Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου
στη Σχολική Μονάδα Ο θεσμός της Αυτοαξιολόγησης εμπιστεύεται τον εκπαιδευτικό η πολιτεία Η κοινωνία το σχολείο Συμβόλαιο εμπιστοσύνης

2 Η Αυτοαξιολόγηση στη Σχολική Μονάδα
Πρόγραμμα ημερίδας Ο θεσμός της Α.Ε.Ε. (τι είναι η Α.Ε.Ε.) Αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής Διαδικασίες εφαρμογής (πώς γίνεται) Η Α.Ε.Ε. σε παραδείγματα (μελέτες περίπτωσης) «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» - «ΔΙΚΤΥΟ» Η Αυτοαξιολόγηση στη Σχολική Μονάδα

3 Η Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας
+ + Καινοτόμες δράσεις Υποστήριξη Εκπαιδευτικών - Μαθητών + βελτίωσης Ε.Ε. Πρωτοβουλίες + Έρευνα δράσης Συνεργασία με γονείς και φορείς + + Τι είναι η Αυτοαξιολόγηση; Εκπαιδευτικός σχεδιασμός Συνεχής βελτίωση του Εκπαιδευτικού Έργου Ενδοσχολική επιμόρφωση + = + Περιοδική αποτίμηση Ε.Ε. Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού Τεκμηρίωση του έργου των Εκπαιδευτικών + Συλλογική παρατήρηση - διερεύνηση + + Αξιολόγηση ομοτέχνων

4 Η φιλοσοφία της ΑΕΕ τ έ ρ γ ο Συλλογικότητα
Συμμετοχή στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό Συνεργασία ε κ π α ι δ υ τ ό έ ρ γ ο Αξιολόγηση εκ των κάτω προς τα πάνω Εμπιστοσύνη Αυτοδέσμευση Άνοιγμα του σχολείου στην Κοινωνία Ανάπτυξη κουλτούρας αξιολόγησης

5 η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου
Σκοπός Σκοπός δεν είναι ο έλεγχος, αλλά η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου Οι εκπαιδευτικοί: Ιεραρχούν τις ανάγκες του σχολείου Σχεδιάζουν παρεμβάσεις - δραστηριότητες Υλοποιούν τις σχεδιασμένες δράσεις Αξιολογούν – αξιοποιούν τα αποτελέσματα Κερδίζουν την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση κοινωνίας και πολιτείας

6 Στόχοι Άρτια διοίκηση και λειτουργία του σχολείου
Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων Προώθηση της καινοτομίας Άρτια διοίκηση και λειτουργία του σχολείου Αναβάθμιση διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών Διάχυση καλών πρακτικών Βέλτιστη αξιοποίηση μέσων και πόρων Η σχολική μονάδα: βασικός φορέας προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου

7 Βασικά ερωτήματα Ποια η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο μας σήμερα; Ποιο το όραμά μας για το μέλλον; Με ποια μέσα και ποιο τρόπο θα φθάσουμε ως εκεί; Τι πρόοδο κάναμε; Ποιες ‘καλές πρακτικές’ αναδείχτηκαν στην προσπάθειά μας ; Σε ποιους τομείς βελτιώθηκε η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου & η εικόνα του σχολείου μας;

8 Όραμα για το μέλλον Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία
Σχετική σχολική αυτονομία (κατά τόπους και συνθήκες λειτουργίας) Ανάπτυξη και διάχυση καλών πρακτικών Ενίσχυση ίσων ευκαιριών μόρφωσης και κοινωνικής ένταξης

9 Υποστηρικτικές δομές της ΑΕΕ
Παρατηρητήριο της ΑΕΕ Ιστοχώρος ενημέρωσης και πληροφόρησης της εκπαιδευτικής κοινότητας Φόρουμ επικοινωνίας μεταξύ των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των Εκπαιδευτικών

10 Υποστηρικτικές δομές της ΑΕΕ
=> Δίκτυο Πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο για: την επεξεργασία των δεδομένων των σχολικών μονάδων και την πληροφόρηση των εκπαιδευτικών αρχών.


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google