Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου (υποχρεωτική)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου (υποχρεωτική)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου (υποχρεωτική)

3 Συστηματική Διερεύνηση Δεικτών 1/2

4

5 Η διαδικασία της συστηματικής διερεύνησης προϋποθέτει την επιλογή & αξιοποίηση κατάλληλων μεθόδων & εργαλείων διερεύνησης. προϋποθέτει την επιλογή & αξιοποίηση κατάλληλων μεθόδων & εργαλείων διερεύνησης. ΚαταγραφήδεδομένωνΚαταγραφήδεδομένων συνέντευξησυνέντευξη παρατήρησηπαρατήρηση ερωτηματολόγιοερωτηματολόγιο

6 Διαδικασία Συστηματικής Διερεύνησης Έρευνα - Δράσης Διαδικασία Συστηματικής Διερεύνησης Έρευνα - Δράσης θέτει τα ερευνητικά ερωτήματα ορίζει τα κριτήρια ποιότητας του δείκτη επιλέγει τις πηγές για την άντληση των πληροφοριών ορίζει τις τεχνικές για τη συλλογή των πληροφοριών Αξιοποιεί πληροφορίες ήδη διαθέσιμες στο σχολείο Κατανέμει δραστηριότητες σε ομάδες και μέλη Ορίζει το χρονοδιάγραμμα της διερεύνησης του δείκτη Η ολομέλεια ή ο Σύλλογος Διδασκόντων Η ολομέλεια ή ο Σύλλογος Διδασκόντων

7 Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Διαδικασίες Αξιολόγησης Σχέδιο Αξιολόγησης Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης Προτεραιότητες για Δράση Παραδείγματα Εκθέσεων Συστηματικής Διερεύνησης είναι αναρτημένα στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ (Καλές πρακτικές) Παραδείγματα Εκθέσεων Συστηματικής Διερεύνησης είναι αναρτημένα στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ (Καλές πρακτικές)

8 Σύνδεση της Συστηματικής Διερεύνησης με τα επόμενα βήματα της Αυτοαξιολόγησης Από τα συμπεράσματα της Συστηματικής Διερεύνησης για τα θετικά σημεία ή τις αδυναμίες του σχολείου σε κάποιους δείκτες Στην επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης (υποχρεωτική) Στην επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης (υποχρεωτική)

9 Συστηματική διερεύνηση δεικτών Προτεραιότητες για Δράση Διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Οι προτεραιότητες για δράση μπορεί να αφορούν τους δείκτες που διερευνήθηκαν συστηματικά ή να αποτελούν ανεξάρτητες επιλογές


Κατέβασμα ppt "Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου (υποχρεωτική)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google