Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Science & medicine in fourth century BCE greece ch11 civilization, grk101.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Science & medicine in fourth century BCE greece ch11 civilization, grk101."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 science & medicine in fourth century BCE greece ch11 civilization, grk101

2 Oral Greek χαίρετε ὦ μαθηταί (κτλ. = καὶ τὰ λοιπὰ, “etc.”) ἆρα ἔχετε καλῶς; ἆρα ἕξετε καλῶς αὔριον; ἆρα ἔσχετε καλῶς χθές; ἔχω, ἕξω / σχήσω, ἔσχον ἀποθνήσκω – ἀ π οθανο ῦ μαι, ἀ π εθανον εἰσάγω – ε ἰ σ ά ξω, ε ἰ σ ή γαγον λείπω – λε ί ψω, ἔ λι π ον μανθάνω – μαθ ή σομαι, ἔ μαθον πάσχω – π ε ί σομαι, ἔ π αθον

3 Quote... πολλ ὰ τ ὰ δειν ὰ κο ὐ δ ὲ ν ἀ ν- θρ ώ που δειν ό τερον π έ λει. Sophocles Antigone 332-333

4 Topics Lecture “Intellectual Revolution – Presocratics – sophists – Hippocratics – Thucydides Paradigm shift – Thomas Kuhn – new questions – new approaches Reading Thales – ca. 585 BCE – Ionian physicist – impractical speculator Hippocrates – ca. 400 BCE – Coan physician – practical observer/speculator


Κατέβασμα ppt "Science & medicine in fourth century BCE greece ch11 civilization, grk101."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google