Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Greek Verbs. Present Tense The Present Tense is formed from the first principle part of any verb. κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Greek Verbs. Present Tense The Present Tense is formed from the first principle part of any verb. κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Greek Verbs

2 Present Tense The Present Tense is formed from the first principle part of any verb. κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην παιδεύω, παιδεύσω, ἐπαίδευσα, πεπαίδευκα, πεπαίδευμαι, ἐπαιδεύθην πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην

3 Present Tense To find the Present Stem of any verb, simply remove the -ω ending from the first principle part. κελεύω λύω παιδεύω πέμπω κελεύ - ω λύ - ω παιδεύ - ω πέμπ - ω 

4 Present Tense Add the appropriate ENDINGS to form the rest of the present tense forms. κελεύω κελεύεις κελεύει κελεύ - ω κελεύομεν κελεύετε κελεύουσι “I order” “You order” “He/she/it orders” “We order” “Y’all order” “They order” κελεύω κελεύεις κελεύει κελεύομεν κελεύετε κελεύουσι

5 Imperfect Tense The Imperfect Tense, like the Present, is formed from the first principle part of any verb. κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην παιδεύω, παιδεύσω, ἐπαίδευσα, πεπαίδευκα, πεπαίδευμαι, ἐπαιδεύθην πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην

6 Imperfect Tense To find the Present Stem of any verb, simply remove the -ω ending from the first principle part. κελεύω λύω παιδεύω πέμπω κελεύ - ω λύ - ω παιδεύ - ω πέμπ - ω 

7 Imperfect Tense Add an AUGMENT to the beginning of the word, then add the appropriate ENDINGS to form the rest of the imperfect tense forms. ἐκέλευον ἐκέλευες ἐκέλευε(ν) κελεύ - ω ἐκελεύομεν ἐκελεύετε ἐκέλευον “I was ordering” “You were ordering” “He/she/it was ordering” “We were ordering” “Y’all were ordering” “They were ordering” ἐκέλευον ἐκέλευες ἐκέλευε(ν) ἐκελεύομεν ἐκελεύετε ἐκέλευον

8 Future Tense The Future Tense is formed from the second principle part of any verb. κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην παιδεύω, παιδεύσω, ἐπαίδευσα, πεπαίδευκα, πεπαίδευμαι, ἐπαιδεύθην πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην

9 Future Tense To find the Future Stem of any verb, simply remove the -ω ending from the second principle part. κελεύσω λύσω παιδεύσω πέμψω κελεύσ - ω λύσ - ω παιδεύσ - ω πέμψ - ω 

10 Future Tense Add the appropriate ENDINGS to form the rest of the present tense forms. κελεύσω κελεύσεις κελεύσει κελεύσ - ω κελεύσομεν κελεύσετε κελεύσουσι “I will order” “You will order” “He/she/it will order” “We will order” “Y’all will order” “They will order” κελεύσω κελεύσεις κελεύσει κελεύσομεν κελεύσετε κελεύσουσι

11 Aorist Tense The Aorist Tense is formed from the third principle part of any verb. κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην παιδεύω, παιδεύσω, ἐπαίδευσα, πεπαίδευκα, πεπαίδευμαι, ἐπαιδεύθην πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην

12 Aorist Tense To find the Aorist Stem of any verb, simply remove the - α ending from the second principle part. ἐκέλευσα ἔλυσα ἐπαίδευσα ἔπεμψα ἐκέλευσ - α ἔλυσ - α ἐπαίδευσ - α ἔπεμψ - α 

13 Aorist Tense ἐκελεύσαμεν ἐκελεύσατε ἐκέλευσαν ἐκελεύσαμεν ἐκελεύσατε ἐκέλευσαν Add the appropriate ENDINGS to form the rest of the present tense forms. ἐκέλευσα ἐκέλευσας ἐκέλευσε ἐκέλευσ - α “I ordered” “You ordered” “He/she/it ordered” “We ordered” “Y’all ordered” “They ordered” ἐκέλευσα ἐκέλευσας ἐκέλευσε

14 Drill πέμψομεν ἔπεμψαν παιδεύσεις 1. 2 nd singular, future active indicative ἐπαίδευσας 2. παιδεύεις 3. ἔλυον 4. πέμψομεν 5. 6. λύει 7. πέμψουσιν 8. παιδεύσεις ἐπαίδευσας παιδεύεις ἔλυον λύει πέμψουσιν 2 nd singular, aorist active indicative 2 nd singular, present active indicative 1 st sing. / 3 rd pl., imperfect active indicative 1 st plural, future active indicative 3 rd plural, aorist active indicative 3 rd singular, present active indicative 3 rd plural, future active indicative ἔπεμψαν


Κατέβασμα ppt "Greek Verbs. Present Tense The Present Tense is formed from the first principle part of any verb. κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google