Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εν. 6.5 & 6.6 Ειδικού Μέρους Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού σεναρίου Νότα Σεφερλή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εν. 6.5 & 6.6 Ειδικού Μέρους Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού σεναρίου Νότα Σεφερλή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εν. 6.5 & 6.6 Ειδικού Μέρους Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού σεναρίου Νότα Σεφερλή notaseferli@gmai.com

2 Τι είναι το Σενάριο; • Η πλήρης καταγραφή μιας διδακτικής πρότασης σε όλα της τα μέρη, από τον τίτλο και την ταυτότητα του δημιουργού μέχρι και τη λεπτομερή καταγραφή της ολοκλήρωσής της. • Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς ενώ μέρος του σεναρίου (φύλλα εργασίας) απευθύνονται στους μαθητές.

3 Ένα σύντομο ιστορικό • Ο όρος καθιερώθηκε στη χώρα μας από την περίοδο των επιμορφώσεων της Οδύσσειας (1999-2001) και συνοδεύει έκτοτε κάθε απόπειρα αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία. • Τα παραδείγματα ανάπτυξης σεναρίων, μέχρι στιγμής, δείχνουν ότι κινούνται ανάμεσα στη λογική ενός σχεδίου μαθήματος και ενός σχεδίου εργασίας (project).

4 Η βασική ιδέα, η σύλληψη του σεναρίου • Αφετηρία ενός σεναρίου αποτελεί πάντα ένα «πρόβλημα προς επίλυση» είτε στο πλαίσιο της διδασκαλίας ενός μαθήματος είτε, ευρύτερα, στο πλαίσιο του σχολικού γραμματισμού. • Η σαφής διατύπωση του προβλήματος θα βοηθήσει στον περαιτέρω καθορισμό των παραμέτρων του σεναρίου.

5 Η δομή του σεναρίου • Ταυτότητα • Σύντομη περιγραφή – περίληψη • Στόχοι – σκεπτικό • Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης • Φύλλο εργασίας • Άλλες εκδοχές • Κριτική • Βιβλιογραφία

6 Ταυτότητα • Τίτλος σεναρίου • Δημιουργός – δημιουργοί • Αποτελεί πρόταση ή εφαρμόστηκε στην τάξη; • Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο, διδακτική ενότητα • Τάξεις ή ηλικίες • Χρονισμός • Προϋποθέσεις υλοποίησης

7 Σύντομη περιγραφή - περίληψη • Εδώ αποτυπώνεται με αδρό και σύντομο τρόπο η βασική ιδέα, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πρότασης

8 Στόχοι - σκεπτικό • Τι επιδιώκει να καλύψει και γιατί προτείνεται • Ποιες δεξιότητες αναμένουμε να αναπτύξουν τα παιδιά • Ποιους ειδικότερους στόχους υπηρετεί σχετικά με τις ΤΠΕ και το νέο γραμματισμό • (Σχετικά με τη γλώσσα) Ποιες μορφές γραμματισμού καλλιεργεί (κλασικό, νέο, κριτικό)

9 Λεπτομερής περιγραφή • Αφετηρία – το διδακτικό πρόβλημα • Θεωρητικό πλαίσιο • Σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών και τα ισχύοντα στο σχολείο • Τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν • Διδακτική μεθοδολογία (πώς) • Ενδεικτική κατανομή του χρόνου (φάσεις) • Ρόλοι εκπαιδευτικού και μαθητών • Τυχόν προαπαιτούμενες γνώσεις • Πηγές • Παραδοτέα : κείμενα - προϊόντα της δράσης των μαθητών

10 Φύλλα εργασίας • Περιέχει σαφείς οδηγίες που κατευθύνουν τη δράση των μαθητών με τρόπο ώστε να διαγράφεται η εξελικτική τους πορεία στη μαθησιακή διδασκαλία • Ο βαθμός υποστήριξης, καθοδήγησης εκ μέρους του διδάσκοντος προσαρμόζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της τάξης, τους στόχους, την προηγούμενη εμπειρία κτλ. • Δίνει τυχόν πληροφορίες και τεχνολογικές γνώσεις, όπου φαίνεται απαραίτητο • Καθορίζει με σαφήνεια τα προϊόντα δράσης των μαθητών (είδος κειμένου & επικοιν. περίσταση)

11 Άλλες εκδοχές • Προτάσεις για τροποποίηση – επέκταση του σεναρίου

12 Κριτική • Σε περίπτωση που αποτελεί διδακτική πρόταση, αναφέρονται τυχόν περιορισμοί και δυσκολίες που αναμένονται να προκύψουν • Σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί, καταγράφεται μία αποτίμηση της όλης εμπειρίας (ιδιαιτερότητες, επιτυχή σημεία, προβληματικές καταστάσεις, τεκμήρια (λ.χ., μαθητικά κείμενα)

13 Βιβλιογραφία • Έντυπες και ψηφιακές πηγές που αξιοποιήθηκαν

14


Κατέβασμα ppt "Εν. 6.5 & 6.6 Ειδικού Μέρους Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού σεναρίου Νότα Σεφερλή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google