Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3η Π.Δ.Κα.Π - Αλεξανδρούπολη 2009 Αξιολόγηση της επιμορφωτικής διαδικασίας των εκπ/κων ΠΕ19-20 Καράκιζα Τσαμπίκα Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδ/σου Κωσταλίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3η Π.Δ.Κα.Π - Αλεξανδρούπολη 2009 Αξιολόγηση της επιμορφωτικής διαδικασίας των εκπ/κων ΠΕ19-20 Καράκιζα Τσαμπίκα Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδ/σου Κωσταλίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3η Π.Δ.Κα.Π - Αλεξανδρούπολη 2009 Αξιολόγηση της επιμορφωτικής διαδικασίας των εκπ/κων ΠΕ19-20 Καράκιζα Τσαμπίκα Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδ/σου Κωσταλίας Κώστας Υπ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ν. Δωδ/σου

2 3η Π.Δ.Κα.Π - Αλεξανδρούπολη 2009 Η επιμόρφωση ως διαρκές ζητούμενο Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι: Επιστημονικά Επαρκής. Διδακτικά Εξοπλισμένος. Παιδαγωγικά Εξοπλισμένος. Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων

3 3η Π.Δ.Κα.Π - Αλεξανδρούπολη 2009 Η μεθοδολογία της έρευνας Πώς αξιολόγησαν οι εκπαιδευτικοί και ποιος ήταν ο βαθμός ικανοποίησής τους από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα: Γενική εικόνα για το πρόγραμμα. Διαδικασίες εγγραφής στο πρόγραμμα. Χρονική περίοδος πραγματοποίησης (Τέλος / Αρχή μαθημάτων). Χρονική διάρκεια συνολικά (3μήνες / 2μήνες). Χρονική διάρκεια κάθε συνάντησης (3 ώρες). Πληροφοριακό σύστημα.

4 3η Π.Δ.Κα.Π - Αλεξανδρούπολη 2009 Η μεθοδολογία της έρευνας Για κάθε φάση (Επικαιροποίηση γνώσεων, Διδακτική της πληροφορικής, Εκπαιδευτικό λογισμικό): Περιεχόμενο προγράμματος σπουδών φάσης. Χρονική διάρκεια φάσης (ώρες). Γενική εικόνα επιμορφωτών φάσης. Υποδομές των ΚΣΕ. Επιμορφωτές. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου.

5 3η Π.Δ.Κα.Π - Αλεξανδρούπολη 2009 Η μεθοδολογία της έρευνας Δωδεκάνησα (Ρόδο – Κώ) Ιούνιος 2008 – Οκτώβριος 2008 54 Εκπαιδευτικοί ΠΕ19 και ΠΕ20 Μέθοδος Likert (1-2-3-4), αναγωγή σε 100θμια κλίμακα. Στατιστική Επεξεργασία Ανάλυση περιεχομένου ερωτήσεων ανοικτού τύπου. Καταγράφει περισσότερο ποιοτικού χαρακτήρα συμπεράσματα. Μπορεί να αποτελέσουν προερευνητικό δεδομένο για μια ευρύτερης έκτασης έρευνα.

6 3η Π.Δ.Κα.Π - Αλεξανδρούπολη 2009 Αποτελέσματα Γενική εικόνα Ικανοποίηση των επιμορφούμενων (77%) Διαφορά 10 π.μ. (70% - 80%)ανάμεσα στην 1 η και 2 η περίοδος υλοποίησης Μεγαλύτερος βαθμός αποδοχής σε όλες τις επιμέρους φάσεις ανάμεσα στην 1 η και τη 2 η περίοδο. Χρονική Περίοδος Τέλος σχολικού έτους 56% Αρχή σχολικού έτους 82,5% Χρονική διάρκεια συναντήσεων 2 τρίωρα την εβδομάδα 82% 3 τρίωρα την εβδομάδα 70% Πληροφοριακό Σύστημα Εκτιμήθηκε θετικά (87%) Υποδομές ΚΣΕ (86%)

7 3η Π.Δ.Κα.Π - Αλεξανδρούπολη 2009 Αποτελέσματα Φάσεις Επιμόρφωσης Α’ Φάση - Επικαιροποίηση γνώσεων Ικανοποιητικός βαθμός αποδοχής (75%) Χαμηλή αποδοχή της διάρκειας των 39 ωρών (66%) Μικρότερη αποδοχή οι ενότητες: MS Office και Open Office, Δομημένος προγραμματισμός Υψηλή αποδοχή οι ενότητες: Πολυμέσων (88%), Εργαλεία συγγραφής πολυμεσικών εφαρμογών (85%). Β’ Φάση - Διδακτική της Πληροφορικής Πολύ υψηλός βαθμός αποδοχής (88%) Υψηλή αποδοχή οι ενότητες: Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος (90%), Διδασκαλία και Μάθηση (89%) και Αξιολόγηση Μαθητή (88%) Γ’ Φάση - Εκπαιδευτικό λογισμικό Υψηλός βαθμός αποδοχής (85%) Υψηλή αποδοχή η ενότητα: Λογισμικό Μικρόκοσμων (86%)

8 3η Π.Δ.Κα.Π - Αλεξανδρούπολη 2009 Αποτελέσματα Επιμορφωτές Οι επιμορφωτές των φάσεων Β’ (89%) και Γ’ (90%) αξιολογήθηκαν καλύτερα από τους επιμορφωτές της Α’ φάσης (79%). Προτροπή για συμμετοχή συναδέλφου στην επιμόρφωση Υψηλός βαθμός αποδοχής (84%) Ερωτήσεις ανοικτού τύπου Αδυναμία στη δομή και το περιεχόμενο της Α’ φάσης Προτάθηκε να αφαιρεθούν κάποια θέματα ως παρωχημένα Προτάσεις για κάλυψη αναγκών σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής, διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης και επίλυσης των συγκρούσεων.

9 3η Π.Δ.Κα.Π - Αλεξανδρούπολη 2009 Συμπεράσματα Η επιμόρφωση αποτελεί ένα διαρκές ζητούμενο. Επιμόρφωση που σχετίζεται με τη διεύρυνση και την επικαιροποίηση των επιστημονικών γνώσεων αλλά και με τις βασικές αρχές και τις μεθόδους διδασκαλίας της Πληροφορικής. Απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό επιμορφωτικό πρόγραμμα: Η επιμόρφωση των επιμορφωτών. Η εξασφάλιση υποδομών (τεχνικών, πληροφοριακών, κτιριακών κλπ). Η αναπροσαρμογή των προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες (εμπειρία επιμορφούμενων, περιοχή υπηρεσίας, σχολές αποφοίτησης κλπ). Η σωστή χρονική τοποθέτηση και διάρκεια.


Κατέβασμα ppt "3η Π.Δ.Κα.Π - Αλεξανδρούπολη 2009 Αξιολόγηση της επιμορφωτικής διαδικασίας των εκπ/κων ΠΕ19-20 Καράκιζα Τσαμπίκα Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδ/σου Κωσταλίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google