Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Σχολικός σας Σύμβουλος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Σχολικός σας Σύμβουλος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Σχολικός σας Σύμβουλος
…της Πληροφορικής Γώγουλος Γιώργος

2 τι, πως, ποιους και γιατί θα διδάξουμε…
Ποιους θα διδάξω; Ποια ύλη (περιεχόμενο); Με ποιο σκοπό και τι στόχους; Πώς θα διδάξω τη συγκεκριμένη ύλη; Πώς θα αξιολογήσω (ότι δίδαξα σωστά, ότι πέτυχα τους στόχους); …διδάσκουμε για τον υπολογιστή ή με τον υπολογιστή;

3 Το μάθημα… Ενότητα (το ΤΙ) Στόχοι (το ΓΙΑΤΙ)
Ενότητα (το ΤΙ) Στόχοι (το ΓΙΑΤΙ) Πορεία μαθήματος και διδακτικό, εποπτικό υλικό το ΠΩΣ και τα ΜΕΣΑ > Έλεγχος για την ύπαρξη γνωστικών προαπαιτήσεων και ανάκλησή τους. > Ενημέρωση για τους στόχους του μαθήματος, διέγερση της προσοχής των μαθητών. > Παρουσίαση – επεξεργασία του μαθήματος. > Ενίσχυση της συγκράτησης και μεταφορά της νέας γνώσης. > Ερωτήσεις εμπέδωσης ή και αξιολόγησης.

4 Η διδασκαλία… Το περιεχόμενο της γνώσης (αναλυτικά προγράμματα σπουδών, διδακτικός μετασχηματισμός) Η διαδικασία της μάθησης (ιδέες και αναπαραστάσεις των μαθητών, γνωστικά εμπόδια) Η διαδικασία της διδασκαλίας (διδακτικό συμβόλαιο, γνωστική σύγκρουση, διδακτικές στρατηγικές) Τα χρησιμοποιούμενα μέσα: (εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικό λογισμικό)

5 Γυμνάσιο Σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής Γυμνασίου είναι:
Να αποκτήσουν οι μαθητές μια αρχική αλλά συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του Υπολογιστή (προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισμού & αναγνώρισης των ΤΠΕ) Να αποκτήσουν κριτικές και κοινωνικές δεξιότητες

6 Σκοπός (2) Να εξοικειωθούν με χρήσεις του Υπολογιστή ως:
Εποπτικό μέσο διδασκαλίας Γνωστικό & διερευνητικό εργαλείο Εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών

7 Γυμνάσιο (ΙΙ) Αναλυτικό Πρόγραμμα Βιβλίο Γλώσσα Προγραμματισμού
Δ.Ε.Π.Π.Σ.: ΦΕΚ 304/ τευχ. Β/ (σελ ) Βιβλίο Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη τάξη το νέο βιβλίο (Αράπογλου κ.ά.) Γλώσσα Προγραμματισμού Logo ή … με (σημειώσεις ή φωτοτυπίες) Ιστοσελίδα των συγγραφέων του νέου βιβλίου Πληροφορικής στη διεύθυνση:

8 Γυμνάσιο – Α’ τάξη Περίοδος Ύλη Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος
Ενότητα 1 Ενότητα 2 Τμήμα Ενότητας 3 Κεφ.1, Κεφ2, Κεφ.3, Κεφ.4, Κεφ.5, Κεφ.6, Κεφ.7, Κεφ.8 1/3 Κεφ.9 (Ζωγραφική)

9 Γυμνάσιο – Β’ τάξη Περίοδος Ύλη Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος
Ενότητα 1 Τμήμα Ενότητας 2 Κεφ.1, Κεφ.2, Κεφ.3, Κεφ.4, ½ Κεφ.5

10 Γυμνάσιο – Γ’ τάξη Περίοδος Ύλη Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος
Ενότητα 1 Κεφ.1, μέρος του Κεφ.2,

11 Λογισμικό Υποστήριξης Πληροφορικής Γυμνασίου – course.exe
Πληροφορική Γυμνασίου – Κόρυμβος Informaticus

12 …Υποστήριξης Πληροφορικής Γυμνασίου
και Απογείωση…

13 …Υποστήριξης Πληροφορικής Γυμνασίου
Απογείωση με… Διαθεματικότητα Διδασκαλία Προσομοίωση Δραστηριότητες Πρακτική εξάσκηση Αξιολόγηση

14 …Πληροφορική Γυμνασίου
εγκατάσταση και…

15 …Πληροφορική Γυμνασίου
εγκατάσταση και… Ξενάγηση σε έννοιες!!! Διαδραστικό περιεχόμενο Οθόνες ασκήσεων και πρακτικής

16 …Informaticus Αλληλεπιδραστικό παιχνίδι…

17 Ψηφιακά σχολεία… Πρόσκληση… Πρόκληση!!! Ευθύνη;;; Διαχείριση
Αξιοποίηση…

18 Ευχαριστώ…


Κατέβασμα ppt "Ο Σχολικός σας Σύμβουλος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google