Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πιλοτική εφαρμογή & παραδείγματα αυτο-αξιολόγησης εκπαιδευτικής μονάδας και εκπαιδευτικού έργου από το ελληνικό σχολείο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πιλοτική εφαρμογή & παραδείγματα αυτο-αξιολόγησης εκπαιδευτικής μονάδας και εκπαιδευτικού έργου από το ελληνικό σχολείο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πιλοτική εφαρμογή & παραδείγματα αυτο-αξιολόγησης εκπαιδευτικής μονάδας και εκπαιδευτικού έργου από το ελληνικό σχολείο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης Παπαδόπουλος Πάρης

2 Σύγχρονες προκλήσεις:
Οικονομικές Κοινωνικές Πολιτισμικές Τεχνολογικές Πίεση Πίεση Εκπαιδευτικός θεσμός

3 Πεδία μελέτης, κριτικής και αναθεώρησης
Η οργάνωση του σχολείου, το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού έργου, τα μέσα που χρησιμοποιεί, τα αποτελέσματα που παράγει, η επαγγελματική ανάπτυξη & αναβάθμιση των εκπαιδευτικών

4 Το έργο της ΑΕΕ* Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

5 Νομοθετικό επίπεδο Στηρίζεται στους Ν.2986/2002, άρθρ. 4. και Ν.3848/2010, άρθρ. 32.

6 Ερευνητικό επίπεδο Θα βασιστεί σε αξιοποίηση και συνθετική αναπροσαρμογή ήδη παραχθέντος υλικού από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) στα ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ.

7 Εκπαιδευτικό επίπεδο Συνδέεται άμεσα με τα κρίσιμα ζητήματα της εκπαιδευτικής ασυμμετρίας και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης θα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας

8 Συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση
Ακολουθεί διαδικασίες που σχεδιάζονται, οργανώνονται, παρακολουθούνται και αξιολογούνται από παράγοντες της σχολικής μονάδας Διεισδύει στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, την ανιχνεύει εκ των έσω, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

9 Ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής
Στόχοι Η σχολική μονάδα βασικός φορέας προγραμματισμού και αξιολόγησης Κουλτούρα αξιολόγησης Λήψη πρωτοβουλιών για σχεδιασμό δράσεων & επίλυση προβλημάτων Ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής

10 Ερωτήματα Ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο μας σήμερα; Πού θέλουμε να φτάσουμε; Τι πρέπει και πώς πρέπει να το κάνουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε; Τι πρόοδο κάναμε; Πόσο και πώς ωφεληθήκαμε ως άτομα και ως σύνολο από την παραπάνω διαδικασία; Σε ποιους τομείς βελτιώθηκε η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και η εικόνα του σχολείου μας;

11 Πλαίσιο Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
Η σχολική πραγματικότητα προσδιορίζεται μέσα από τέσσερα κλιμακωτά επίπεδα ανάλυσης: Α. Θεματικά πεδία Β. Τομείς ανά πεδίο Γ. Δείκτες ανά τομέα Δ. Κριτήρια ανά δείκτη

12 Πεδίο 1. Μέσα –Πόροι – Ανθρώπινο Δυναμικό
Τομείς: α) Υλικοτεχνική υποδομή β) Οικονομικοί πόροι γ) Ανθρώπινο δυναμικό

13 Πεδίο 2: Οργάνωση και Διοίκηση του Σχολείου
Τομείς: α) Οργάνωση του σχολείου β) Διοίκηση του σχολείου γ) Αξιοποίηση μέσων-πόρων του σχολείου

14 Πεδίο 3: Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο
Τομέας: Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο

15 Πεδίο 4: Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
Τομείς: α) Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών β) Ποιότητα της διδασκαλίας γ) Οργάνωση της τάξης δ) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ε) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

16 Πεδίο 5: Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα
Τομείς: α) Φοίτηση και διαρροή των μαθητών β) Εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών γ) Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών

17

18 Δείκτες Αξιολόγησης Ο δείκτης αποτελεί το ουσιαστικό επίπεδο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Για παράδειγμα, ο τομέας «Υλικοτεχνική υποδομή» διακρίνεται, ενδεικτικά, στους δείκτες: Χώροι του σχολείου Εξοπλισμός - Διαθέσιμα μέσα του σχολείου

19 Κριτήρια Αξιολόγησης Κάθε δείκτης ή κατηγορία δεικτών αποτιμάται με κριτήρια Τα κριτήρια διακρίνονται σε ποσοτικά και σε ποιοτικά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δείκτη που αξιολογείται

20 Κριτήρια Αξιολόγησης Στην αξιολόγηση των ποσοτικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται φόρμες αποτύπωσης. Στην αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια και άλλες τεχνικές άντλησης πληροφοριών.

21 Ποσοτικά κριτήρια του δείκτη «Xώροι του σχολείου»:
– αριθμός αιθουσών, – επιφάνεια αιθουσών ανά μαθητή, – επιφάνεια γραφείου εκπαιδευτικών ανά εκπαιδευτικό κτλ.

22 Ποιοτικά κριτήρια του δείκτη «Xώροι του σχολείου»:
– επάρκεια, – καταλληλότητα

23

24

25 Διαδικασία Υλοποίησης του Έργου της Αξιολόγησης στα Σχολεία
Τη βασική ευθύνη για την εφαρμογή του έργου της αυτοαξιολόγησης στις Σχολικές Μονάδες έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται με ομάδες εργασίας από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων

26 Παραδοτέα του έργου του Διευθυντή
Α. Εκθέσεις προόδου και αποτελεσμάτων του έργου (γενικής εκτίμησης, συστηματικής διερεύνησης, τετραμήνων, ετήσιας και τελικής αξιολόγησης). Β. Το σύνολο του υλικού που έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο ανάπτυξης των διαδικασιών του έργου, όπως: Πρακτικά καταγραφής όλων των συναντήσεων και δράσεων των ομάδων εργασίας της ΑΕΕ στο σχολείο καθώς και της ολομέλειας. Ημερολόγιο καταγραφής των εργασιών των ομάδων εργασίας Παραδοτέα των σχεδίων δράσης (πρόγραμμα και υλικό επιμορφώσεων, σχεδιασμός και υλοποίηση). Παραδοτέα που προκύπτουν από την υλοποίηση των επιμέρους σταδίων του έργου όπως εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ή διαμορφώθηκαν από τις ομάδες εργασίας (φόρμες καταγραφής δεδομένων, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης των σχεδίων δράσης κ.τ.λ.).

27 Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής
Α΄ Τετράμηνο Β΄ Τετράμηνο Γ΄ Τετράμηνο Δ΄ Τετράμηνο Διετής Κύκλος

28 Αυτοαξιολόγηση στη Σχολική Μονάδα
Συνοψίζοντας Το Πρόγραμμα της ΑΕΕ στο διετή κύκλο 4 Καλές πρακτικές 3 Σχέδια δράσης 2 Συστηματική διερεύνηση 1 Γενική εκτίμηση

29 1η ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ + ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
1ο στάδιο (Σεπτ – Ιαν. 2011) Αποτύπωση της γενικής εικόνας του σχολείου 1.Έκθεση γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου & 2. Έκθεση συστηματικής διερεύνησης ορισμένων τομέων του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα 1η ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ + ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

30 2η ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
2ο στάδιο (Φεβρ – Ιουν. 2011) Σχεδιασμός και Προετοιμασία σχεδίων δράσης: σε επιλεγμένες περιοχές του εκπαιδευτικού έργου με βάση τα στοιχεία της αποτίμησης της γενικής εικόνας του σχολείου 2η ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

31 Υλοποίηση των σχεδίων δράσης της σχολικής μονάδας
3ο στάδιο (Σεπτ – Ιαν. 2012) Υλοποίηση των σχεδίων δράσης της σχολικής μονάδας 3η ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

32 4η ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ,ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
4ο στάδιο (Φεβρ. – Ιουν. 2012) Ολοκλήρωση των σχεδίων δράσης παρουσίαση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων, προγραμματισμός επόμενου έτους) 4η ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ,ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

33 Δραστηριότητες του 1ου τετραμήνου
Μια γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου Μια ενδελεχής διερεύνηση επιλεγμένων τομέων, η οποία αποτελεί και την πρώτη συστηματική αξιολόγηση του ΕΕ της Σχολικής Μονάδας

34 Γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου
Η εκτίμηση αυτή δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της σχολικής κοινότητας να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα της κατάστασης του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής αναδεικνύονται τα σημεία υπεροχής του σχολείου και επισημαίνονται οι αδυναμίες. Η γενική αυτή εκτίμηση επαναλαμβάνεται, μόνον, όταν η ολομέλεια κρίνει ότι έχει λόγους να επανεκτιμήσει την κατάσταση.

35 ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης Σημεία υπεροχής Αδυναμίες Τομείς για συστηματικότερη διερεύνηση

36 Διαδικασία Ορισμός των συμμετεχόντων στην ολομέλεια
Στην ολομέλεια συμμετέχουν ο Δ/ντής και οι εκπαιδευτικοί της Σχολικής Μονάδας, καθώς και οι οριζόμενοι από τα συλλογικά τους όργανα ή το Σύλλογο Διδασκόντων εκπρόσωποι των γονέων και των μαθητών Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν απαιτεί περισσότερες από 2-4 συνεδριάσεις

37 Αποτύπωση με τη χρήση τετρα-βάθμιας αριθμητικής κλίμακας (1-4) για κάθε περιοχή του εκπαιδευτικού έργου, όπου: 4 = πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3 = καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2 = μέτρια (τα προβλήματα είναι περισσότερα από τα θετικά), 1 = προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα). Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συναίνεση για τον όποιο τομέα, καταγράφονται τα δύο «πλειοψηφικά» αποτελέσματα της ομάδας. Στην περίπτωση που η ολομέλεια δεν μπορεί να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση, καταγράφεται η γνώμη της αυξημένης πλειοψηφίας, δηλαδή των δύο τρίτων της ολομέλειας.

38

39 Έκθεση γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου
Έκθεση γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου Δημιουργήστε σε ομάδες τη δική σας έκθεση γενικής εκτίμησης εικόνας σχολείου

40 Έκθεση γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου
Έκθεση γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου Ανάλυση & Σχολιασμός Έκθεσης γενικής εκτίμησης στην πράξη (εικόνας συγκεκριμένου σχολείου)

41 Συστηματική διερεύνηση επιλεγμένων τομέων
Συστηματική & σε βάθος αξιολόγηση κάποιων πεδίων, με επιλεγμένους δείκτες και κριτήρια, προκειμένου να περάσουμε από την «απλή εντύπωση» στην «έγκυρη γνώση» συγκεκριμένων διαστάσεων του εκπαιδευτικού έργου

42 Συστηματική διερεύνηση επιλεγμένων τομέων
Η επιλογή των τομέων (1, 2 ή 3, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων) βασίζεται, είτε στη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου, είτε προκύπτει από περιφερειακές ή εθνικές προτεραιότητες

43 Συστηματική διερεύνηση επιλεγμένων τομέων
Στον αριθμό των τομέων που επιλέγονται για συστηματική διερεύνηση δεν περιλαμβάνονται τομείς όπως «υλικοτεχνική υποδομή», «οικονομικοί πόροι», «ανθρώπινο δυναμικό» κτλ., για τους οποίους συγκεντρώνονται εύκολα στοιχεία από το αρχείο του σχολείου

44 Συστηματική διερεύνηση επιλεγμένων τομέων
Τομείς όπως: διδακτική διαδικασία, μαθησιακή διαδικασία σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών κτλ. απαιτούν συνθετότερη διερεύνηση π.χ. κατασκευή εργαλείων, συλλογή δεδομένων κτλ

45 Συστηματική διερεύνηση επιλεγμένων τομέων
Γονείς και μαθητές, ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και ανάλογα με τη φύση της υπό διερεύνηση περιοχής, μπορεί να αξιοποιούνται είτε ως συνεργάτες είτε ως πηγές άντλησης πληροφοριών

46 Συστηματική διερεύνηση επιλεγμένων τομέων
Όταν αποκτηθούν εμπειρίες και κατακτηθούν αυτοματισμοί στις διαδικασίες, η Σχολική Μονάδα μπορεί να συνεχίζει παράλληλα τη συστηματική διερεύνηση και άλλων τομέων στο 2ο, 3ο ή 4ο τετράμηνο

47 Διαδικασίες συστηματικής αξιολόγησης τομέων του ΕΕ του σχολείου
Η ολομέλεια επιλέγει κατά προτεραιότητα τους τομείς που κρίνει ότι χρήζουν συστηματικής διερεύνησης Επισημαίνει τις πτυχές που θα διερευνηθούν σε κάθε τομέα, θέτοντας τα ερευνητικά ερωτήματα. Επιλέγει τους δείκτες ποιότητας και ορίζει τα κριτήρια που θεωρεί ότι συγκροτούν την ποιότητα στον κάθε δείκτη.

48 Δράσεις των ομάδων εργασίας κατά τη διαδικασία της συστηματικής διερεύνησης
Τα μέλη της κάθε ομάδας κατασκευάζουν, όπου αυτό απαιτείται και με βάση ενδεικτικά υποδείγματα, τα κατάλληλα εργαλεία για την άντληση των πληροφοριών (ερωτηματολόγιο, σχέδιο συνέντευξης, σχέδιο παρατήρησης, κτλ.) Προχωρούν στη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων Καταγράφουν τη διαδικασία και τα αποτελέσματα που προέκυψαν, προχωρώντας και σε μια πρώτη ερμηνεία των αποτελεσμάτων Μεταφέρουν τα αποτελέσματα και την πρώτη ερμηνεία τους στην ολομέλεια

49 Ολοκλήρωση της διαδικασίας τελική απόφαση της ολομέλειας
Η ολομέλεια ακούει την εισήγηση της ομάδας Συνθέτει τις ερμηνείες, αξιολογώντας τις τεχνικές που εφαρμόστηκαν Σε περίπτωση διαφωνιών, προσπαθεί να καταλήξει σε ενιαία θέση Αν, παρά τις προσπάθειες, αυτό δεν επιτευχθεί, καταγράφονται οι δύο πλειοψηφούσες απόψεις Ολοκληρώνει τη διαδικασία της συστηματικής αξιολόγησης συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τα κριτήρια που αρχικά έθεσε για την ποιότητα του ΕΕ στον κάθε δείκτη Διατυπώνει τις δυνατές και τις αδύνατες πτυχές του ΕΕ συγκεκριμένων τομέων του σχολείου με βάση τη συστηματική διερεύνηση

50 Έκθεση συστηματικής διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων
Έκθεση συστηματικής διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων Ανάλυση & Σχολιασμός Έκθεσης συστηματικής διερεύνησης στην πράξη 1 Τομέας: 4.2 Ποιότητα διδασκαλίας Δείκτης Αξιολόγησης : «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικών Πρακτικών» 2 Τομέας: 4.3. Οργάνωση της Τάξης Δείκτης Αξιολόγησης: «Ανάπτυξη και εφαρμογή Παιδαγωγικών Πρακτικών και Πρακτικών Αξιολόγησης των μαθητών»

51 Εργαλεία έρευνας, διάγνωσης & αξιολόγησης
Φόρμα παρατήρησης Ερωτηματολόγια Α,Β,Γ & Δ, Ε, Στ (τάξεων) Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών Ερωτηματολόγιο γονέων Τροχοί του Τι

52 Δραστηριότητες του 2ου τετραμήνου
Προγραμματισμός δράσεων Λογικές των επιλογών Διαμόρφωση σχεδίων δράσης

53 Έκθεση ιεράρχησης προτεραιοτήτων, επιλογής & διαμόρφωσης σχεδίου δράσης
Ανάλυση & Σχολιασμός Έκθεσης ιεράρχησης προτεραιοτήτων, επιλογής & διαμόρφωσης σχεδίου δράσης στην πράξη

54 Ετήσια έκθεση αυτο-αξιολόγησης Σχολείου
Ετήσια έκθεση αυτο-αξιολόγησης Σχολείου Ανάλυση & Σχολιασμός Ετήσιας έκθεσης αυτο-αξιολόγησης του Σχολείου στην πράξη

55 Δραστηριότητες του 3ου & 4ου τετραμήνων
Δραστηριότητες του 3ου & 4ου τετραμήνων Υλοποίηση του σχεδίου ή των σχεδίων δράσης Παρακολούθηση της εφαρμογής τους Αξιολόγησή του/τους

56 Έντυπο παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης αξιολόγησης του σχεδίου δράσης
Ανάλυση & Σχολιασμός στην πράξη

57 Συμπεράσματα ερωτηματολογίων κανόνων τάξης & αυλής
Ανάλυση & Σχολιασμός στην πράξη

58 Δραστηριότητες 3ου & 4ου τετραμήνου
Κάθε Σχολική Μονάδα σχεδιάζει και υλοποιεί 1-2 σχέδια δράσης, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της, τους πόρους κτλ. Ο υπεύθυνος της ομάδας δράσης τηρεί ημερολόγιο εργασιών, το οποίο αξιοποιείται, ως πηγή, κατά τη διαδικασία των ενδιάμεσων και της τελικής αξιολόγησης του σχεδίου δράσης. Όταν ολοκληρωθεί η υλοποίηση όλων των υπο-δράσεων, πραγματοποιείται και η τελική αξιολόγηση του σχεδίου δράσης

59 Διαδικασίες υλοποίησης ενός σχεδίου δράσης
Υπεύθυνη για την υλοποίηση, την οργάνωση, την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση κάθε σχεδίου δράσης είναι η ομάδα δράσης, η οποία διαμόρφωσε το σχέδιο. Η ομάδα δράσης πραγματοποιεί τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί. Η επιτυχία της υλοποίησης συνδέεται με το βαθμό στον οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο του σχεδίου και αισθάνονται τη δέσμευση που ο καθένας έχει αναλάβει. Όταν ολοκληρωθεί ένα σχέδιο δράσης, υποβάλλεται στην ολομέλεια, η οποία και εκφράζει την τελική άποψη, προτείνοντας και τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που προέκυψαν.

60 Αξιολόγηση-Ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης
Ένα σχέδιο δράσης ολοκληρώνεται με τη συνολική αξιολόγησή του από την ΟΔ, η οποία χρησιμοποιεί ως πηγές: το ημερολόγιο της ομάδας, τις μεθόδους που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης, τα κριτήρια επιτυχίας που αρχικά τέθηκαν και τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις της ομάδας δράσης

61 Διαμόρφωση της έκθεσης αξιολόγησης του ΕΕ
Κάθε Σχολική Μονάδα διαμορφώνει και υποβάλλει ιεραρχικά, τόσο την ετήσια, όσο και την τελική (της διετίας) έκθεση αξιολόγησης. Οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις των τετραμήνων υποβάλλονται στο σχολικό σύμβουλο, ο οποίος και κρίνει αν πρέπει να προωθηθούν για άμεση αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων

62 Περιεχόμενο έκθεσης αξιολόγησης
Έκθεση αξιολόγησης Τεκμηριωμένη εικόνα για το έργο της Σχολικής Μονάδας 10-15 σελίδες Αξιοποίηση των στοιχείων της

63 Ετήσια τελική έκθεση αυτο-αξιολόγησης Σχολείου & έκθεση σχολικού συμβούλου
Ανάλυση & Σχολιασμός στην πράξη

64 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του ΕΕ
Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του ΕΕ   Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (ετήσιας και τελικής) δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου Δημοσιοποιούνται όσα στοιχεία της έκθεσης επιτρέπει η νομοθεσία και όσα από αυτά ο Σύλλογος Διδασκόντων με πλειοψηφία 2/3 και ο Δ/ντής του σχολείου κρίνει ότι μπορεί να δημοσιοποιηθούν

65 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Αποτελέσματα Πρώτου Έτους Εφαρμογής ( ) Γενική εικόνα της προόδου του έργου Στις περισσότερες σχολικές μονάδες: -Εφαρμόστηκαν σε σημαντικό βαθμό οι προτεινόμενες διαδικασίες της ΑΕΕ -Αξιοποιήθηκε θετικά το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ -Αξιοποιήθηκαν πηγές του σχολείου και διαμορφώθηκαν μέθοδοι και εργαλεία διερεύνησης δεικτών -Τηρήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό τα χρονοδιαγράμματα

66 Υλικό της ΑΕΕ Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παραδείγματα Σχεδίων δράσης
ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Αυτοαξιολόγηση Θεματικό Πλαίσιο Διαδικασίες Διετούς Κύκλου ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Βασικές διαδικασίες υλοποίησης πρώτου σταδίου Ενδεικτικό μεθοδολογικό πλαίσιο για τη διερεύνηση των δεικτών (θεματικό πλαίσιο, εργαλεία διερεύνησης) ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Έκθεση Γενικής Εκτίμησης Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παραδείγματα Σχεδίων δράσης

67 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ Διδακτικό προσωπικό του σχολείου Συντονισμός σχολικής ζωής Διαχείριση κι αξιοποίηση μέσων και πόρων Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ Υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου Οικονομικοί πόροι του σχολείου Υποστήριξη της επιστημονικής- παιδαγωγικής κατάρτισης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών

68 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ (με τη μεγαλύτερη συχνότητα επιλογής)
Πεδίο 3 : Κλίμα και Σχέσεις στο σχολείο Πεδίο 4 : Εκπαιδευτικές Διαδικασίες ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ (με τη μεγαλύτερη συχνότητα επιλογής) Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών, σχέσεις μεταξύ των μαθητών Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων

69 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα σχολεία αξιοποίησαν: Αρχεία του σχολείου % Σχετική βιβλιογραφία % Πληροφορίες από μαθητές/γονείς 50% Ηλεκτρονικές βάσεις % ...εφάρμοσαν ποικιλία ερευνητικών εργαλείων Ερωτηματολόγιο 88% Συνέντευξη 30% Σχέδιο παρατήρησης 25% 3 στα 4 σχολεία επέλεξαν σχέδια δράσης με βάση τα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης Η πλειοψηφία των σχολείων δηλώνει πως το αποτέλεσμα των διαδικασιών αποτελεί προϊόν σύνθεσης όλων των συμμετεχόντων

70 Πλεονεκτήματα Ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας Θέσπιση κανόνων
Βελτίωση κλίματος σχολείου Αύξηση εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων Βελτίωση εκπαιδευτικού έργου του σχολείου

71 Μειονεκτήματα Έλλειψη χρόνου
Μη αρμονική συνεργασία –Μονοδιάστατη επιβάρυνση μελών Γραφειοκρατικές διαδικασίες Αλλαγή διδακτικού προσωπικού Επιλέγονται δείκτες που ίσως δεν μπορούν να βελτιωθούν Δυσκολίες εφαρμογής


Κατέβασμα ppt "Πιλοτική εφαρμογή & παραδείγματα αυτο-αξιολόγησης εκπαιδευτικής μονάδας και εκπαιδευτικού έργου από το ελληνικό σχολείο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google