Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Λάμπρος Πόλκας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Λάμπρος Πόλκας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Λάμπρος Πόλκας

2 ΓΙΑΤΙ να αξιοποιήσουμε τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση;
Πιθανοί λόγοι Α) Επιστημολογικοί. Δηλαδή; B) Μαθησιακοί. Δηλαδή; Γ) Κοινωνικοί. Δηλαδή; Page  2

3 ΠΟΤΕ να αξιοποιήσουμε τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση;
Πιθανοί χρόνοι Στη διδασκαλία του μαθήματος Στην εξέταση / αξιολόγηση Στα σχέδια δράσης (project) Σε ελεύθερες /πολιτιστικές δραστηριότητες Σε περιπτώσεις εξ αποστάσεως επικοινωνίας Άλλες περιπτώσεις; Page  3

4 Μοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Απομονωμένη τεχνική Προσέγγιση Εισαγωγή των ΤΠΕ ως μάθημα του ΑΠ Πραγματολογική Προσέγγιση Διδασκαλία μαθημάτων «αμιγούς» Πληροφορικής & ένταξη ΤΠΕ ως μέσου στήριξης μαθησιακής διαδικασίας Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Η πληροφορική διαχέεται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα Οι ΝΤ πολύτιμα εργαλεία για το μετασχηματισμό του εκπ/κού. συστήματος 1. Παραγνώριση της παιδαγωγικής πλευράς και του καταλυτικού ρόλου του εκπ/κου 2. Αποδοχή του υπάρχοντος εκπ/κού συστήματος 3. Ο εκπ/κός διεκπεραιωτής με μικρά περιθώρια δημιουργικής παρέκκλισης Page  4

5 Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διεθνής και η ελληνική εμπειρία Εκπαιδευτική πολιτική- χρηματοδότηση Μακρο-επίπεδο Προγράμματα σπουδών- Ψηφιακό υλικό- επιμόρφωση Μεσο-επίπεδο Παιδαγωγικές προσεγγίσεις- Διδακτική μεθοδολογία- Ρόλος δασκάλου-μαθητή Μικρο-επίπεδο Page  5

6 Ζητήματα Ταχεία, συνεχώς μεταβαλλόμενη ανάπτυξη στην κατασκευή και λειτουργία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) – hardware, software – χωρίς την παράλληλη παρακολούθησή της από τον υπολογιστικό εξοπλισμό των σχολείων Η οικονομία της αγοράς συχνά οδηγείται σε αλλαγές των μοντέλων των Η/Υ για λόγους καθαρά εμπορικούς / οικονομικούς, τους οποίους οι σχολικές μονάδες αδυνατούν να παρακολουθήσουν Εμπόδια από το θεσμικό πλαίσιο (ανεπαρκής νομοθεσία) και γενικά από την έλλειψη προσαρμογής των διοικητικών δομών στις απαιτήσεις των ψηφιακών μέσων Προβλήματα στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών (διευθυντών, προϊσταμένων, συμβούλων, κλπ) Απουσία της ενσωμάτωσης των αλλαγών στο πρόγραμμα σπουδών των μελλοντικών εκπαιδευτικών («καθηγητικές σχολές», παιδαγωγικά τμήματα, κλπ). Γενικότερα, εμμονή των φορέων της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη νοοτροπία πριν από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Δομή του εκπαιδευτικού συστήματος-Αναλυτικό Πρόγραμμα-Υλικοτεχνική Υποδομή Page  6

7 ΕΙΔΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

8 Τεχνολογίες ανάπτυξης με βάση τη χρονολογία
1950 Προγραμματισμένη διδασκαλία Εξάσκηση & Πρακτική Έμπειρα Διδακτικά Συστήματα Υπολογιστής ως δάσκαλος Υπολογιστής ως μαθητής 1970 Logo & μικρόκοσμοι Εργαλεία – λογισμικό γενικής χρήσης Συνεργατικά Συστήματα Περιβάλλοντα μάθησης Αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης Εικονική πραγματικότητα Υπολογιστής ως εργαλείο Υπερμέσα Δίκτυα Ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης 1980 1990 2000 Page  8

9 Τεχνολογίες ανάπτυξης με βάση τη διδακτική προσέγγιση
Συστήματα Πρακτικής & εξάσκησης Συστήματα καθοδήγησης Εκπαιδευτικά παιχνίδια Διαλογικές ιστορίες πολυμέσων Έμπειρα διδακτικά συστήματα Συστήματα μάθησης μέσω (καθοδηγούμενης ή όχι) ανακάλυψης & διερεύνησης Υπερμέσα Εφαρμ. Εικονικής πραγματικότητας Προσομοιώσεις Συστήματα μοντελοποίησης Μικρόκοσμοι Προγραμμ. Περιβάλλοντα (Logo) Συστήματα καθοδηγούμενης διδασκαλίας Εγκυκλοπαίδειες.-Λεξικά Εφαρμ. διαδικτύου Εφαρμογές Γραφείου Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης (web 2.0) Συστήματα έκφρασης – αναζήτησης & επικοινωνίας της πληροφορίας Page  9

10 Θεωρίες μάθησης Συμπεριφοριστικές Οικοδομιστικές/ Γνωστικές θεωρίες
Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες Γραμμική οργάνωση της πληροφορίας Η γνώση ως σύστημα οικοδομείται με βάση την προϋπάρχουσα Ανακαλυπτική μάθηση (Bruner) Εξέλιξη της ύλης σε βαθμίδες δυσκολίας Ζητούμενο η αναδόμηση της γνώσης με τη διαμεσολάβηση του δασκάλου Κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky Μοντέλα επεξεργασίας των πληροφοριών (αναλογίες εγκεφάλου και μηχανών) «Εμπλαισιωμένη» μάθηση (Lave & Wenger) Συνδετιστικές προσεγγίσεις της μάθησης Θεωρητικοί της δραστηριότητας (απόγονοι της θεωρίας του Vygotsky) Page  10

11 Μέθοδοι προσέγγιση των κειμένων Θεωρίες μάθησης Εργαλεία ΤΠΕ
Μέθοδοι προσέγγιση των κειμένων Θεωρίες μάθησης Εργαλεία ΤΠΕ

12 Μέθοδοι προσέγγισης των κειμένων
Page  12

13 Θεωρίες μάθησης και εργαλεία ΤΠΕ
Συμπεριφοριστικές Οικοδομιστικές/ Γνωστικές θεωρίες Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες Λογισμικά Καθοδήγησης της διδασκαλίας & Πρακτικής και εξάσκησης Προσομοιώσεις (μικρόκοσμοι) Δίκτυα Περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης Logo & Έμπειρα διδακτικά συστήματα Page  13

14 Ερωτήματα... Πώς θα εφαρμόσω τις προηγούμενες μεθόδους ανάγνωσης, πρόσληψης και ερμηνείας των «κειμένων» στις ΤΠΕ; Ποιες ερμηνευτικές μεθόδους ευνοούν οι ΤΠΕ στο φιλολογικό μάθημα; Πώς θα συνδυάσω τις ειδικές ερμηνευτικές μεθόδους που αφορούν στα «κείμενα» με τις γενικές θεωρίες μάθησης ; Τι υπερτερεί και τί πρέπει να προέχει στη διδασκαλία του φιλολογικού μαθήματος με τις ΤΠΕ; πρώτα το υπολογιστικό εργαλείο και ύστερα το διδακτικό αντικείμενο; πρώτα το διδακτικό αντικείμενο και ύστερα το εργαλείο; Γιατί να θέτω τέτοιου είδους ερωτήματα; Page  14

15 Η σύνδεση Page  15

16 Παιδαγωγικά ζητήματα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση
Τεχνολογικός / πληροφορικός γραμματισμός Νέος γραμματισμός / πολυτροπικά κείμενα Κριτικός γραμματισμός Page  16

17 Page  17


Κατέβασμα ppt "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Λάμπρος Πόλκας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google