Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Imperfect Tense Mounce, chapter 21.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Imperfect Tense Mounce, chapter 21."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Imperfect Tense Mounce, chapter 21

2 Imperfect Tense In Greek
Expresses Continuous Action in the Past. Occurs Only in the Indicative Mood. Look for: Secondary Personal Endings. Present Tense Stem (a.k.a. the first principal part). Augment.

3 Recognition of Endings*
Active Voice 2nd singular 1st plural 2nd plural Middle/Passive Voice 1st singular 2 singular 3rd singular * Mounce 21.15

4 Imperfect Tense in Greek
Look for: Secondary Personal Endings. Present Tense Stem (a.k.a. the first principal part). Augment.

5 Built on the First Principal Part (a.k.a., the Present Tense Stem).
Imperfect Tense Built on the First Principal Part (a.k.a., the Present Tense Stem).

6 Imperfect Is Built on Present Stem
Present Tense Imperfect ἀκούω ἔχω λέγω ἔρχομαι γινώσκω βάλλω ἤκούον εἶχον ἔλεγον ἠρχόμην ἐγίνωσκον ἔβαλλον

7 Imperfect Tense in Greek
Look for: Secondary Personal Endings. Present Tense Stem (a.k.a. the first principal part). Augment.

8 The Augment Only occurs in the Indicative Mood.
Only occurs in Secondary Tenses (imperfect, aorist, pluperfect). If the stem begins in a consonant, augment is ἐ- If the stem begins in a vowel, the stem vowel lengthens (long vowels are η and ω). If the stem begins in a diphthong, either the first vowel of the diphthong lengthens or the diphthong is not changed. In a compound verb, the augment is between the preposition & stem (e.g. καταβαίνω in present becomes κατέβαινον in imperfect).

9 Imperfect Is Built on Present Stem
Present Tense Imperfect ἀκούω ἔχω λέγω ἔρχομαι γινώσκω βάλλω ἤκούον (α lengthens to η) εἶχον (irregular; cf ) ἔλεγον (ε added to stem) ἠρχόμην (α lengthens to η) ἐγίνωσκον (ε added to stem) ἔβαλλον (ε added to stem)

10 Active Voice, Indicative Mood
λέγω - Present λέγω – Imperfect form translation 1 sg λέγω I am saying 2 sg λέγεις You are saying 3 sg λέγει She/he it is saying 1 pl λέγομεν We are saying 2 pl λέγετε 3 pl λέγουσι(ν) They are saying form translation 1 sg ἔλεγον I was saying 2 sg ἔλεγες You were saying 3 sg ἔλεγε(ν) She/he/it was saying 1 pl ἐλέγομεν We were saying 2 pl ἐλέγετε 3 pl They were saying

11 Middle Voice (Deponent), Indicative Mood
ἔρχομαι - Present ἠρχόμην – Imperfect form translation 1 sg ἔρχομαι I am coming 2 sg ἔρχῃ You are coming 3 sg ἔρχεται She/he it is coming 1 pl ἔρχομεθα We are coming 2 pl ἔρχεσθε 3 pl ἔρχονται They are coming form translation 1 sg ἠρχόμην I was coming 2 sg ἤρχου You were coming 3 sg ἤρχετο She/he/it was coming 1 pl ἠρχόμεθα We were coming 2 pl ἤρχεσθε 3 pl ἤρχοντο They were coming

12 Imperfect Tense Mounce, chapter 21


Κατέβασμα ppt "Imperfect Tense Mounce, chapter 21."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google