Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού έργου για τη νέα σχολική χρονιά

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού έργου για τη νέα σχολική χρονιά"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού έργου για τη νέα σχολική χρονιά
Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού έργου για τη νέα σχολική χρονιά Βασίλα Βάσω Σχολική Σύμβουλος 34ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2012

2 Θέματα Υποδοχή των παιδιών τις πρώτες μέρες
Ασφάλεια και υγεία των νηπίων Νηπιαγωγεία ολοήμερα, μικτά, κλασσικά, Τμήματα Ένταξης, παράλληλες στηρίξεις. Η οργάνωση του χώρου και οι αναγκαίες αλλαγές Η συνεργασία ανάμεσα στους παιδαγωγούς, τους γονείς τους τοπικούς φορείς, τη Σχολική Σύμβουλο, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Ο ρόλος της Προϊσταμένου/ης Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα και τα Καινοτόμα προγράμματα - το πρόγραμμα της Μετάβασης Ο φάκελος Αξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας

3 Υποδοχή των παιδιών τις πρώτες μέρες στο χώρο του Νηπιαγωγείου
Η είσοδος στο νηπιαγωγείο βιώνεται από παιδιά και γονείς σαν ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός. Με την είσοδό του στο νηπιαγωγείο το παιδί βιώνει μια πρώτη ρήξη με το οικείο περιβάλλον του. Η πρώτη μέρα είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά γι αυτό θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα οργανωμένη από τον/ τη νηπιαγωγό και να προκαλεί συναισθήματα: ασφάλειας & σιγουριάς ζεστού & οικείου περιβάλλοντος, ήσυχης & ήρεμης κατάστασης ευχάριστης & χαρούμενης ατμόσφαιρας

4 Ασφάλεια και υγεία των νηπίων
Σωματική ασφάλεια Προβλήματα υγείας παιδιών – χρόνιες παθήσεις - αντιμετώπιση Παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες Καθαριότητα των παιδιών Καθαριότητα των χώρων

5 Νηπιαγωγεία ολοήμερα, μικτά, κλασσικά, Τμήματα Ένταξης, Παράλληλες στηρίξεις
Ωράριο ολοήμερου Πρωινή Προαιρετική ζώνη Το εκπαιδευτικό υλικό του ολοήμερου Το γεύμα και η ξεκούραση Η συνεργασία των παιδαγωγών Μικτά τμήματα αναγκαίο κακό

6 Ιδιαίτερα για τα ολοήμερα τμήματα…
Το ωράριο λειτουργίας του ολοήμερου (8.00΄ ΄) τηρείται αυστηρά, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα για πρόωρη αποχώρηση. Η πρωινή – προαιρετική ζώνη (7.00΄- 8.00΄) απαιτεί τουλάχιστον 5 παιδιά. Οι νηπιαγωγοί εναλλάσσονται πρωί – απόγευμα εβδομαδιαία, απαρέγκλιτα.

7 Η οργάνωση του χώρου και οι αναγκαίες αλλαγές
Αναδιοργάνωση της τάξης εξ ολοκλήρου Καθαρισμό του χώρου & των υλικών Οργάνωση των γωνιών- περιοχών για ατομικές, ομαδικές και ολόκληρης της ομάδας δραστηριότητες Εύκολη πρόσβαση των παιδιών στις γωνιές και τα υλικά. Διαρρύθμιση του χώρου, ώστε να επιτρέπει στα παιδιά να κινούνται άνετα Ελάχιστη διακόσμηση στους τοίχους από την περσινή χρονιά, καινούργια ημερολόγια, πίνακες καιρού, παρουσιών, ονομάτων κ.λ.π.

8 Η συνεργασία αποδοχή ισοτιμία εμπιστοσύνη αλληλοσεβασμός
Διαπραγμάτευση Η συνεργασία απαιτεί λύση του προβλήματος εδώ και τώρα

9 Ο ρόλος του/της Προϊσταμένου/ης
Ο/ Η προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και έχει τριπλό ρόλο: διοικητικό, επιστημονικό και παιδαγωγικά υπεύθυνο στο χώρο αυτό.

10 Το ΔΕΠΠΣ, το νέο αναλυτικό πρόγραμμα, τα Καινοτόμα προγράμματα και η Μετάβαση
Η εφαρμογή του ΔΕΠΠΣ Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων Το πρόγραμμα της Μετάβασης των νηπίων στο δημοτικό σχολείο. Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα Ενημερώνεται και κατατίθεται αντίγραφο των καινοτόμων προγραμμάτων στη Σχολική Σύμβουλο

11 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ)»
Σχέδια δράσης 1ου Νηπιαγωγείου Κορινού Σχέδια δράσης 16ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης

12 Συλλογική εσωτερική μορφή αξιολόγησης
Γιατί ξεκινάμε από την Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας; Συλλογική εσωτερική μορφή αξιολόγησης Διαδικασία αυτοπαρατήρησης και αυτογνωσίας Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί προτεραιότητα στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα

13 Σκοπός & Στόχοι Γενικός σκοπός: Η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Επί μέρους Στόχοι: Η ανάδειξη της Σχολικής Μονάδας ως βασικού φορέα προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου. Η δημιουργία κουλτούρας αξιολόγησης στα Σχολεία. Η απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο της αξιολόγησης. Η διαμόρφωση κουλτούρας λήψης πρωτοβουλιών για σχεδιασμό δράσεων και επίλυση προβλημάτων. Η συνεχής ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τη συγκεκριμενοποίηση επιμορφωτικών και άλλων παρεμβάσεων.

14 Έξι Κρίσιμα Ερωτήματα Ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο μας σήμερα; Πού θέλουμε να φτάσουμε; Τι πρέπει και πώς πρέπει να το κάνουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε; Τι πρόοδο κάναμε; Πόσο και πώς ωφεληθήκαμε ως άτομα και ως σύνολο από την παραπάνω διαδικασία; Σε ποιους τομείς βελτιώθηκε η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και η εικόνα του σχολείου μας;

15 Μεθοδολογία Υλοποίησης
Συστηματική αρχική μελέτη, διερεύνηση και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. Διατύπωση κοινά αποδεκτών στόχων και προτεραιοτήτων δράσης. Σχεδιασμός και υλοποίηση των κοινά αποφασισμένων δράσεων. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του πραγματοποιηθέντος εκπαιδευτικού έργου. Ανατροφοδότηση από τα αποτελέσματα του πραγματοποιηθέντος εκπαιδευτικού έργου και καθορισμός νέων στόχων.

16 Επίπεδα Αυτοαξιολόγησης
Το πλαίσιο της Αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα διακρίνεται σε τέσσερα κλιμακωτά επίπεδα, τα οποία αποτελούνται από: Πεδίο 1. Μέσα και Πόροι Τομείς: α) Υλικοτεχνική υποδομή, β) Οικονομικοί Πόροι, γ) Ανθρώπινο δυναμικό. Πεδίο 2: Οργάνωση και Διοίκηση σχολείου Τομείς: α) Οργάνωση του σχολείου, β) Διοίκηση του σχολείου, γ) Αξιοποίηση Μέσων-Πόρων Πεδίο 3: Κλίµα και Σχέσεις Τομέας: Κλίµα και Σχέσεις στο σχολείο Πεδίο 4: Εκπαιδευτικές Διαδικασίες Τομείς: α) Εφαρμογή προγράμματος σπουδών, β) Ποιότητα της διδασκαλίας, γ) Οργάνωση της τάξης, δ) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες , ε) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Πεδίο 5: Εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα Τομείς: α) Φοίτηση/Διαρροή, Επίδοση/Πρόοδος μαθητών, Ατοµική και Κοινωνική Ανάπτυξη Μαθητών.

17 Ποιος έχει τη γενική ευθύνη
Τη γενική ευθύνη για την οργάνωση, την υποστήριξη, και το συντονισμό της αξιολόγησης του ΕΕ της σχολικής μονάδας έχει ο διευθυντής του σχολείου. Ο διευθυντής ορίζει τις ημερομηνίες για τις συνεδρίες της ολομέλειας και συντονίζει τη συζήτηση σ’ αυτές. Μετέχει στις συνεδρίες της κάθε ομάδας για την επιλογή των συντονιστών και των πρακτικογράφων. Υποστηρίζει τις εργασίες και διευκολύνει τους συμμετέχοντες στην κάθε ομάδα για την ανάπτυξη της διαδικασίας (π.χ. πρόσβαση στα αρχεία του σχολείου). Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για τη δημιουργία θετικού κλίματος, το οποίο προάγει τη συνεργασία των συμμετεχόντων, καθώς και για την πρόοδο των εργασιών της ομάδας.

18 Ποιες είναι οι δραστηριότητες του πρώτου τετραμήνου
Μια γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου. 6.2. Μια ενδελεχής διερεύνηση επιλεγμένων τομέων, η οποία αποτελεί και την πρώτη συστηματική αξιολόγηση του ΕΕ της σχολικής μονάδας.

19 Ποιες είναι οι δραστηριότητες του δευτέρου τετραμήνου
Με βάση τα αποτελέσματα της γενικής εκτίμησης και της συστηματικής αξιολόγησης ορισμένων τομέων του ΕΕ, το σχολείο επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα «πού θέλουμε να φτάσουμε». Έτσι, προχωρεί στον προγραμματισμό συγκεκριμένων δράσεων. Το σχολείο προγραμματίζει τις δράσεις του, αφού θέσει και ιεραρχήσει τους στόχους που θεωρεί απαραίτητους και ρεαλιστικούς για τη βελτίωση της ποιότητας του ΕΕ σε επιλεγμένα πεδία και τομείς. Έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση μιας έστω καινοτομίας στο πρόγραμμα του σχολείου, σε κάθε κύκλο αξιολόγησης Επειδή η υλοποίηση μιας καινοτομίας, συνήθως, απαιτεί μεγαλύτερο του τετραμήνου χρόνο, οι σχετικές δράσεις συνεχίζονται και στα άλλα τετράμηνα. Ωστόσο, ορίζονται υπο-δράσεις που θα πρέπει να ολοκληρωθούν στη διάρκεια των τετραμήνων του συγκεκριμένου κύκλου αξιολόγησης.

20 Ποιες είναι οι δραστηριότητες του τρίτου και του τετάρτου τετραμήνου
Στο τρίτο και το τέταρτο τετράμηνο εκτυλίσσεται η διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου/σχεδίων δράσης, παρακολούθησης της εφαρμογής τους, καθώς και αξιολόγησής του/τους. Κάθε σχολική μονάδα σχεδιάζει και υλοποιεί 1-2 σχέδια δράσης, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της, τους πόρους, κτλ. Υπεύθυνη για την οργάνωση, την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση του σχεδίου δράσης είναι η ομάδα δράσης (ΟΔ) που διαμόρφωσε το σχέδιο. Όταν ολοκληρωθεί ένα σχέδιο δράσης, υποβάλλεται στην ολομέλεια, η οποία και εκφράζει την τελική άποψη, προτείνοντας και τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που προέκυψαν.

21 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του ΕΕ
Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (ετήσιας και τελικής) δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου. Είναι αυτονόητο ότι δημοσιοποιούνται όσα στοιχεία της έκθεσης επιτρέπει η νομοθεσία και όσα από αυτά ο σύλλογος διδασκόντων με πλειοψηφία 2/3 και ο δ/ντής του σχολείου κρίνει ότι μπορεί να δημοσιοποιηθούν. Τα όργανα της πολιτείας, με εμπιστευτικό κωδικό, θα μπορούν να ενημερώνονται, να ομαδοποιούν τα στοιχεία και στη συνέχεια, να τα προωθούν ιεραρχικά, ώστε το Παρατηρητήριο Αξιολόγησης να είναι σε θέση, στηριζόμενο σε συγκεκριμένα στοιχεία, να κάνει προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας είτε για αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική είτε για άμεσες διορθωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις

22 Ευχές Για την καινούργια σχολική χρονιά, τις πιο θερμές ευχές:
για ένα όμορφο μα συνάμα εξαιρετικά δύσκολο ξεκίνημα… με υγεία και αισιοδοξία, αλλά και με προβληματισμό, περίσκεψη και ευθύνη… Με συνεχή αγώνα για δημιουργική δράση Με συλλογικότητα, σεβασμό και συνεργασία με όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία Είναι τα καλύτερα όπλα, που μπορούμε να έχουμε στις πολύ δύσκολες μέρες, που περνά ο τόπος μας .


Κατέβασμα ppt "Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού έργου για τη νέα σχολική χρονιά"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google