Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου (υποχρεωτική) Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας

3  Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο τέλος του σχολικού έτους  Εγκρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ή την ολομέλεια του σχολείου  Υποβάλλεται από τον Δ/ντή του σχολείου στο Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ  Για το α΄ έτος της εφαρμογής του θεσμού στηρίζεται / «ταυτίζεται» με την Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της εικόνας του σχολείου  Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο τέλος του σχολικού έτους  Εγκρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ή την ολομέλεια του σχολείου  Υποβάλλεται από τον Δ/ντή του σχολείου στο Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ  Για το α΄ έτος της εφαρμογής του θεσμού στηρίζεται / «ταυτίζεται» με την Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της εικόνας του σχολείου Η ετήσια έκθεση αξιολόγησης του σχολείου :

4 Η ετήσια έκθεση αξιολόγησης π εριλαμβάνει τις ενότητες : Α. Ε. Ε. - Ετήσια έκθεση αξιολόγησης Ανά π τυξη & εφαρμογή διαδικασιών ΑΕΕ Ετήσιος Προγραμματισμός Γενική Εκτίμηση Συστηματική Διερεύνηση Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης Εκτιμήσεις εκ π αιδευτικών α π ό την εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία Αξιολόγηση δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου το σχολείο

5 Ε. Ε. Ε. - Ετήσια έκθεση αξιολόγησης Η ετήσια έκθεση αξιολόγησης του σχολείου συμβάλλει : Στην π αρακολούθηση της ε π ίτευξης συγκεκριμένων στόχων Στην ανά π τυξη της αυτογνωσίας της σχολικής μονάδας Στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία

6 Α. Ε. Ε. - Ετήσια έκθεση αξιολόγησης

7 Ετήσια Έκθεση

8 Α. Ε. Ε. - Ετήσια έκθεση αξιολόγησης

9 Αξιολόγηση δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου Α. Ε. Ε. - Ετήσια έκθεση αξιολόγησης

10  Στον ετήσιο προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους και  Στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των σχολείων  Στον ετήσιο προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους και  Στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των σχολείων Σύνδεση της Ετήσιας Έκθεσης με τα επόμενα βήματα της Αυτοαξιολόγησης Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης αξιοποιούνται:


Κατέβασμα ppt "Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google