Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενημέρωση και αγωγή υγείας για τη νέα γρίπη στα σχολεία Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενημέρωση και αγωγή υγείας για τη νέα γρίπη στα σχολεία Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενημέρωση και αγωγή υγείας για τη νέα γρίπη στα σχολεία Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

2 Σχεδιασμός προγράμματος αγωγής υγείας για την γρίπη 1.Εκτίμηση αναγκών και προτεραιοτήτων 2.Καθορισμός σκοπών και στόχων 3.Απόφαση για τον καλύτερο τρόπο επίτευξης των σκοπών και των στόχων 4.Καθορισμός πόρων(ανθρώπινων και οικονομικών) 5.Σχεδιασμός μεθόδων αξιολόγησης 6.Καθορισμός σχεδίου δράσης 7.Εφαρμογή σχεδίου δράσης και αξιολόγησης Πηγή:Εwles and Simnett,1999

3 Σκοπός: Περιορισμός της μετάδοσης της γρίπης στο σχολείο Στόχοι:  Μετάδοση γνώσεων  Διαμόρφωση και ενίσχυση ατομικών αξιών που προάγουν την υιοθέτηση υγιών συμπεριφορών.  Διαμόρφωση και ενίσχυση αξιών ομάδας που προάγουν την υιοθέτηση υγιών συμπεριφορών.  Οικοδόμηση αυτo-εκτίμησης  Εκπαίδευση σε δεξιότητες

4 Στοιχεία καλής πρακτικής σε πρόγραμμα αγωγής υγείας  Βασίζεται σε ερευνητικά δεδομένα και θεωρητικές προσεγγίσεις(μοντέλα)  Το είδος και το πλήθος των πληροφοριών, οι τεχνικές μετάδοσης και το υλικό οφείλουν να είναι κατάλληλα για την χρονολογική ηλικία και αναπτυξιακή δυνατότητα των παιδιών  Οι γνώσεις για την υγεία που δίνονται να είναι στοιχειώδεις, ακριβείς και ευθέως να αποσκοπούν στο να συμβάλλουν σε αποφάσεις και συμπεριφορές που προάγουν την υγεία

5 Στοιχεία καλής πρακτικής σε πρόγραμμα αγωγής υγείας  Δομεί την ατομική και κοινωνική ικανότητα και αυτο- αποτελεσματικότητα μέσω εκπαίδευσης σε δεξιότητες  Οφείλει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές πιέσεις και επιρροές  Ευνοεί την επικοινωνία με άτομα επιρροής (role model)

6 Πρόγραμμα αγωγής υγείας για την γρίπη Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει: Αγωγή υγείας στη σχολική κοινότητα  Μαθητές  Εκπαιδευτικούς  Γονείς

7 Πρόγραμμα αγωγής υγείας για την γρίπη  Κοινοτική συμμετοχή  Διεπιστημονική συνεργασία

8 Πρόγραμμα αγωγής υγείας για την γρίπη Σημαντική προϋπόθεση:  Ενημέρωση διευθυντών σχολείων  Ενημέρωση υπεύθυνου αγωγής υγείας Απαραίτητη προϋπόθεση: Εξασφάλιση έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας (Δ/νση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Πρασανατολισμού & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Τμήμα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής)

9 Πρόγραμμα αγωγής υγείας για την γρίπη Αγωγή Υγείας στο σχολείο(μαθητές) Γνωστικές πληροφορίες  Τι είναι η «νέα γρίπη»;  Τι είναι «επιδημία» ή «πανδημία»;  Πόσο σοβαρή είναι;  Πώς να προστατευθώ;  Πώς να προστατέψω;

10 Πρόγραμμα αγωγής υγείας για την γρίπη  Ικανός χρόνος ώστε να εμπεδωθούν οι έννοιες και να εφαρμοσθούν οι δεξιότητες.  Δράσεις ανατροφοδότησης (skill booster sessions) Άμεσα: Τεχνικές αυτοπροστασίας και προστασίας των άλλων

11 Πρόγραμμα αγωγής υγείας για την γρίπη Αγωγή Υγείας στο σχολείο (μαθητές) Δράσεις:  Συζητήσεις σε ομάδες  Συνεργατική μάθηση (διερεύνηση πληροφοριών, αναζήτηση στο διαδίκτυο κλπ)  Επίλυση προβλημάτων  Σενάρια και ρόλοι(role playing)  Δράσεις από συνομηλίκους(peer education)  Κουκλοθέατρο

12 Πρόγραμμα αγωγής υγείας για την γρίπη Συζητήσεις σε ομάδες: Μεθοδολογία: Δημιουργία ομάδων υπό τον εκπαιδευτικό ή τον επαγγελματία υγείας Δράσεις: Συζητήσεις με στόχο ώστε:  οι πληροφορίες εξατομικεύονται και εξασφαλίζεται η συμμετοχή των μαθητών  Καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου-Όχι φόβος  Ξεκαθαρίζονται μύθοι ή μπερδεμένες έννοιες.  Αναγνωρίζουν τρόπους να αποφεύγουν ή να μειώνουν τον κίνδυνο.  Ενισχύονται οι αξίες της αλληλεγγύης και της σημασίας της προστασίας του άλλου Πληθυσμός στόχος: όλες οι βαθμίδες

13 Πρόγραμμα αγωγής υγείας για την γρίπη Συνεργατική μάθηση: Μεθοδολογία: Ομάδες μαθητών μαθαίνουν ενεργητικά υπό τον εκπαιδευτικό ή τον επαγγελματία υγείας Δράσεις:  διερεύνηση πληροφοριών σε έντυπα  αναζήτηση στο διαδίκτυο Με πιθανό αποτέλεσμα: Δημιουργία φυλλαδίου (Γυμνάσιο, Λύκειο) Δημιουργία και έκδοση σχολικής εφημερίδας (μεγάλες τάξεις του Δημοτικού, Γυμνάσιο, Λύκειο)

14 Πρόγραμμα αγωγής υγείας για την γρίπη Επίλυση προβλημάτων: Μεθοδολογία: Ορίζονται μικρές ομάδες παιδιών υπό τον εκπαιδευτικό Δράσεις: Τα παιδιά αναφέρουν πρακτικές δυσκολίες κατά την προσπάθεια εφαρμογής των οδηγιών. Πληθυσμός στόχος: Τα παιδιά όλων των βαθμίδων

15 Πρόγραμμα αγωγής υγείας για την γρίπη  Σενάρια και ρόλοι(role playing) Πραγματικές ή δραματοποιημένες καταστάσεις μέσα από την καθημερινότητα των παιδιών διαμορφωμένες σε μικρά σενάρια με ρόλους. Πληθυσμός στόχος: Παιδιά Δημοτικού  Κουκλοθέατρο Οι εκπαιδευτικοί φτιάχνουν κούκλες μαζί με τα παιδιά που με ένα σχετικό σενάριο ζωντανεύουν και αναλαμβάνουν να μεταφέρουν το μήνυμα. Πληθυσμός στόχος: Παιδιά μικρότερων τάξεων του Δημοτικού και το Νηπιαγωγείο

16 Πρόγραμμα αγωγής υγείας για την γρίπη Δράσεις από συνομηλίκους(peer education) Μεθοδολογία: Εκπαίδευση ομάδας μαθητών από επαγγελματίες υγείας με συγκεκριμένο στόχο. Δράσεις: Ομιλίες σε τάξη Εκπαίδευση σε τεχνικές Σημαντικό: Παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου: Συνεργασία με το δεκαπενταμελές συμβούλιο των μαθητών

17 Πρόγραμμα αγωγής υγείας για την γρίπη Αγωγή Υγείας στο σχολείο(Εκπαίδευση-Υποστήριξη εκπαιδευτικών) Μεθοδολογία: Καλλιέργεια και δημιουργία αιτήματος στο σύλλογο διδασκόντων Δράσεις:  Ομιλίες  Ατομική συμβουλευτική  Υλικό για δράσεις

18 Πρόγραμμα αγωγής υγείας για την γρίπη Αγωγή Υγείας στο σχολείο(Εκπαίδευση γονέων) Μεθοδολογία: Συνεργασία με τον σύλλογο γονέων Δράσεις:  Φυλλάδια  Ομιλίες  Ομάδες γονέων

19 Στοιχεία καλής πρακτικής σε πρόγραμμα αγωγής υγείας Ηθικά διλήμματα  Προσπάθεια για τελικό «όφελος»(beneficence=doing good)  Προσπάθεια για «όχι βλάβη»(non- maleficence=doing no harm)


Κατέβασμα ppt "Ενημέρωση και αγωγή υγείας για τη νέα γρίπη στα σχολεία Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google