Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Achilles Tatius Leucippé et Clitophon Dominique Augé.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Achilles Tatius Leucippé et Clitophon Dominique Augé."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Achilles Tatius Leucippé et Clitophon Dominique Augé

2 καὶ τἆλλα τῆς γραφῆς ἅτε τὸν ἄγοντα τὸν βοῦν Ἔρωτα περιεργότερον ᾽ Εγὼ δὲ μὲν ἐπῄνουν ὢ ν ἐ ρωτικ ὸ ς ἔ βλεπον

3 εἶπον Ο ἶ ον ! βρέφος (οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ θαλάσσης) ἄ ρχει

4 [ Ταῦτά μου λέγοντος ] ννννεανίσκος καὶ αὐτὸς παρεστώς ἔφη « ᾽Εγὼ ἂν ἐδείκνυν ταῦτα παθών τοσαύτας ὕβρεις ἐξ ἔρωτος

5 Καὶ (ἐγὼ ) εἶπον «««« τί πἐπονθας ὦγαθέ ; καὶ γὰρ ὁρῶ σου τὴν ὄψιν οὐ μακρὰν τῆς τοῦ θεοῦ τελετῆς

6 Εἶπε : ἀνεγείρεις σμ ῆ νος (λ ό γων·) τ ὰ γ ὰ ρ ἐ μ ὰ ἔ οικε μ ύ θοις

7 ἔφην : ὧ β έ λτιστε μ ὴ κατοκν ή σ ῃ ς ἥ σειν πρ ὸ ς το ῦ Δι ὸ ς κα ὶ το ῦ Ἔ ρωτος α ὐ το ῦ ε ἰ κα ὶ (τ ὰ ) ἔ οικε μ ύ θοις

8 καὶ ταῦτα δὴ λέγων, δεξιοῦμαί τε αὐτὸν καὶ (αὐτὸν ) ἄγω, ἐπί τινος ἄλσους γείτονος ἔνθα πλάτανοι μὲν πολλαὶ καὶ πυκναί πεφύκασι

9 ἔἔἔἔνθα δὲ ὕδωρ (ψυχρόν τε καὶ διαυγές) παρέρρει

10  FIN


Κατέβασμα ppt "Achilles Tatius Leucippé et Clitophon Dominique Augé."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google