Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ● Η δράση της συμβουλευτικής περιλαμβάνει όλες εκείνες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ● Η δράση της συμβουλευτικής περιλαμβάνει όλες εκείνες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ● Η δράση της συμβουλευτικής περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες και τις υπηρεσίες που έχουν σαν στόχο την πληροφόρηση, τον προσανατολισμό και την υποστήριξη των ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. ● Επίσης παρέχει συστηματική υποστήριξη στους ωφελούμενους έτσι ώστε μέσα από τις ατομικές συνεδρίες να ενισχύσει το επίπεδο αυτοεκτίμησής τους και αυτοπεποίθησή τους καθώς και το επίπεδο της αυτενέργειας τους. ● Επίσης στοχεύει στο να βοηθήσει τους ωφελούμενους να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, να αποκτήσουν “θετικές στάσεις” ζωής και να τους ενισχύσει τα εσωτερικά τους κίνητρα για ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

2 ● Από 20 έως 24 Φεβρουαρίου τα στελέχη της συμβουλευτικής πραγματοποίησαν την πρώτη επαφή με τους υποψήφιους ωφελούμενους. Οι ωφελούμενοι με τη βοήθεια της επιστημονικής ομάδας συμπλήρωσαν το ΄Έντυπο Συνέντευξης, όπως αυτό προβλεπόταν από τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις με όλους τους υποψηφίους, ώστε να διερευνηθεί η ικανότητα και η πραγματική διάθεσή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα. ● Με την ολοκλήρωση της πρώτης συνέντευξης, τα Στελέχη της Συμβουλευτικής συνεδρίασαν και αξιολόγησαν τις πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Λαμβάνοντας υπόψη τα διαμορφωμένα κριτήρια αξιολόγησης, η επιστημονική ομάδα προχώρησε στη σύνταξη καταλόγου με τους προτεινόμενους ωφελούμενους, τους επιλαχόντες, τους απορριφθέντες και τις προτεινόμενες δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν βάση των πληροφοριών που είχαν επεξεργαστεί. ● Στην πρώτη αυτή φάση ιδιαίτερα προβλήματα δεν παρουσιάστηκαν.

3 ● Τον Μάιο του 2006 η τριμελής Επιτροπή ενέταξε στο σχέδιο 9 ωφελούμενους, για την δράση των Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών και ουσιαστικά ξεκίνησε η δράση τις συμβουλευτικής. ● Τον Ιούνιο του 2006 η τριμελής Επιτροπή ενέταξε στο σχέδιο και τους υπόλοιπους 90 ωφελούμενους, ώστε να συμπληρωθεί ο κατάλογος των ωφελουμένων. ● Με την ολοκλήρωση του καταλόγου και την έναρξη των συνεδριών η συμβουλευτική πραγματοποίησε ημερίδα με την συνεργασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας και του ΟΑΕΔ. ● Έως το τέλος του 2006 πραγματοποιήθηκαν 699 συνεδρίες από το σύνολο των 1683 συνεδριών. ● Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 1400 συνεδρίες.

4 ● Σε όλη αυτή την διάρκεια τις συμβουλευτικής διαδικασίας παρουσιάστηκαν και ορισμένα προβλήματα. Αυτά είχαν να κάνουν με την αποχώρηση ορισμένων ωφελουμένων από το πρόγραμμα καθώς και με την μη συμπλήρωση του αριθμού των ατόμων για το τρίτο πρόγραμμα κατάρτισης. Αυτό ξεπεράστηκε με την είσοδο νέων ατόμων στο πρόγραμμα. ● Επίσης η αδυναμία να προωθηθούν στη απασχόληση ορισμένοι ωφελούμενοι και ιδιαίτερα αυτοί που είχαν επιλεγεί για τις ΝΘΕ οδήγησε την τριμελή επιτροπή στην αλλαγή των θέσεων αυτών σε θέσεις STAGE και στην είσοδο νέων ωφελουμένων. ● Η αποχώρηση και η είσοδο νέων ατόμων στο πρόγραμμα αποτελεί ίσος και την μεγαλύτερη δυσκολία στην όλη διαδικασία της συμβουλευτικής διαδικασίας.

5 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Η θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στη συμβουλευτική είναι η εξής: ● Προσέγγιση Ενημέρωση Στόχος της συνεδρίας αυτής ήταν η προσέγγιση, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των ωφελουμένων έτσι ώστε να συμμετέχουν στις διαδικασίες του προγράμματος. Επίσης να απαντήσει στα ατομικά ερωτήματα και τους προβληματισμούς των ωφελουμένων. ● Υπηρεσίες πληροφόρησης Στόχος εδώ ήταν η εκπαίδευση των ανέργων ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην πρόσβαση και την αποτελεσματική χρήση των πηγών πληροφόρησης. Τους δόθηκε αναλυτικό έντυπο με χρήσιμες πληροφορίες. ● Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων Σκοπός αυτής της θεματική ενότητας ήταν η διερεύνηση, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων σύμφωνα με τους στόχους του και τη φιλοσοφία του σχεδίου.

6 ● Εκπαίδευση στην οργάνωση σχεδίου σταδιοδρομίας Σ' αυτή την θεματική ενότητα οι ωφελούμενοι εκπαιδεύτηκαν στην διαμόρφωση του ατομικού τους πλάνου σταδιοδρομίας, καθώς και στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης στην λήψη των αποφάσεών τους. Τους δόθηκε ειδικό έντυπο όπου έφτιαξαν το δικό τους πλάνο σταδιοδρομίας με την βοήθεια του συμβούλου. ● Ατομική ψυχοκοινωνική στήριξη Στόχος της συνεδρίας αυτής ήταν η ψυχοκοινωνική στήριξη του ατόμου ώστε μέσα από την διερεύνηση των ιδιαίτερων αναγκών του, να ενεργοποιηθεί για το σχεδιασμό του ατομικού του σχεδίου δράσης. ● Οικογενειακή συμβουλευτική Η συνεδρία αυτή στόχευε στην διερεύνηση των οικογενειακών προβλημάτων που ίσος να αντιμετώπιζε το άτομο και αυτά τα προβλήματα να δρούσαν ανασταλτικά στην προσπάθεια του για την ένταξή του στην αγορά εργασίας. ● Εκπαίδευση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Στόχος αυτής της συνεδρίας ήταν η εκπαίδευση και η εξοικείωση των ωφελουμένων με την έννοια της επιχείρησης και την προετοιμασία που απαιτείται. Δόθηκε στους ωφελούμενους ειδικό έντυπο.

7 ● Εκπαίδευση σε τεχνικές εξεύρεσης εργασίας και προσέγγισης της αγοράς εργασίας Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας ήταν η ενδυνάμωση του ωφελουμένου ώστε να οργανώσει και να προετοιμάσει τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας ή την ένταξή του σε κάποια από τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοπαρουσίαση και χρήσης του λόγου. Ο κάθε ωφελούμενος έφτιαξε το δικό του βιογραφικό με τη βοήθεια του συμβούλου καθώς μια προσομοίωση σε συνέντευξη επιλογής με εργοδότη. ● Διερεύνηση ατομικών διαφορών, ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων Στόχος της συνεδρίας αυτής ήταν η υποστήριξη των ατόμων ώστε να αναπτύξουν μια θετική εικόνα για τον εαυτό τους (αυτοεκτίμηση). Δόθηκε ειδικό έντυπο στους ωφελούμενους. ● Πληροφόρηση για θεσμικά, νομικά και εργασιακά θέματα Σ' αυτή την θεματική ενότητα οι ωφελούμενοι πληροφορήθηκαν για ορισμένα θέματα που αφορούν το εργασιακό τοπίο (εργασιακή νομοθεσία, δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργαζομένων κ.α.λ).


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ● Η δράση της συμβουλευτικής περιλαμβάνει όλες εκείνες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google