Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 H ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Leonardo Da Vinci ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΑΣΚΟΖΟΥ Δ/ντρια Διεθνών & Κοινοτικών Προγραμμάτων Κηφισιά, 15/10/2004.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 H ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Leonardo Da Vinci ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΑΣΚΟΖΟΥ Δ/ντρια Διεθνών & Κοινοτικών Προγραμμάτων Κηφισιά, 15/10/2004."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 H ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Leonardo Da Vinci ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΑΣΚΟΖΟΥ Δ/ντρια Διεθνών & Κοινοτικών Προγραμμάτων Κηφισιά, 15/10/2004

2 2 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Εννοιολογικές Διαφορές  Από άλλα μέτρα του LdV: - διοργάνωση δραστηριοτήτων αποστολής δικαιούχων - αποκεντρωμένη διαχείριση σε επίπεδο κράτους - μέλους  Από άλλα Προγράμματα Κινητικότητας (SOCRATES, YOUTH): - επιδίωξη ανάπτυξης συνεργασίας και σύνδεσης μεταξύ επαγγελματικής κατάρτισης και αγοράς εργασίας

3 3 Εως τώρα αποτελέσματα υλοποίησης •Κατηγορίες δικαιούχων •Επιλογή διακρατικών εταίρων •Αποτελέσματα •Γενικά Συμπεράσματα

4 4 Ομάδα-στόχος και διάρκεια τοποθέτησης: •Νέοι σε αρχική επαγγελματική κατάρτιση (τοποθέτηση): 3 εβδομάδες-39 εβδομάδες •Νέοι εργαζόμενοι/πρόσφατα πτυχιούχοι (τοποθέτηση): 9 εβδομάδες – 52 εβδομάδες •Φοιτητές (τοποθέτηση) : 13 εβδομάδες – 52 εβδομάδες •Εκπαιδευτές/ Υπεύθυνοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτές και ειδικοί σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού (ανταλλαγή): 1 εβδομάδα - 6 εβδομάδες •Εκπαιδευτές και επόπτες στον τομέα των γλωσσικών ικανοτήτων (ανταλλαγή): 1 εβδομάδα - 6 εβδομάδες

5 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (1) 1.Περιγραφή του σχεδίου: ανταπόκριση προς τους σκοπούς /στόχους 2.Σαφής προσδιορισμός της ομάδας-στόχου 3.Αιτιολόγηση της πρότασης: καθορισμός των αναγκών των δικαιούχων και στόχων 4.Εταιρική σχέση: Σαφής περιγραφή του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των εταίρων. 5.Περιγραφή σαφών κριτηρίων επιλογής των δικαιούχων 6.Ουσιαστική πολιτισμική/γλωσσική προετοιμασία των δικαιούχων

6 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ(2) 7.Αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας 8.Διαχείριση του σχεδίου/ επιμέλεια-εποπτεία 9.Μεθοδολογία σε θέματα αξιολόγησης 10.Ανάλυση της διαδικασίας επικύρωσης και πιστοποίηση των γνώσεων 11.Στρατηγική διάδοσης προς κοινωνικούς εταίρους, εργοδότες ή ενώσεις αυτών 12.Προϋπολογισμός βάσει Εγχειριδίου

7 7 Τυπικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 1. Τήρηση προθεσμιών πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 2. Τήρηση προϋποθέσεων διακρατικότητας 3. Χρήση επίσημου εντύπου υποβολής υποψηφιότητας (υποβολή ενός πρωτοτύπου και δύο αντιγράφων) 4. Τήρηση διοικητικών κανόνων: - νομική προσωπικότητα, - επίσημη γλώσσα της ΕΕ, - πρωτότυπη υπογραφή-σφραγίδα, - δηλώσεις προθέσεων εταίρων, - αναλυτικός προϋπολογισμός κτλ

8 8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  Καλύπτει μέρος μόνο των επιλέξιμων δαπανών  Χρηματοδότηση εξαρτάται από τον αριθμό των δικαιούχων, την κατηγορία, την διάρκεια της τοποθέτησης και την χώρα υποδοχής  Υπάρχουν ανώτατα όρια (βλ. Εγχειρίδιο)  Σεβασμός των ανώτατων ορίων

9 9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1)Διαχείριση και παρακολούθηση 2)Γλωσσική/ παιδαγωγική και πολιτισμική προετοιμασία (Λοιπά) 3)Κινητικότητα: α)έξοδα παραμονής (διαμονή, διατροφή & εσωτερικές μετακινήσεις) β)έξοδα ταξιδιού από την χώρα αποστολής στην χώρα υποδοχής και γ)δαπάνες ασφάλισης

10 10 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΜΜΕ που υποβάλουν 1η φορά ( έως 500€ και 10%) 2. AMEA: έως 100% 3. Συνοδοί: - Ανήλικοι - `Ατομα Με Ειδικές Ανάγκες (ανάγκη ιατρικής επίβλεψης, με φυσική ή διανοητική ανικανότητα, κ.λ.π) - Σχέδια άνω των 3 μηνών για «Νέους σε αρχική επαγγελματική κατάρτιση» υπό την έγκριση της ΕΜΣ Προσοχή: •Να έχει προβλεφθεί με σαφήνεια στην πρόταση και να έχει αιτιολογηθεί

11 11 ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ • Μέτρια οργάνωση χωρίς να διασφαλίζεται η υλοποίησή του • Πρόγραμμα εργασίας: θεωρητική κατάρτιση χωρίς καμία επαφή με τον εργασιακό χώρο • Αόριστο το πρόγραμμα της τοποθέτησης • Περιορισμένη χρονική διάρκεια της τοπ/αντ • Επαναλαμβανόμενη εταιρική σχέση με αποτέλεσμα να μην ενισχύονται οι δυνατότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων • Υποβολή πολλών προτάσεων από ίδιους οργανισμούς με παρόμοιο περιεχόμενο • `Ελλειψη πρωτοτυπίας στην θεματολογία (π.χ. Υπολογιστές και Διοίκηση επιχειρήσεων)

12 12 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2005 Καταληκτική ημερομηνία: 11 Φεβρουαρίου 2005 (1 πρωτότυπο & 2 αντίγραφα) με σφραγίδα ταχυδρομείου Αποστολή προς: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΕ ΕΜΣ Leonardo Da Vinci Γ.Λύρα 140 & Λ. Τατοίου 125, 14564, Ν. Κηφισιά Πληροφορίες: ΕΜΣ Leonardo Da Vinci, τηλ. 210 6245 300, e-mail: leonardo@ep-katartisi.gr,leonardo@ep-katartisi.gr Site: www.ep-katartisi.gr/leonardowww.ep-katartisi.gr/leonardo

13 13 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ • http://europa.eu.int/eures Ευρωπαϊκή πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα http://europa.eu.int/eures • http://europa.eu.int/youth/index_el.html Νεολαία http://europa.eu.int/youth/index_el.html • http://europa.eu.int/ploteus http://europa.eu.int/ploteus • Πύλη για τις Ευκαιρίες Μάθησης

14 14 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "1 H ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Leonardo Da Vinci ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΑΣΚΟΖΟΥ Δ/ντρια Διεθνών & Κοινοτικών Προγραμμάτων Κηφισιά, 15/10/2004."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google