Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση   Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Βασικό Πλαίσιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση   Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Βασικό Πλαίσιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση   Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Βασικό Πλαίσιο

2 Τι είναι η Αυτοαξιολόγηση
Συλλογική εσωτερική μορφή αξιολόγησης Διαδικασία αυτοπαρατήρησης και αυτογνωσίας Σκοπός: η βελτίωση του Εκπαιδευτικού Έργου

3 «Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (36/ ) (Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 6924/ ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ με Αριθμ. Πρωτ /Γ1/ ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας» Σ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Υ.ΠΑΙ.Θ.)

4 Iστοσελίδα της ΑΕΕ http://aee.iep.edu.gr/ Υποστηρικτικό υλικό της ΑΕΕ.
Παρατηρητήριο για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου – διαδικασία αυτο αξιολόγησης σχολικής μονάδας Iστοσελίδα της ΑΕΕ Υποστηρικτικό υλικό της ΑΕΕ. Το Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ Υποστήριξη της Εκπ/κής Κοινότητας

5 Πώς γίνεται Από τους ίδιους τους Εκπαιδευτικούς Συλλογικά και ισότιμα
Όλες οι διαδικασίες: σχεδιάζονται, διεξάγονται,αξιολογούνται από τους παράγοντες της Σχολικής Μονάδας

6 Γιατί ξεκινάει η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας;
Η αυτοαξιολόγηση: Κινητοποιεί όλους τους παράγοντες του σχολείου. Τους εμπλέκει σε κοινά αποφασισμένες δράσεις. Τους δεσμεύει απέναντι σε δικούς τους σχεδιασμούς. Εμπεδώνει συνεργατικές συμπεριφορές. Αποσαφηνίζει προβλήματα. Υποδεικνύει πεδία για αυτομόρφωση και επιμόρφωση. Δεν έχει στόχο τον έλεγχο, αλλά τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί προτεραιότητα στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα.

7 Η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της Σχολικής Μονάδας.
Σκοπός και Στόχοι Γενικός σκοπός: Η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της Σχολικής Μονάδας. Στόχοι: Η ανάδειξη της Σχολικής Μονάδας ως βασικού φορέα προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου. Η δημιουργία κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία. Η απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο της αξιολόγησης. Η διαμόρφωση κουλτούρας λήψης πρωτοβουλιών για σχεδιασμό δράσεων και επίλυση προβλημάτων. Η συνεχής ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τον καθορισμό επιμορφωτικών και άλλων παρεμβάσεων.

8 Έξι Κρίσιμα Ερωτήματα Ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο μας σήμερα; Πού θέλουμε να φτάσουμε; Τι πρέπει και πώς πρέπει να το κάνουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε; Τι πρόοδο κάναμε; Πόσο και πώς ωφεληθήκαμε ως άτομα και ως σύνολο από την παραπάνω διαδικασία; Σε ποιους τομείς βελτιώθηκε η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και η εικόνα του σχολείου μας;

9 Αναγκαιότητες που προκύπτουν
Επιχειρώντας να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά, αναδεικνύονται οι ακόλουθες αναγκαιότητες: Συστηματική αρχική μελέτη, διερεύνηση και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της Σχολικής Μονάδας. Διατύπωση κοινά αποδεκτών στόχων και προτεραιοτήτων δράσης. Σχεδιασμός και υλοποίηση των κοινά αποφασισμένων δράσεων. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του πραγματοποιηθέντος εκπαιδευτικού έργου. Ανατροφοδότηση από τα αποτελέσματα του πραγματοποιηθέντος εκπαιδευτικού έργου και καθορισμός νέων στόχων.

10 Πλαίσιο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου
Στο προτεινόμενο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού, έργου η σχολική πραγματικότητα προσδιορίζεται μέσα από τέσσερα κλιμακωτά επίπεδα ανάλυσης: Α. Θεματικά πεδία Β. Τομείς ανά πεδίο Γ. Δείκτες ανά τομέα Δ. Κριτήρια ανά δείκτη

11 Πρώτο Επίπεδο: Θεματικά Πεδία Αξιολόγησης
θεματικά πεδία, στα οποία αναλύεται η σχολική πραγματικότητα: 1ο Πεδίο: Μέσα –Πόροι –Ανθρώπινο Δυναμικό 2ο Πεδίο: Οργάνωση και Διοίκηση του Σχολείου 3ο Πεδίο: Κλίµα και Σχέσεις στο Σχολείο 4ο Πεδίο: Εκπαιδευτικές Διαδικασίες 5ο Πεδίο: Εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα

12 Δεύτερο Επίπεδο: Τομείς Αξιολόγησης
Στο δεύτερο επίπεδο τα παραπάνω θεματικά πεδία εξειδικεύονται σε τομείς αυτo­αξιο­λόγησης, ως εξής: Πεδίο 1: Μέσα –Πόροι – Ανθρώπινο Δυναμικό Τομείς: α) Υλικοτεχνική υποδομή β) Οικονομικοί πόροι γ) Ανθρώπινο δυναμικό Πεδίο 2: Οργάνωση και Διοίκηση του Σχολείου Τομείς: α) Οργάνωση του σχολείου β) Διοίκηση του σχολείου γ) Αξιοποίηση μέσων-πόρων του σχολείου Πεδίο 3: Κλίµα και Σχέσεις στο Σχολείο Τομέας: Κλίµα και σχέσεις στο σχολείο

13 Δεύτερο Επίπεδο: Τομείς Αξιολόγησης
Πεδίο 4: Εκπαιδευτικές Διαδικασίες Τομείς: α) Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών β) Ποιότητα της διδασκαλίας γ) Οργάνωση της τάξης δ) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ε) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πεδίο 5: Εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα Τομείς: α) Φοίτηση και διαρροή των μαθητών β) Εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών γ) Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών

14 Τρίτο Επίπεδο: Δείκτες Αξιολόγησης
Κάθε τομέας αυτοαξιολόγησης, διακρίνεται σε επιμέρους βασικούς δείκτες ή κατηγορίες δεικτών ποιότητας Κάθε δείκτης αντιπροσωπεύει /εκφράζει /χαρακτηρίζει/ αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες παραμέτρους που θεωρούνται καθοριστικές στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου. Ο δείκτης αποτελεί το ουσιαστικό επίπεδο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Για παράδειγμα, ο τομέας «Υλικοτεχνική υποδομή» διακρίνεται, ενδεικτικά, στους δείκτες: Χώροι του σχολείου Εξοπλισμός - Διαθέσιμα μέσα του σχολείου

15 Τέταρτο Επίπεδο: Κριτήρια Αξιολόγησης
Κάθε δείκτης ή κατηγορία δεικτών αποτιμάται με κριτήρια. Τα κριτήρια διακρίνονται σε ποσοτικά και σε ποιοτικά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δείκτη που αξιολογείται. Έτσι έχουμε κριτήρια ποσοτικής αποτίμησης και ποιοτικής αποτίμησης. Στην αξιολόγηση των ποσοτικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται φόρμες αποτύπωσης. Στην αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια και άλλες τεχνικές άντλησης πληροφοριών.

16 Τέταρτο Επίπεδο: Κριτήρια Αξιολόγησης
Στο προηγούμενο παράδειγμα της υλικοτεχνικής υποδομής: Ενδεικτικά ποσοτικά κριτήρια του δείκτη «αίθουσες» είναι: – αριθμός αιθουσών, – επιφάνεια αιθουσών ανά μαθητή, – επιφάνεια γραφείου εκπαιδευτικών ανά εκπαιδευτικό κτλ. Τα αντίστοιχα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης του δείκτη «αίθουσες» είναι: – επάρκεια, – καταλληλότητα.

17 Διαδικασία Υλοποίησης του Έργου της Αξιολόγησης στα Σχολεία
Διαδικασία Υλοποίησης του Έργου της Αξιολόγησης στα Σχολεία Το έργο συνιστά μια δυναμική διαδικασία, η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων συνεργασίας και ανατροφοδότησης αλλά και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα παρακολουθούν και θα παρεμβαίνουν συμβουλευτικά, όπου χρειάζεται, έχοντας άμεση συνεργασία με την περιφέρεια και την επιστημονική επιτροπή. Προβλέπονται επιμορφωτικές συναντήσεις σε τοπικό και σε ενδοσχολικό επίπεδο από τους Σχολικούς Συμβούλους και από μέλη της επιστημονικής ομάδας, όπου κριθεί αναγκαίο.

18 Διαδικασία Υλοποίησης του Έργου της Αξιολόγησης στα Σχολεία
Διαδικασία Υλοποίησης του Έργου της Αξιολόγησης στα Σχολεία Τη βασική ευθύνη για την εφαρμογή του έργου της αυτοαξιολόγησης στις Σχολικές Μονάδες έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων. Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με ομάδες εργασίας από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι Διευθυντές των σχολείων, οι Σχολικοί Σύμβουλοι και η επιστημονική ομάδα, για τις ανάγκες της πρώτης αυτής παρέμβασης, θα υποβάλουν εκθέσεις ανά τετράμηνο και ανά έτος, στις οποίες θα αποτυπώνονται όλες οι δράσεις του προγράμματος. Η επιστημονική επιτροπή θα υποβάλει ετήσια έκθεση στην οποία: Θα αποτυπώνονται οι επιμέρους δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή του έργου. Θα αξιολογείται η πρόοδος του έργου με βάση ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία (ενδιάμεσες και τελικές αξιολογήσεις).

19 ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Προγραμματισμός έργου
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α΄ ΣΤΑΔΙΟ Συγκρότηση ολομέλειας Προγραμματισμός έργου Γενικός συντονισμός Διευθυντής Σύγκληση ολομέλειας Συγκρότηση ομάδων εργασίας Σύλλογος διδασκόντων Ορισμός συντονιστών και πρακτικογράφων Εκπρόσωπος γονέων ; Χρονοδιάγραμμα εργασιών Εκπρόσωπος μαθητών ;

20 Γενική εκτίμηση Α ΣΤΑΔΙΟ
Α ΣΤΑΔΙΟ Τρόπος εργασίας Ομάδα εργασίας Ολομέλεια Δείκτης Πεδία: 5 Δείκτες: 15 Αποτίμηση με διαβούλευση Συνεδριάσεις Ομάδων: 1-2 Ολομέλειες: 2-3 Έκθεση Γενικής εκτίμησης Διάρκεια 1-2 μήνες

21 Πώς γίνεται η αποτίμηση;
Α ΣΤΑΔΙΟ Συνεργάζεται με Περιφέρεια και ΟΕ του έργου Ο ρόλος του Συμβούλου Υποστηρίζει το έργο της ΑΕΕ στο Σχολείο Ενημερώνει, επιμορφώνει ενδοσχολικά Έκθεση 4μηνιαία Και ετήσια Προγραμματίζει, προεδρεύει στις ολομέλειες Ο ρόλος του Διευθυντή Εποπτεύει στην οργάνωση και συντονίζει τις ομάδες εργασίας Συμμετέχει στην επιλογή συντονιστών και πρακτικογράφων των ομάδων Φροντίζει για το κλίμα συνεργασίας στις ομάδες παρεμβαίνει συναινετικά, αν χρειαστεί.

22 Πώς γίνεται η αποτίμηση;
Α ΣΤΑΔΙΟ Αξιοποιούν αρχεία του Σχολείου Οι ομάδες εργασίας Αποτιμούν ομόφωνα τους 15 δείκτες Αιτιολογούν την εκτίμησή τους Καταγράφουν τα επιτεύγματα Επισημαίνουν προβληματικούς τομείς Καταλήγει σε ενιαία εκτίμηση των δεικτών Η ολομέλεια Καταγράφει τις μειοψηφικές απόψεις Επιλέγει 2 τομείς για συστηματική διερεύνηση Συντάσσει Έκθεση Γενικής Εκτίμησης

23 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Το φύλλο γενικής εκτίμησης συνεχίζεται αντίστοιχα και για τους 19 δείκτες… 23

24 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Γ. Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης Σημεία υπεροχής Αδυναμίες Τομείς για συστηματικότερη διερεύνηση

25 Αυτοαξιολόγηση στη Σχολική Μονάδα
Συνοψίζοντας Το Πρόγραμμα της ΑΕΕ στο διετή κύκλο 4 Καλές πρακτικές 3 Σχέδια δράσης 2 Συστηματική διερεύνηση 1 Γενική εκτίμηση

26 Το Σχολείο Μανθάνων Οργανισμός   ‘Μανθάνων Οργανισμός’ είναι ομάδα ανθρώπων η οποία συνεχώς βελτιώνει την ικανότητά της να δημιουργεί, σε μεγάλο βαθμό και όσο εξαρτάται από τα ανθρώπινα, το μέλλον που η ίδια επιθυμεί. Στην ομάδα αυτή προσωπικοί στόχοι, επιδιώξεις και οράματα εντάσσονται στους αντίστοιχους συλλογικούς. Επίσης, η ομάδα αυτο-διατηρείται και αυτο-σχεδιάζεται, αφοσιωμένη στην αύξηση της συλλογικής νοημοσύνης.

27 Οι πέντε αρχές προσωπική κυριαρχία Νοητικά πρότυπα κοινό όραμα ομαδική μάθηση συστημική σκέψη/προσέγγιση

28 Οι πέντε αρχές για τον Μανθάνοντα Οργανισμό είναι: (1) Προσωπική Κυριαρχία: Αυτό σημαίνει έλεγχο, ηγεσία, κυριαρχία του εαυτού, αυτογνωσία, ανάπτυξη συνειδητότητας και βούλησης, δημιουργικής φαντασίας, ιεράρχηση αξιών. Ανάπτυξη ικανότητας να διακρίνουμε τι και γιατί κάτι είναι σημαντικό για μας και δημιουργία δυνατοτήτων να το πετύχουμε. Γνώση του πώς να εργαστούμε προς την πραγμάτωση αλλαγών και πώς να κινητοποιήσουμε τους συνεργάτες μας προς την επίτευξη προσωπικών στόχων, σε αρμονία με το κοινό όραμα της ομάδας/ Μανθάνοντα Οργανισμού.

29   (2) Νοητικά Πρότυπα: Το κοσμοείδωλο του ατόμου, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και ‘εισπράττουμε’ την πραγματικότητα. Οι νοητικές μας εικόνες επηρεάζουν το πώς δρούμε και συνεργαζόμαστε με τους άλλους μέσα στην ομάδα. Η αποσαφήνιση και η αλληλοκατανόηση των νοητικών μας προτύπων αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη συλλογική μάθηση. Τα ατομικά συστήματα αξιών (πεποιθήσεις, παραδοχές, αξίες, αρχές) επηρεάζουν την ατομική και συλλογική στάση και ζωή. Απαιτούνται συνεπώς τρόποι προσδιορισμού, ελέγχου και αλλαγής των νοητικών προτύπων έτσι, ώστε να βελτιωθούν οι ικανότητες σκέψης, αυτορύθμισης και προσαρμογής.

30 (3) Κοινό Όραμα: Είναι η κοινή εικόνα της ομάδας για το μέλλον, για την επίτευξη των κοινών στόχων. Συμβάλλει στην κινητοποίηση των ατόμων της ομάδας και στην ανάπτυξη της αφοσίωσης στην κοινή εξέλιξη. Ο προσανατολισμός των προσωπικών στόχων, επιδιώξεων και οραμάτων προς ένα κοινό όραμα αποτελεί παράγοντα αποτελεσματικότητας και συνεχούς βελτίωσης του συνόλου. Τα πολλά ατομικά οράματα αποτυχαίνουν συνήθως, ενώ ένα κοινό όραμα μπορεί να επιτευχθεί με συλλογική προσπάθεια. Απαιτείται να μπορούμε να βρίσκουμε τρόπους δημιουργίας κοινού οράματος σε ένα Μανθάνοντα Οργανισμό.

31 (4) Ομαδική Μάθηση: Η ικανότητα να αναπτύσσουμε συλλογική νοημοσύνη και κοινές γνώσεις. Χρειάζεται να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ομάδες με υψηλή συνεργατικότητα, πώς ο πραγματικός διάλογος μέσα στην ομάδα γίνεται εργαλείο εξερεύνησης νέων προβλημάτων, επεξεργασίας κοινών εμπειριών και δημιουργίας θετικών αποτελεσμάτων.

32 (5) Συστημική Σκέψη/ Προσέγγιση: Αποτελεί την πεμπτουσία των προηγούμενων τεσσάρων αρχών. Είναι η ικανότητα να συλλαμβάνουμε τα αλληλεπιδρώντα στοιχεία ενός συνόλου ως ένα όλο, δηλαδή ως σύστημα. Απαιτείται να μάθουμε να συνθέτουμε αλληλεπιδράσεις συνδυάζοντας τα μέρη σε ένα σύστημα. Με τον τρόπο αυτό μεταβαίνουμε από την ατομική και αναλυτική στη Συστημική Προσέγγιση. Οι πέντε αυτές αρχές χρησιμοποιούνται ως πυρήνας για την ανάπτυξη ικανοτήτων μάθησης και για επιτάχυνση της βελτίωσης και εξέλιξης του Μανθάνοντα Οργανισμού.

33 Οι συντελεστές απόδοσης:
Κοινό όραμα και στόχοι Κατανόηση πολυπλοκότητας Σ συνεργασία ποιότητα των μέσων ποιότητα μάθησης (άνθρωπος, δομές και λειτουργίες, πληροφορία)

34 Συστηματική διερεύνηση
Α ΣΤΑΔΙΟ Τα δεδομένα Η προετοιμασία Ορίζονται: Οι επιλεγμένοι τομείς - δείκτες Ομάδες εργασίας Οι πηγές πληροφοριών Κριτήρια (- μέτρα) ποιότητας δεικτών Αρχεία σχολείου Χρονοδιάγραμμα Μαθητές Γονείς Κατανέμονται αρμοδιότητες Επιλέγονται: Εργαλεία διερεύνησης (σχέδια) Πηγές δεδομένων Υποστήριξη Συμβούλου και Επιστημονικής Ομάδας Τεχνικές διερεύνησης

35 Συστηματική διερεύνηση Διαδικασία διερεύνησης
Α΄ ΣΤΑΔΙΟ Διαδικασία διερεύνησης Η ομάδα εργασίας Εισηγείται στην Η ολομέλεια Αξιολογεί την εισήγηση Αναλύει τα δεδομένα Διατυπώνει τελική κρίση ενιαία ή πλειοψηφική Αξιολογεί το δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες Συγκρίνει το αποτέλεσμα με τα κριτήρια ποιότητας Διατυπώνει αιτιολογημένα συμπέρασμα Κωδικοποιεί την τελική κρίση με «1»,«2»,«3»,«4» Τηρεί πρακτικά Διακρίνει δυνατές και αδύνατες πτυχές του ΕΕ

36 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚ ΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Σ

37 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

38 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Α. Καταγράφονται : - Διαδικασίες Αξιολόγησης - Σχέδιο Αξιολόγησης - Κύρια αποτελέσματα Αξιολόγησης Β. Ορίζονται οι προτεραιότητες για δράση Γ. Επιλέγονται τα Σχέδια δράσης

39 ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Διευκρινίσεις 1. Ο ρόλος του Σύμβουλου - Συνεργάτη Συνεργάζεται με τον Σύμβουλο που έχει την ευθύνη του Σχολείου Συμμετέχει διακριτικά σε όλες τις διαδικασίες Ενεργεί επικουρικά σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο Σύμβουλο 2. Ο ρόλος του κριτικού φίλου Καλείται προαιρετικά από τη Σχολική Μονάδα Επιλέγεται βάσει της επιστημονικής του ιδιότητας Βοηθά στην εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου δράσης

40 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Αποτελέσματα Πρώτου Έτους Εφαρμογής ( ) Γενική εικόνα της προόδου του έργου Στις περισσότερες σχολικές μονάδες: -Εφαρμόστηκαν σε σημαντικό βαθμό οι προτεινόμενες διαδικασίες της ΑΕΕ -Αξιοποιήθηκε θετικά το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ -Αξιοποιήθηκαν πηγές του σχολείου και διαμορφώθηκαν μέθοδοι και εργαλεία διερεύνησης δεικτών -Τηρήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό τα χρονοδιαγράμματα

41 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ Διδακτικό προσωπικό του σχολείου Συντονισμός σχολικής ζωής Διαχείριση κι αξιοποίηση μέσων και πόρων Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ Υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου Οικονομικοί πόροι του σχολείου Υποστήριξη της επιστημονικής- παιδαγωγικής κατάρτισης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών

42 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ (με τη μεγαλύτερη συχνότητα επιλογής)
Πεδίο 3 : Κλίμα και Σχέσεις στο σχολείο Πεδίο 4 : Εκπαιδευτικές Διαδικασίες ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ (με τη μεγαλύτερη συχνότητα επιλογής) Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών, σχέσεις μεταξύ των μαθητών Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων

43 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα σχολεία αξιοποίησαν: Αρχεία του σχολείου % Σχετική βιβλιογραφία % Πληροφορίες από μαθητές/γονείς 50% Ηλεκτρονικές βάσεις % ...εφάρμοσαν ποικιλία ερευνητικών εργαλείων Ερωτηματολόγιο 88% Συνέντευξη 30% Σχέδιο παρατήρησης 25% 3 στα 4 σχολεία επέλεξαν σχέδια δράσης με βάση τα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης Η πλειοψηφία των σχολείων δηλώνει πως το αποτέλεσμα των διαδικασιών αποτελεί προϊόν σύνθεσης όλων των συμμετεχόντων

44 Διανομή Υλικού Η διανομή του απαραίτητου υλικού στα σχολεία (υλικό και εργαλεία της ΑΕΕ, όπως φόρμες καταγραφής, ερωτηματολόγια, ενδεικτικά σχέδια δράσης κ.ά.) θα γίνεται έγκαιρα πριν την έναρξη των επιμέρους σταδίων υλοποίησης του έργου. Το συνολικό υλικό της ΑΕΕ θα υπόκειται σε συνεχή ανατροφοδότηση από τα στελέχη και τους εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων, γεγονός που θα δίνει τη δυνατότητα αναπροσαρμογών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου.

45 Υλικό ΑΕΕ Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παραδείγματα Σχεδίων δράσης
ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Αυτοαξιολόγηση Θεματικό Πλαίσιο Διαδικασίες Διετούς Κύκλου ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Βασικές διαδικασίες υλοποίησης πρώτου σταδίου Ενδεικτικό μεθοδολογικό πλαίσιο για τη διερεύνηση των δεικτών (θεματικό πλαίσιο, εργαλεία διερεύνησης) ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Έκθεση Γενικής Εκτίμησης Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παραδείγματα Σχεδίων δράσης

46 Παρατηρητήριο Αξιολόγησης
Προβλέπεται η δημιουργία παρατηρητήριο αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο, ως μιας σταθερής δομής ενίσχυσης των δράσεων της ΑΕΕ, με σκοπό : τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων σε ζητήματα αξιολόγησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και την επεξεργασία σχετικών στοιχείων και μελετών. την υποστήριξη της βιωσιμότητας και της καλής λειτουργίας του έργου. την επιστημονική υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών στα θέματα της ΑΕΕ. τις ανταλλαγές τεχνογνωσίας, εμπειρίας και διάχυσης καλών πρακτικών σε εξειδικευμένα ζητήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της χώρας.


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση   Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Βασικό Πλαίσιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google