Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στόχος του προγράμματος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στόχος του προγράμματος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρηματικά Σχέδια για τη σύσταση ατομικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων

2 Στόχος του προγράμματος
Τοποθέτηση ενός αριθμού ωφελουμένων (35 ωφελούμενοι) σε υφιστάμενες εμπορικές επιχειρήσεις, ή εναλλακτικά Υποστήριξη επιχειρηματικών εγχειρημάτων με τη δημιουργία 5 κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, όπου θα απασχοληθούν 35 συνολικά ωφελούμενοι, ενώ 10 ωφελούμενοι θα υποστηριχτούν για τη δημιουργία νέων ατομικών επιχειρήσεων.

3 ΔΡΑΣΗ 10: Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη σύσταση ατομικών / μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Προώθηση στην αγορά εργασίας μέσω της αυτοαπασχόλησης στους τομείς εμπορίου, υπηρεσιών και επισιτισμού . Επιχειρησιακός σχεδιασμός για τις ατομικές επιχειρήσεις με μελέτη κόστους - οφέλους, προτάσεις για την ευρύτερη αγορά - στόχο, αποτίμηση των προσφερόμενων υπηρεσιών στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα καθώς και προοπτικές ανάπτυξης. Αναζήτηση κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για την χρηματοδοτική στήριξη των ατομικών επιχειρήσεων και την εξασφάλιση κεφαλαίου έναρξης επιχειρηματικής δράσης. Στόχος της δράσης είναι να ενταχθούν 10 ωφελούμενοι στην αυτοαπασχόληση.

4 ΔΡΑΣΗ 10: Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη σύσταση ατομικών / μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Μεθοδολογία υλοποίησης Ενέργειες ενημέρωσης των ενδιαφερομένων Εργασίες εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου Προτάσεις αναφορικά με την στελέχωση και εγκατάσταση σε συγκεκριμένο χώρο Σύνταξη προδιαγραφών λειτουργίας (επιχειρηματικό σχέδιο) Προτάσεις για την νομική σύσταση της επιχείρησης και εκπόνηση καταστατικού για την επιχείρηση Πρόταση κάλυψης χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης- Αξιοποίηση μηχανισμών εγγυοδοσίας (ΕΤΕΑΝ) Παρακολούθηση της λειτουργίας της επιχείρησης

5 ΔΡΑΣΗ 10: Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη σύσταση ατομικών / μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Αναμενόμενα παραδοτέα Επιχειρηματικά σχέδια για σύσταση ατομικών / μικρομεσαίων επιχειρήσεων Προτάσεις χρηματοδότησης

6 ΔΡΑΣΗ 11: Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων
Προώθηση της συνεταιριστικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας στους τομείς κοινωνικών υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με το ευρύτερο κλάδο της οικοδομής (τεχνικά συνεργεία) και στον κλάδο της εστίασης και αναψυχής. Αντικείμενο της δράσης είναι τεκμηριωμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός για την σύσταση των ΚοινΣΕπ. (Ν. 4019/2011). Οι συγκεκριμένες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, στη πρώτη φάση λειτουργίας τους, θα παρέχουν υπηρεσίες στο Δήμο Ηλιούπολης. Αναζήτηση κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για την χρηματοδοτική στήριξη των ΚοινΣΕπ και την εξασφάλιση κεφαλαίου έναρξης επιχειρηματικής δράσης. Στόχος της δράσης είναι στις ΚοινΣΕπ να ενταχθούν τουλάχιστον 35 ωφελούμενοι.

7 ΔΡΑΣΗ 11: Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων
Ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για τις εξής δραστηριότητες: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Παροχής κατ’ Οίκον Κοινωνικών Υπηρεσιών και Μέριμνας με αρ. ωφελουμένων 7 άτομα Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ηλεκτρολόγων και Ελαιοχρωματιστών με αρ. ωφελουμένων 7 άτομα. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Εργατών γενικών εργασιών (όπως εργασίες πλακόστρωσης, τοποθέτηση αντιολισθηρών ταπήτων, γενικές εργασίες κλπ.): αρ. ωφελουμένων 7 άτομα Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Λειτουργίας Αναψυκτηρίων (αφορά τα αναψυκτήρια: Sport Café, Κολυμβητηρίου, Νεκροταφείου, Προφήτη Ηλία – παραδοσιακό καφενείο): αρ. ωφελουμένων 7 ατ. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης (προετοιμασία και διανομή φαγητού σε παιδικούς σταθμούς κλπ.): αριθμός ωφελουμένων 7 άτ.

8 ΔΡΑΣΗ 11: Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων
Μεθοδολογία υλοποίησης Ενέργειες ενημέρωσης των ενδιαφερομένων Εργασίες εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου Προτάσεις αναφορικά με την στελέχωση και εγκατάσταση σε συγκεκριμένο χώρο. Σύνταξη προδιαγραφών λειτουργίας του μοντέλου παροχής υπηρεσιών (επιχειρηματικό σχέδιο – business plan) Διάγνωση της νομικής μορφής της κοινωνικής επιχείρησης Προτάσεις για την νομική σύσταση της επιχείρησης και εκπόνηση καταστατικού Πρόταση κάλυψης χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης- Αξιοποίηση μηχανισμών εγγυοδοσίας (ΕΤΕΑΝ) – υπό σύσταση Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας για την χρηματοδότηση των ΚοινΣΕπ Διαδικασίες ένταξης στο «Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας» σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 4019/2011

9 ΔΡΑΣΗ 11: Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων
Αναμενόμενα παραδοτέα Επιχειρηματικά σχέδια για σύσταση Κοιν.Σ.Επιχειρήσεων Καταστατικά σύστασης Προτάσεις χρηματοδότησης Κοιν.Σ.Επιχειρήσεων

10 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Επιτυχημένη επιλογή ανθρώπων Τήρηση προθεσμιών
Ταχεία ανταπόκριση από τους εμπλεκόμενους Ποιότητα των δράσεων δημοσιοποίησης Ποιότητα της εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης Σωστές επιλογές δραστηριοτήτων Εκπαίδευση – κατάρτιση Υποστήριξη μετά το άνοιγμα της επιχείρησης Ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας κατά ISO και κατά ISO σε όλες τις επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν

11 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BUSINESS PLAN
Επιλογή επιχειρηματικής δραστηριότητας Concept προϊόντος/υπηρεσίας (Positioning) Αγορά – Αγορές Placing προϊόντων/υπηρεσιών Promotion Plan Δυνατότητα e-commerce Κεφάλαιο κίνησης (υποδομές κτλ.) Profit and Loss (P.N.L.) Τρόπος οργάνωσης Ταμειακό πρόγραμμα Πιστοποίηση Υποστήριξη - Εκπαίδευση

12 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


Κατέβασμα ppt "Στόχος του προγράμματος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google