Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΜΗΜΑ Π 2 ΓΟΓΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5.4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΜΗΜΑ Π 2 ΓΟΓΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5.4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΜΗΜΑ Π 2 ΓΟΓΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5.4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ( ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΔΜΘ ) - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 Αποθετήρια Εκπαιδευτικού Λογισμικού - Υλικού  Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη Υπουργείου Παιδείας Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη Υπουργείου Παιδείας  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  Αποθετήριο Πολυμεσικού Υλικού Merlot Αποθετήριο Πολυμεσικού Υλικού Merlot  Εκπαιδευτική τηλεόραση Εκπαιδευτική τηλεόραση  Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα – Ηλεκτρονικά Λεξικά Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα Ηλεκτρονικά Λεξικά  Εκπαιδευτικό Υλικό ( ΕΑΕΠ Ολοήμερα Δημοτικά ) Εκπαιδευτικό Υλικό ( ΕΑΕΠ Ολοήμερα Δημοτικά )

3 Εκπαιδευτικό Υλικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

4 Δραστηριότητα 1  Από τον ιστότοπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κάνετε καταφόρτωση από το Εκπαιδευτικό Υποστηρικτικό Υλικό Γυμνασίου, το Λογισμικό της Πληροφορικής  Πλοηγηθείτε στο υλικό και επιλέξτε ένα θέμα στου ενδιαφέροντός σας  Περιγράψτε ένα σενάριο αξιοποίησης του θέματος που επιλέξατε

5 Εκπαιδευτικά Σενάρια

6 Εκπαιδευτικό Σενάριο κατά … ΟΕΠΕΚ 1  ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ / ΟΙ  ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ( π. χ. Πληροφορική, Γλώσσα, Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες )  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( θεματικές ενότητες του ΑΠΣ των ΤΠ E )  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ( βαθμός εξοικείωσης με τεχνολογικά εργαλεία, βαθμός εξοικείωσης με τον τρόπο εργασίας )

7 Εκπαιδευτικό Σενάριο κατά … ΟΕΠΕΚ 2  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  γνωστικοί στόχοι του ΑΠΣ των ΤΠΕ, οριζόντιοι στόχοι με βάση το ΔΕΠΠΣ, στόχοι άλλων γνωστικών αντικειμένων  ως προς τη διαδικασία μάθησης ( π. χ. επικοινωνίας, συνεργασίας επίλυσης προβλημάτων )  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

8 Εκπαιδευτικό Σενάριο κατά … ΟΕΠΕΚ 3  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  Αναφέρεται η προβληματική κατάσταση - θέμα που θα διερευνηθεί  Θεωρητικό πλαίσιο / Διδακτικές μέθοδοι / Ρόλοι εκπαιδευτικού & μαθητών  ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ  Προετοιμασία – οργάνωση τάξης – εναρκτήριες δραστηριότητες  Ροή δραστηριοτήτων – Παραγόμενο προϊόν  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ( π. χ. με παρατήρηση του τρόπου εργασίας των μαθητών, με φόρμα αξιολόγησης )  ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9 Ένα πλήρως αναπτυγμένο σενάριο  Ο « Ξένος » Ο « Ξένος »

10 Δραστηριότητα 2 Αξιοποίηση Εκπαιδευτικού λογισμικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

11 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού

12 Κριτήρια Αξιολόγησης  Τεχνικά Χαρακτηριστικά ( π. χ. αξιοπιστία, δυνατότητα συνεργασίας με άλλα λογισμικά )  Περιβάλλον διεπαφής ( π. χ. εικονίδια, πολυμεσικά στοιχεία, ευκολία χρήσης )  Περιεχόμενο ( π. χ. γλώσσα, εάν είναι επικαιροποιημένο, δυνατότητα ανανέωσης )  Παιδαγωγική / Διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται ( π. χ. συμβατότητα με τα ΠΣ, σε τι εκπαιδευτικό πλαίσιο μπορεί να αξιοποιηθεί, υποστήριξη στο μαθητή )

13 Δραστηριότητα 3 Αξιολόγηση & Προτάσεις Αξιοποίησης Μαθησιακών Αντικειμένων Web 2.0


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΜΗΜΑ Π 2 ΓΟΓΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5.4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google