Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

kpmg kpmg Αειφόρος ανάπτυξη και οικονομία – πρότυπα μοντέλα επιχειρησιακών / επενδυτικών φορέων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "kpmg kpmg Αειφόρος ανάπτυξη και οικονομία – πρότυπα μοντέλα επιχειρησιακών / επενδυτικών φορέων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 kpmg kpmg

3 Αειφόρος ανάπτυξη και οικονομία – πρότυπα μοντέλα επιχειρησιακών / επενδυτικών φορέων

4 kpmg Με τον όρο «Αειφόρο Ανάπτυξη» εννοούμε… Με τον όρο «Αειφόρο Ανάπτυξη» εννοούμε… … την ανάπτυξη εκείνη που ικανοποιεί τις ανάγκες του ανθρώπου, με τρόπο που να μην υπονομεύει και υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών. Αυτός ο πολύ απλός ορισμός στην εφαρμογή του παρουσιάζει πολλές δυσκολίες.

5 kpmg H «Αειφόρος Ανάπτυξη» αποτελεί το άθροισμα δυο επιμέρους στρατηγικών… H «Αειφόρος Ανάπτυξη» αποτελεί το άθροισμα δυο επιμέρους στρατηγικών… Α) …τη διαχείριση φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, ενέργεια, ορυκτά κτλ.) με τέτοιο τρόπο ώστε να μην οδηγούμαστε στην εξάντλησή τους Β)… και την ανάπτυξη τέτοιων κοινωνικό οικονομικών μοντέλων ώστε οι κοινωνικοοικονομικοί πόροι να παραμένουν στον τόπο τους, να είναι παραγωγικοί και σε σύμμετρη ανάπτυξη.

6 kpmg Παράλληλη ανάπτυξη των δύο στρατηγικών σχεδιασμών Νταμάρια Νταμάρια ορυχείων – εργοστάσια φαντάσματα Μονοκαλλιέργειες Μονοκαλλιέργειες - ολιγοπώλια Εξαφάνιση Εξαφάνιση ειδών – εξαφάνιση επαγγελμάτων κλπ.

7 kpmg Συστατικά της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης: Φυσικό-κοινωνικό-οικονομικό Περιβάλλον Φυσικό-κοινωνικό-οικονομικό Περιβάλλον Συνεργασίες πολλών φορέων Συνεργασίες πολλών φορέων Συμμετρική ανάπτυξη και αξιοποίηση των πόρων Συμμετρική ανάπτυξη και αξιοποίηση των πόρων Ανακύκλωση και ανατροφοδότηση της περιφερειακής οικονομίας Ανακύκλωση και ανατροφοδότηση της περιφερειακής οικονομίας Νέες Μορφές Οικονομικών Μονάδων

8 kpmg … είναι μία ομάδα αποτελούμενη από ιδιώτες, εταιρείες αλλά και το δημόσιο, που δουλεύει μαζί για να αναπτύξει οικονομικά μια γεωγραφική περιοχή. Τι είναι το cluster…

9 kpmg Παράγοντες επιτυχίας Οραματιστές Άνθρωποι της πράξης Πυρήνας μελών Ανεξάρτητη διοίκηση – διαχείριση Πλήρης διαχειριστική διαφάνεια Κατ’ αρχήν χρηματοδότηση Ολοκληρωμένος επιχειρηματικός σχεδιασμός Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρωπίνου προσωπικού

10 kpmg Η οικονομική αξία στα μέλη και την κοινότητα από τις ομάδες  Παρέχει μια κοινή φωνή  Παρέχει ένα φορέα που αντιδρά γρήγορα στις ευκαιρίες και τις απειλές.  Αυξάνει την αποτελεσματικότητα κάθε φορέα που συμμετέχει στην ομάδα.  Συγκεντρώνει πόρους.

11 kpmg Η οικονομική αξία στα μέλη και την κοινότητα από τις ομάδες (συνέχεια)  Αυξάνει τα εισοδήματα και τις εργασίες.  Μειώνει το κόστος έρευνας και ανάπτυξης.  Αυξάνει τις ευκαιρίες για τους πτυχιούχους από τα πολυτεχνεία και τα πανεπιστήμια.  Ελκύει νέους προμηθευτές.  Αυξάνει τη συνειδητοποίηση της περιοχής και την αναγνωρισιμότητά της.

12 kpmg Η οικονομική αξία στα μέλη και την κοινότητα από τις ομάδες (συνέχεια)  Αυξάνει τη πρόσθετη χρηματοδότηση για την περιοχή βασισμένη στην αύξηση των εργασιών, των εισοδημάτων, του συναλλάγματος ή του πληθυσμού.  Η κοινή παρουσίαση και προώθηση στο εμπόριο.  Η κατάρτιση ενός αριθμού (κατά προτίμηση ώριμων) εργαζομένων.

13 kpmg Ολοκληρωμένος Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Τι κάνει ένας ολοκληρωμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός; Τι κάνει ένας ολοκληρωμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός;  Σχεδιασμός  Άντληση Κεφαλαίων  Στόχοι – Απολογιστικός Έλεγχος

14 kpmg Περιγραφή τρόπου υλοποίησης της ιδέας Περιγραφή τρόπου υλοποίησης της ιδέας Γενική Περιγραφή του έργου Γενική Περιγραφή του έργου Περιγραφή των προϊόντων και Υπηρεσιών Περιγραφή των προϊόντων και Υπηρεσιών Περιγραφή του σχεδίου Marketing Περιγραφή του σχεδίου Marketing Δομή του Επιχειρηματικού Σχεδίου

15 kpmg Λειτουργικά Σχέδια Λειτουργικά Σχέδια Στελέχωση, τρόπος Διοίκησης και Ανθρώπινο Δυναμικό Στελέχωση, τρόπος Διοίκησης και Ανθρώπινο Δυναμικό Ανάλυση των οικονομικών Στοιχείων του έργου Ανάλυση των οικονομικών Στοιχείων του έργου Δομή του Επιχειρηματικού Σχεδίου (συνέχεια)

16 kpmg Περιληπτικά Αειφόρος Ανάπτυξη Συνεργασία και δέσμευση φορέων Αξιοποίηση των πόρων μιας περιοχής Σύμμετρη ανάπτυξη Ολοκληρωμένος επιχειρηματικός σχεδιασμός Οράματα και ιδέες Κερδοφόρα πρακτική Ανεξάρτητη διαφανής διοίκηση

17 kpmg kpmg


Κατέβασμα ppt "kpmg kpmg Αειφόρος ανάπτυξη και οικονομία – πρότυπα μοντέλα επιχειρησιακών / επενδυτικών φορέων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google