Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Estoy agradecido a Wermuth’s Greekbook por esta presentación de los verbos indicativos.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Estoy agradecido a Wermuth’s Greekbook por esta presentación de los verbos indicativos."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Estoy agradecido a Wermuth’s Greekbook por esta presentación de los verbos indicativos. http://wermuthsgreekbook.wordpress.com/2008/02/20/greek-indicative- verbs-powerpoint/

3 GREEK “INDICATIVE MODE” VERBS FORMATION ACTIVE VOICE “Personal” Endings Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person -ω-ω -εις -ει -ομεν -ετε -ουσι(ν) 1 Present Active λυ + 1 TENSE VOICE

4 GREEK “INDICATIVE MODE” VERBS FORMATION ACTIVE VOICE “Personal” Endings Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person -ω-ω -εις -ει -ομεν -ετε -ουσι(ν) 1 MIDDLE & PASSIVE VOICE “Personal” Endings 2 -ομαι -ῃ-ῃ -εται -ομεθα -εσθε -ονται Present ActiveMiddlePassive λυ + 1 λυ + 2 TENSE VOICE Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person

5 GREEK “INDICATIVE MODE” VERBS FORMATION ACTIVE VOICE “Personal” Endings Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person -ω-ω -εις -ει -ομεν -ετε -ουσι(ν) 1 MIDDLE & PASSIVE VOICE “Personal” Endings 2 -ομαι -ῃ-ῃ -εται -ομεθα -εσθε -ονται 3 -ον -ες -ε(ν) -ομεν -ετε -ον Present ActiveMiddlePassive λυ + 1 λυ + 2 ε + λυ + 3 ε + λυ + 4 TENSE VOICE Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person Imperfect 4 -ομην -ου -ετο -ομεθα -εσθε -οντο

6 GREEK “INDICATIVE MODE” VERBS FORMATION ACTIVE VOICE “Personal” Endings Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person -ω-ω -εις -ει -ομεν -ετε -ουσι(ν) 1 MIDDLE & PASSIVE VOICE “Personal” Endings 2 -ομαι -ῃ-ῃ -εται -ομεθα -εσθε -ονται 3 -ον -ες -ε(ν) -ομεν -ετε -ον 4 -ομην -ου -ετο -ομεθα -εσθε -οντο Present ActiveMiddlePassive λυ + 1 λυ + 2 ε + λυ + 3 ε + λυ + 4 ε + (ιδ) + 3 TENSE VOICE Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person Imperfect 2nd Aorist ε + (ιδ) + 4

7 GREEK “INDICATIVE MODE” VERBS FORMATION ACTIVE VOICE “Personal” Endings Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person -ω-ω -εις -ει -ομεν -ετε -ουσι(ν) 1 MIDDLE & PASSIVE VOICE “Personal” Endings 2 -ομαι -ῃ-ῃ -εται -ομεθα -εσθε -ονται 3 -ον -ες -ε(ν) -ομεν -ετε -ον 4 -ομην -ου -ετο -ομεθα -εσθε -οντο Present ActiveMiddlePassive λυ + 1 λυ + 2 λυσ + 1 λυσ + 2 ε + λυ + 3 ε + λυ + 4 ε + (ιδ) + 3 ε + (ιδ) + 4 TENSE VOICE Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person Future Imperfect 2nd Aorist

8 GREEK “INDICATIVE MODE” VERBS FORMATION ACTIVE VOICE “Personal” Endings Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person -ω-ω -εις -ει -ομεν -ετε -ουσι(ν) 1 MIDDLE & PASSIVE VOICE “Personal” Endings 2 -ομαι -ῃ-ῃ -εται -ομεθα -εσθε -ονται 3 -ον -ες -ε(ν) -ομεν -ετε -ον 4 -ομην -ου -ετο -ομεθα -εσθε -οντο 3α3α -α-α -ας -ε(ν) -αμεν -ατε -αν 4α4α -αμην -ω-ω -ατο -αμεθα -ασθε -αντο 3030 -ν-ν -ς-ς — -μεν -τε -σαν Present ActiveMiddlePassive λυ + 1 λυ + 2 λυσ + 1 λυσ + 2 ε + λυ + 3 ε + λυ + 4 ε + (ιδ) + 3 ε + (ιδ) + 4 ε + λυσ + 3 α ε + λυσ + 4 α TENSE VOICE Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person Future Imperfect 2nd Aorist 1st Aorist

9 GREEK “INDICATIVE MODE” VERBS FORMATION ACTIVE VOICE “Personal” Endings Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person -ω-ω -εις -ει -ομεν -ετε -ουσι(ν) 1 MIDDLE & PASSIVE VOICE “Personal” Endings 2 -ομαι -ῃ-ῃ -εται -ομεθα -εσθε -ονται 3 -ον-ον -ες-ες -ε(ν) -ομεν -ετε -ον 4 -ομην -ου -ετο -ομεθα -εσθε -οντο 3α3α -α-α -ας -ε(ν) -αμεν -ατε -αν 4α4α -αμην -ω-ω -ατο -αμεθα -ασθε -αντο 3030 -ν-ν -ς-ς — -μεν -τε -σαν Present ActiveMiddlePassive λυ + 1 λυ + 2 λυσ + 1 λυσ + 2 ε + λυ + 3 ε + λυ + 4 ε + (ιδ) + 3 ε + (ιδ) + 4 ε + λυσ + 3 α ε + λυσ + 4 α TENSE VOICE Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person Future Imperfect 2nd Aorist 1st Aorist λυθησ + 2 ε + (γραφη) + 3 0 ε + λυθη + 3 0

10 GREEK “INDICATIVE MODE” VERBS FORMATION ACTIVE VOICE “Personal” Endings Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person -ω-ω -εις -ει -ομεν -ετε -ουσι(ν) 1 MIDDLE & PASSIVE VOICE “Personal” Endings 2 -ομαι -ῃ-ῃ -εται -ομεθα -εσθε -ονται 3 -ον -ες -ε(ν) -ομεν -ετε -ον 4 -ομην -ου -ετο -ομεθα -εσθε -οντο 3α3α -α-α -ας -ε(ν) -αμεν -ατε -αν 4α4α -αμην -ω-ω -ατο -αμεθα -ασθε -αντο 3030 -ν-ν -ς-ς — -μεν -τε -σαν Present ActiveMiddlePassive λυ + 1 λυ + 2 λυσ + 1 λυσ + 2 λυθησ + 2 ε + λυ + 3 ε + λυ + 4 ε + (ιδ) + 3 ε + (ιδ) + 4 ε + (γραφη) + 3 0 ε + λυσ + 3 α ε + λυσ + 4 α ε + λυθη + 3 0 λελυκ + 3 α TENSE VOICE Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person Future Imperfect 2nd Aorist 1st Aorist Perfect

11 GREEK “INDICATIVE MODE” VERBS FORMATION ACTIVE VOICE “Personal” Endings Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person -ω-ω -εις -ει -ομεν -ετε -ουσι(ν) 1 MIDDLE & PASSIVE VOICE “Personal” Endings 2 -ομαι -ῃ-ῃ -εται -ομεθα -εσθε -ονται 3 -ον -ες -ε(ν) -ομεν -ετε -ον 4 -ομην -ου -ετο -ομεθα -εσθε -οντο 3α3α -α-α -ας -ε(ν) -αμεν -ατε -αν 4α4α -αμην -ω-ω -ατο -αμεθα -ασθε -αντο 3030 -ν-ν -ς-ς — -μεν -τε -σαν 2020 -μαι -σαι -ται -μεθα -σθε -νται Present ActiveMiddlePassive λυ + 1 λυ + 2 λυσ + 1 λυσ + 2 λυθησ + 2 ε + λυ + 3 ε + λυ + 4 ε + (ιδ) + 3 ε + (ιδ) + 4 ε + (γραφη) + 3 0 ε + λυσ + 3 α ε + λυσ + 4 α ε + λυθη + 3 0 TENSE VOICE Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person Future Imperfect 2nd Aorist 1st Aorist λελυκ + 3 α Perfect

12 GREEK “INDICATIVE MODE” VERBS FORMATION ACTIVE VOICE “Personal” Endings Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person -ω-ω -εις -ει -ομεν -ετε -ουσι(ν) 1 MIDDLE & PASSIVE VOICE “Personal” Endings 2 -ομαι - ῃ (εσαι) -εται -ομεθα -εσθε -ονται 3 -ον -ες -ε(ν) -ομεν -ετε -ον 4 -ομην -ου -ετο -ομεθα -εσθε -οντο 3α3α -α-α -ας -ε(ν) -αμεν -ατε -αν 4α4α -αμην -ω-ω -ατο -αμεθα -ασθε -αντο 3030 -ν-ν -ς-ς — -μεν -τε -σαν 2020 -μαι -σαι -ται -μεθα -σθε -νται Present ActiveMiddlePassive λυ + 1 λυ + 2 λυσ + 1 λυσ + 2 λυθησ + 2 ε + λυ + 3 ε + λυ + 4 ε + (ιδ) + 3 ε + (ιδ) + 4 ε + (γραφη) + 3 0 ε + λυσ + 3 α ε + λυσ + 4 α ε + λυθη + 3 0 λελυκ + 3 α λελυ + 2 0 TENSE VOICE Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person Future Imperfect 2nd Aorist 1st Aorist Perfect

13 GREEK “INDICATIVE MODE” VERBS FORMATION ACTIVE VOICE “Personal” Endings Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person -ω-ω -εις -ει -ομεν -ετε -ουσι(ν) 1 MIDDLE & PASSIVE VOICE “Personal” Endings 2 -ομαι - ῃ (εσαι) -εται -ομεθα -εσθε -ονται 3 -ον -ες -ε(ν) -ομεν -ετε -ον 4 -ομην -ου -ετο -ομεθα -εσθε -οντο 3α3α -α-α -ας -ε(ν) -αμεν -ατε -αν 4α4α -αμην -ω-ω -ατο -αμεθα -ασθε -αντο 3030 4040 -ν-ν -ς-ς — -μεν -τε -σαν -μην -σο -το -μεθα -σθε -ντο 2020 -μαι -σαι -ται -μεθα -σθε -νται Present ActiveMiddlePassive λυ + 1 λυ + 2 λυσ + 1 λυσ + 2 λυθησ + 2 ε + λυ + 3 ε + λυ + 4 ε + (ιδ) + 3 ε + (ιδ) + 4 ε + (γραφη) + 3 0 ε + λυσ + 3 α ε + λυσ + 4 α ε + λυθη + 3 0 λελυκ + 3 α λελυ + 2 0 TENSE VOICE Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person Future Imperfect 2nd Aorist 1st Aorist Perfect

14 GREEK “INDICATIVE MODE” VERBS FORMATION ACTIVE VOICE “Personal” Endings Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person -ω-ω -εις -ει -ομεν -ετε -ουσι(ν) 1 MIDDLE & PASSIVE VOICE “Personal” Endings 2 -ομαι - ῃ (εσαι) -εται -ομεθα -εσθε -ονται 3 -ον -ες -ε(ν) -ομεν -ετε -ον 4 -ομην -ου (εσο) -ετο -ομεθα -εσθε -οντο 3α3α -α-α -ας -ε(ν) -αμεν -ατε -αν 4α4α -αμην -ω-ω -ατο -αμεθα -ασθε -αντο 3030 4040 -ν-ν -ς-ς — -μεν -τε -σαν -μην -σο -το -μεθα -σθε -ντο 2020 -μαι -σαι -ται -μεθα -σθε -νται Present ActiveMiddlePassive λυ + 1 λυ + 2 λυσ + 1 λυσ + 2 λυθησ + 2 ε + λυ + 3 ε + λυ + 4 ε + (ιδ) + 3 ε + (ιδ) + 4 ε + (γραφη) + 3 0 ε + λυσ + 3 α ε + λυσ + 4 α ε + λυθη + 3 0 λελυκ + 3 α λελυ + 2 0 (ε)+λελυκει+ 3 0 λελυ + 4 0 TENSE VOICE Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person Future Imperfect 2nd Aorist 1st Aorist Perfect Pluperfect

15 GREEK “INDICATIVE MODE” VERBS FORMATION ACTIVE VOICE “Personal” Endings Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person -ω-ω -εις -ει -ομεν -ετε -ουσι(ν) 1 MIDDLE & PASSIVE VOICE “Personal” Endings 2 -ομαι - ῃ (εσαι) -εται -ομεθα -εσθε -ονται 3 -ον -ες -ε(ν) -ομεν -ετε -ον 4 -ομην -ου (εσο) -ετο -ομεθα -εσθε -οντο 3α3α -α-α -ας -ε(ν) -αμεν -ατε -αν 4α4α -αμην -ω-ω -ατο -αμεθα -ασθε -αντο 3030 4040 -ν-ν -ς-ς — -μεν -τε -σαν -μην -σο -το -μεθα -σθε -ντο 2020 -μαι -σαι -ται -μεθα -σθε -νται Present ActiveMiddlePassive λυ + 1 λυ + 2 λυσ + 1 λυσ + 2 λυθησ + 2 ε + λυ + 3 ε + λυ + 4 ε + (ιδ) + 3 ε + (ιδ) + 4 ε + (γραφη) + 3 0 ε + λυσ + 3 α ε + λυσ + 4 α ε + λυθη + 3 0 λελυκ + 3 α λελυ + 2 0 (ε)+λελυκει+ 3 0 λελυ + 4 0 TENSE VOICE Singular 1st Person 2nd Person 3rd Person Plural 1st Person 2nd Person 3rd Person Future Imperfect 2nd Aorist 1st Aorist Perfect Pluperfect


Κατέβασμα ppt "Estoy agradecido a Wermuth’s Greekbook por esta presentación de los verbos indicativos."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google