Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Fall Greek 2003 Croy Lesson 19.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Fall Greek 2003 Croy Lesson 19."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Fall Greek 2003 Croy Lesson 19

2 STEM + TENSE + THEME + PTCP CODE + ENDING
PARTICIPLES STEM + TENSE + THEME + PTCP CODE + ENDING PARTICIPLE CODES CASE ENDINGS ντ - masc and neut active (and AOR pass) 3rd τ - masc and neut PF active 3rd σ - fem active (and AOR pass) 1st μεν - PRES and PF mid/pass/dep; | 2nd for FUT mid / dep and pass; | masc & nt AOR mid and dep | 1st for fem

3 AORIST PARTICIPLES λυσαντι λυσασα λυσαμενοι ἐλθοντος ἰδών
Analyze (TVM-GNC) and translate λυσαντι λυσασα λυσαμενοι ἐλθοντος ἰδών γινομενη γενομενη

4 παραλαβοντα πίνων πιὼν εἰποντες πιουσα ἀσπασαμενος προσευξάμενος
AORIST PARTICIPLES Analyze (TVM-GNC) and translate παραλαβοντα πίνων πιὼν εἰποντες πιουσα ἀσπασαμενος προσευξάμενος ἐλθοντος πεσοντα γινομενη γενομενη εὐαγγελισάμενοι

5 Aorist Active Participles
Singular Nom/Voc λυ Gen Dat Acc Plural

6 Aorist Active Participles
Singular Nom/Voc λυ σα Gen Dat Acc Plural

7 Aorist Active Participles
Singular Nom/Voc λυ σα ντ λυ σα σ Gen Dat Acc Plural

8 Aorist Active Participles
Singular Nom/Voc λυ σα ντς λυ σα σα λυ σα ντ Gen λυ σα ντος λυ σα σης Dat λυ σα ντι λυ σα σῃ Acc λυ σα ντα λυ σα σαν Plural λυ σα ντες λυ σα σαι λυ σα ντων λυ σα σων λυ σα ντσι(ν) λυ σα σαις λυ σα ντας λυ σα σας

9 Aorist Active Participles
Singular Nom/Voc λυσας λυσασα λυσαν Gen λυσαντος λυσασης Dat λυσαντι λυσασῃ Acc λυσαντα λυσασαν Plural λυσαντες λυσασαι λυσαντων λυσασων λυσασι(ν) λυσασαις λυσαντας λυσασας

10 Present Active Participles
Singular Nom/Voc λυων λυουσα λυον Gen λυοντος λυουσης Dat λυοντι λυουσῃ Acc λυοντα λυουσαν Plural λυοντες λυουσαι λυοντων λυουσων λυουσι(ν) λυουσαις λυοντας λυουσας

11 2nd Aorist Active Participles
Singular Nom/Voc ἰδων ἰδουσα ἰδον Gen ἰδοντος ἰδουσης Dat ἰδοντι ἰδουσῃ Acc ἰδοντα ἰδουσαν Plural ἰδοντες ἰδουσαι ἰδοντων ἰδουσων ἰδουσι(ν) ἰδουσαις ἰδοντας ἰδουσας

12 STEM + TENSE + THEME + PTCP CODE + ENDING
PARTICIPLES STEM + TENSE + THEME + PTCP CODE + ENDING PARTICIPLE CODES CASE ENDINGS ντ - masc and neut active (and AOR pass) 3rd τ - masc and neut PF active 3rd σ - fem active (and AOR pass) 1st μεν - PRES and PF mid/pass/dep; | 2nd for FUT mid / dep and pass; | masc & nt AOR mid and dep | 1st for fem

13 Present MID/PASS/DEP Participles
Singular Nom/Voc λυομενος λυομενη λυομενον Gen λυομενου λυομενης Dat λυομενῳ λυομενῃ Acc λυομενην Plural λυομενοι λυομεναι λυομενα λυομενων λυομενοις λυομεναις λυομενους λυομενας

14 Aorist MID/DEP Participles
Singular Nom/Voc λυσαμενος λυσαμενη λυσαμενον Gen λυσαμενου λυσαμενης Dat λυσαμενῳ λυσαμενῃ Acc λυσαμενην Plural λυσαμενοι λυσαμεναι λυσαμενα λυσαμενων λυσαμενοις λυσαμεναις λυσαμενους λυσαμενας

15 Present MID/PASS/DEP Participles
Singular Nom/Voc λυομενος λυομενη λυομενον Gen λυομενου λυομενης Dat λυομενῳ λυομενῃ Acc λυομενην Plural λυομενοι λυομεναι λυομενα λυομενων λυομενοις λυομεναις λυομενους λυομενας

16 2nd Aorist MID/DEP Participles
Singular Nom/Voc γενομενος γενομενη γενομενον Gen γενομενου γενομενης Dat γενομενῳ γενομενῃ Acc γενομενην Plural γενομενοι γενομεναι γενομενα γενομενων γενομενοις γενομεναις γενομενους γενομενας

17 Participles, Tenses & Translation
Main Verb PRESENT FUT will be saved PRES are being saved Believing, they IMPF were being saved AOR were saved πιστευοντες PERF have been saved PLPF had been saved

18 Participles, Tenses & Translation
Main Verb AORIST FUT will be saved PRES are being saved Having believed, they IMPF were being saved AOR were saved πιστευσαντες PERF have been saved PLPF had been saved

19 AORIST PARTICIPLES ἐφυγομεν ἀπο τῶν ἀνδρων λαβοντων πνευμα πονηρον.

20 AORIST PARTICIPLES ἐφυγομεν ἀπο τῶν ἀνδρων λαβοντων πνευμα πονηρον. ἐφυγομεν ἀπο τῶν ἀνδρων τῶν λαβοντων πνευμα πονηρον.

21 AORIST PARTICIPLES ἐφυγομεν ἀπο τῶν ἀνδρων λαβοντων πνευμα πονηρον. φευγομεν ἀπο τῶν ἀνδρων λαβοντων πνευμα πονηρον.

22 AORIST PARTICIPLES ἐφυγομεν ἀπο τῶν ἀνδρων λαβοντων πνευμα πονηρον. ἐφυγομεν ἀπο τῶν ἀνδρων λαμβοντων πνευμα πονηρον.

23 GENITIVE ABSOLUTE While the teacher was teaching, the students were sleeping. Greek uses the genitive case to express this clause. This Genitive Absolute is oftentimes used to express a temporal reference. (When / While / After / As)

24 GENITIVE ABSOLUTE Matthew 14.15 ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες, Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος …

25 Lesson 19 - Vocabulary

26 Croy 19 - Exercises P&R: 1-3 NT: 2

27 Quiz on Friday 2 sentences to translate
1 participle in each to analyze Vocab in sentences from Lessons 18-19 for the following verbs in PTCP mood GNDR M F N NMBR S, P CASE NGDA TENSE Pres, Fut, Impf, Aor, Perf, Plpf VOICE Act, Mid, Dep, Pass Rough Transl. εἰσελθόντος εἰσελθόντος τοῦ κυρίου εἰς τὸν οἶκον τὰ δαιμόνια ἔφυγεν.


Κατέβασμα ppt "Fall Greek 2003 Croy Lesson 19."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google