Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Greeks and “Others” — the Persians 27-Jan, 2011. Thematic (i.e., “regular”) Active Imperfect Thematic 2 nd Aorist Stem from which princPrt? – 3 rd λείπω?

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Greeks and “Others” — the Persians 27-Jan, 2011. Thematic (i.e., “regular”) Active Imperfect Thematic 2 nd Aorist Stem from which princPrt? – 3 rd λείπω?"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Greeks and “Others” — the Persians 27-Jan, 2011

2 Thematic (i.e., “regular”) Active Imperfect Thematic 2 nd Aorist Stem from which princPrt? – 3 rd λείπω? – ἔ λι π ον ( λι π-) indic act? – ἔ λι π ον – ἔ λι π ες – ἔ λι π ε ( ν ) – ελ ί π ομεν – ἐ λ ί π ετε – ἔ λι π ον Thematic Imperfect Stem from which princPrt? – 1 st λείπω? – ἔ λει π ον indic act? – ἔ λει π ον – ἔ λει π ες – ἔ λει π ε ( ν ) – ελε ί π ομεν – ἐ λε ί π ετε – ἔ λει π ον

3 More Thematic Imperfects… λείπω middle ἐλειπόμην ἐλείπου ἐλείπετο ἐλειπόμεθα ἐλείπεσθε ἐλείπντο πονέω act/mid act – ἐ π ό νουν – ἐ π ό νεις – ἐ π ό νει – ἐ π ονο ῦ μεν – ἐ π ονε ῖ τε – ἐ π ό νουν mid – ἐ πo νο ύ μην – ἐ π ονο ῦ – ἐ π ονε ῖ το – ἐ π ονο ύ μεθα – ἐ π ονε ῖ σθε – ἐ π ονο ῦ ντο

4

5 5 Persian Kings Cyrus I (“the Great”) r. 550–530 –independence from Medes –Persian empire Cambyses II r. 530–522 –conq’d Egypt Darius I (“The Great”) r. 522-486 –490: Marathon Xerxes r. 486–465 –480: Thermopylae, Salamis

6 Darius I (“the Great”) Persepolis


Κατέβασμα ppt "Greeks and “Others” — the Persians 27-Jan, 2011. Thematic (i.e., “regular”) Active Imperfect Thematic 2 nd Aorist Stem from which princPrt? – 3 rd λείπω?"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google