Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης Ενημέρωση για τη διαδικασία σύνταξης του νέου Προγράμματος Ανάπτυξης περιόδου 2007 – 2013 της Περιφέρειας Ανατολικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης Ενημέρωση για τη διαδικασία σύνταξης του νέου Προγράμματος Ανάπτυξης περιόδου 2007 – 2013 της Περιφέρειας Ανατολικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης Ενημέρωση για τη διαδικασία σύνταξης του νέου Προγράμματος Ανάπτυξης περιόδου 2007 – 2013 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΑΪΟΣ 2006 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΜΑΪΟΣ 2006

2 Η νέα Προγραμματική Περίοδος Το Αναπτυξιακό Συνέδριο στη Δράμα τον Ιούνιο 2005 Κεντρικός Στόχος Η σύγκλιση του ΑΕΠ ανά κάτοικο της Περιφέρειας προς τον Κοινοτικό Μέσο Όρο των 15, με στόχο στο τέλος της Προγραμματικής Περιόδου να είναι στο 70%. Η σύγκλιση του ΑΕΠ ανά κάτοικο της Περιφέρειας προς τον Κοινοτικό Μέσο Όρο των 15, με στόχο στο τέλος της Προγραμματικής Περιόδου να είναι στο 70%. Επί μέρους στόχοι Η Οικονομική Ανάπτυξη υποδομές μεταφορών, ενέργειας, επικοινωνιών, αξιοποίηση των πόρων ενισχύσεις επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, Ο Άνθρωπος κοινωνική φροντίδα, στήριξη ειδικών ομάδων πληθυσμού, ίσες ευκαιρίες, διευκόλυνση στην πρόσβαση της αγοράς εργασίας, βελτίωση επιπέδου διαβίωσης, (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, αναπλάσεις, εκπαίδευση, υγεία κ.λπ.) κοινωνική φροντίδα, στήριξη ειδικών ομάδων πληθυσμού, ίσες ευκαιρίες, διευκόλυνση στην πρόσβαση της αγοράς εργασίας, βελτίωση επιπέδου διαβίωσης, (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, αναπλάσεις, εκπαίδευση, υγεία κ.λπ.) Το Περιβάλλον προστασία, ανάδειξη, «αξιοποίηση» ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος

3 Οι κατ’ αρχήν Άξονες / Προτεραιότητες του Προγράμματος, καθώς δεν έχουν υποβληθεί για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού εκκρεμεί η έκδοση της 3ης Εγκυκλίου 1 ος Άξονας Αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της Περιφέρειας, Αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της Περιφέρειας, 2 ος Άξονας Προώθηση της εξωστρέφειας της οικονομίας, με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αξιοποίηση των τοπικών φυσικών και ανθρωπογενών πόρων, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας Προώθηση της εξωστρέφειας της οικονομίας, με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αξιοποίηση των τοπικών φυσικών και ανθρωπογενών πόρων, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας

4 3 ος Άξονας 3 ος Άξονας Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, μέριμνα – φροντίδα των ευπαθών και ειδικών ομάδων πληθυσμού, ίσες ευκαιρίες, προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, μέριμνα – φροντίδα των ευπαθών και ειδικών ομάδων πληθυσμού, ίσες ευκαιρίες, προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, 4 ος Άξονας Βελτίωση των υποδομών και άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων Βελτίωση των υποδομών και άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 5 ος Άξονας Προστασία, ανάδειξη, αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Προστασία, ανάδειξη, αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Δεν καλύφθηκε το μέρος του Προγράμματος που αφορά τη Διαπεριφερειακή Συνεργασία και την Αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης, θέματα που θα είναι δυνατό να διαμορφωθούν μετά την έκδοση της 3ης Εγκυκλίου Δεν καλύφθηκε το μέρος του Προγράμματος που αφορά τη Διαπεριφερειακή Συνεργασία και την Αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης, θέματα που θα είναι δυνατό να διαμορφωθούν μετά την έκδοση της 3ης Εγκυκλίου

5 Οι επόμενες ενέργειες  Με τη συμμετοχή στελεχών της Περιφέρειας και εξωτερικών συνεργατών, συντάσσεται το κείμενο του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας για την περίοδο 2007 – 2013. Καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι επί μέρους στρατηγικές να προσδιορισθούν με τρόπο, που θα οδηγεί σε Πρόγραμμα παρεμβάσεων, με ρεαλιστικούς – πραγματοποιήσιμους στόχους και συγκεκριμένα αποτελέσματα.  Διαμορφώνεται το πλαίσιο των κύριων παρεμβάσεων, που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν, κατά τη νέα Προγραμματική περίοδο.  Κινήθηκε η διαδικασία για τη συγκέντρωση προτάσεων σύνταξης μελετών προετοιμασίας των νέων έργων.  Έχουν επιλεγεί τα έργα, που προορίζονται για ένταξη στο Πρόγραμμα, με τη μορφή έργων – γεφυρών.  Όλα τα παραπάνω βεβαίως τελούν υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης από το Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο θα υποβληθούν σχετικά.


Κατέβασμα ppt "Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης Ενημέρωση για τη διαδικασία σύνταξης του νέου Προγράμματος Ανάπτυξης περιόδου 2007 – 2013 της Περιφέρειας Ανατολικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google