Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Έργο ‘’Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας’’ ως αφετηρία για την ένταξη των ΤΠΕ στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δρ Α. Τζιμογιάννης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Έργο ‘’Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας’’ ως αφετηρία για την ένταξη των ΤΠΕ στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δρ Α. Τζιμογιάννης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Έργο ‘’Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας’’ ως αφετηρία για την ένταξη των ΤΠΕ στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δρ Α. Τζιμογιάννης ajimoyia@cc.uoi.gr

2 Περίγραμμα  Προσεγγίσεις αποδοχής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση  Στάδια αποδοχής των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς  Παράγοντες που καθορίζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση  Προτάσεις

3 Προσεγγίσεις αποδοχής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση  Πώς αντιλαμβανόμαστε τη διαδικασία αποδοχής των ΤΠΕ στο σχολείο;  Ποιοι παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποδοχή των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες;  Γιατί κάποια σχολεία υιοθετούν πρόθυμα τα νέα εργαλεία ενώ άλλα καθυστερούν ή είναι αδρανή στις αλλαγές;  Ποια είναι τα πορίσματα της εμπειρίας άλλων χωρών;

4 ‘’Συμπεριφοριστική’’ αποδοχή  Η αποδοχή των ΤΠΕ αντιμετωπίζεται ως καταναλωτική συμπεριφορά είτε από τους εκπαιδευτικούς είτε από τη διοίκηση (δεδομένα αγοράς, αναφορές σε προγράμματα, στατιστικά στοιχεία κ.λ.π.)  Απουσιάζει η παιδαγωγική διάσταση  Η αντίληψη που έχουν (ή δεν έχουν) οι χρήστες για τις ΤΠΕ είναι δευτερεύουσας σημασίας για τη στάση τους απέναντι σ’ αυτές

5 Ορθολογική αποδοχή  Βασίζεται κυρίως στη θεώρηση της μάθησης ως διαδικασίας απόκτησης πληροφοριών και επηρεάζεται καθοριστικά από τις γνωστικές θεωρίες μάθησης  Ένας υποψήφιος χρήστης εμπλέκεται σε διαδικασίες έρευνας σχετικά με τις ΤΠΕ  Αφού μάθει αρκετά σχετικά με τα συν και πλην, προχωρά σε μία δοκιμή και στη συνέχεια στην πλήρη αποδοχή και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

6 Οι ΤΠΕ ως στοιχείο κουλτούρας και πρακτικής Θεωρεί την αποδοχή των ΤΠΕ ως αφομοίωση νέων εργαλείων κουλτούρας και πρακτικής Βασίζεται στις κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης Το κέντρο βάρους δίνεται στην κοινωνική οικοδόμηση της σημασίας των ΤΠΕ και στη διάθεσή τους μέσω της συμμετοχής των ατόμων σε προγραμματισμένες δραστηριότητες

7 Αποδοχή νέων τεχνολογικών εργαλείων Πηγή: E. Rogers, Diffusion of innovators, New York, Free Press (1995)

8 Στάδια αποδοχής των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς Εισαγωγή Οι διδάσκοντες γνωρίζουν την ύπαρξη των ΤΠΕ και των εφαρμογών τους στην εκπαίδευση. Αφετηρία αποτελεί η μη ικανοποίηση από την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία και η αίσθηση της αναγκαιότητας αλλαγών. Αποδοχή Οι διδάσκοντες διαμορφώνουν εικόνα και στάσεις σχετικά με τις ΤΠΕ μέσω αλληλεπίδρασης με συναδέλφους και ειδικούς επιστήμονες. Εξοικειώνονται με τις εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και διαπιστώνουν τα πλεονεκτήματά τους σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία.

9 Στάδια αποδοχής των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς  Προσαρμογή Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών. Οι παραδοσιακές μέθοδοι συνεχίζουν να εφαρμόζονται αλλά σταδιακά υποστηρίζονται από νέα εργαλεία (κειμενογράφοι, φύλλα εργασίας, βάσεις δεδομένων, πολυμέσα, εκπαιδευτικά λογισμικά). Ενσωμάτωση Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν αυξημένη αυτοπεποίθηση σχετικά με τις ΤΠΕ. Εφαρμόζουν νέες μεθόδους διδασκαλίας οι οποίες ενσωματώνουν τις ΤΠΕ. Αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, την καλλιέργεια δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου κ.λ.π.

10 Στάδια αποδοχής των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς  Καινοτομία Ανακάλυψη νέων τρόπων χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Οι διδάσκοντες εμπλέκονται σε διαδικασίες επανοργάνωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος και παραγωγής νέων μέσων βασισμένων στις ΤΠΕ. Το πλαίσιο εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως χώρος δύο διαστάσεων –παιδαγωγική διάσταση –τεχνολογική διάσταση

11 Παράγοντες που καθορίζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Στάσεις-υποδομή εκπαιδευτικών Υλικοτεχνική υποδομή Εκπαιδευτικά λογισμικά Υποδομές υποστήριξης

12 Υλικοτεχνική υποδομή  Από έρευνα σε 129 σχολεία της Περιφέρειας Ηπείρου που αφορά σε 84 εργαστήρια Πληροφορικής διαπιστώθηκε  υπάρχει κάλυψη για το 65% των σχολείων  δεν έχει προχωρήσει ακόμη η εγκατάσταση εργαστηρίων σε Λύκεια και ΤΕΕ  μεγάλη καθυστέρηση στην αναβάθμιση του εξοπλισμού στα Γυμνάσια  μεγάλη απόσταση από τις προβλεπόμενες τεχνικές και εργονομικές προδιαγραφές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  έλλειψη περιφερειακών πολυμέσων, λογισμικού πολυμέσων και εκπαιδευτικού λογισμικού  σύνδεση με το Διαδίκτυο υπάρχει μόνο σε 7 σχολικά εργαστήρια  τα εργαστήρια δεν χρησιμοποιήθηκαν σε καμία περίπτωση για την υποστήριξη άλλων μαθημάτων, κατά το Σχολικό Έτος 1999-2000

13 Στάσεις και υποδομή εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ Η αποτελεσματική εφαρμογή των ΤΠΕ στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επηρεάζεται καθοριστικά από  το βαθμό εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με αυτές  το βαθμό αποδοχής τους ως εργαλεία υποστήριξης της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας  την ετοιμότητα συμμετοχής τους σε διαδικασίες εφαρμογής και ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική  την καλλιέργεια κουλτούρας σχετικά με την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

14 Υποδομές επιμόρφωσης- υποστήριξης  Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) Τα περισσότερα επιμορφωτικά προγράμματα ήταν αποσπασματικά και η αποτελεσματικότητα τους περιορισμένη  Προγράμματα Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ Δεν ήταν ενταγμένα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

15 Υποδομές επιμόρφωσης- υποστήριξης  Έργα της ενέργειας ‘’Οδύσσεια’’ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αξιολόγησης ή προτάσεις άμεσης διάχυσης των αποτελεσμάτων των διαφόρων έργων στην ευρύτερη εκπαιδευτική διαδικασία  Υπεύθυνοι ΠΛΗΝΕΤ Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχουν την υποδομή να παράξουν στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ουσιαστική υποστήριξη σχετικά με τις ΤΠΕ. Συνήθως ασχολούνται με τη διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στα σχολεία

16 Εκπαιδευτικό λογισμικό  Ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισμικών κατάλληλων για εφαρμογή και αξιοποίηση στη διδακτική πρακτική  Τα λογισμικά της ενέργειας ‘’ΟΔΥΣΣΕΙΑ’’ δεν έχουν φτάσει ακόμη στα σχολεία

17 Προτάσεις άμεσης προτεραιότητας  Υλικοτεχνική υποδομή –Εγκατάσταση νέων εργαστηρίων με βάση τις προβλεπόμενες τεχνικές και εργονομικές προδιαγραφές  Ανάπτυξη και οργάνωση των ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε.  Νομαρχιακές Επιτροπές από ειδικούς τουλάχιστο κατά τα 3/5.  Πρότυπο εργαστήριο, το οποίο να είναι διαθέσιμο για εξάσκηση, υποστήριξη και πληροφόρηση των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών κ.λ.π.  Μόνιμη Σχολή Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ σε κάθε ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε., σε συνεργασία με Τριτοβάθμια Ιδρύματα  Σύμβουλος στις ΤΠΕ σε κάθε ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε.  Ένας τουλάχιστο τεχνικός για την υποστήριξη των σχολικών εργαστηρίων

18 Παράλληλες δράσεις  Σχεδιασμός και προκήρυξη πιλοτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσα στο 2001. Τα σχετικά πορίσματα να αποτελέσουν οδηγό για το νέο ακαδημαϊκό έτος  Ενθάρρυνση της συμμετοχής εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (μέσω των ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε.) σε αναπτυξιακά προγράμματα του 3 ου Κ.Π.Σ. σχετικά με τις ΤΠΕ, σε συνεργασία με Τριτοβάθμια Ιδρύματα  Διάχυση εκπαιδευτικών λογισμικών στα σχολεία  Εμπλουτισμός του Προγράμματος Σπουδών με βάση τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη  Οργάνωση της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις ΤΠΕ για όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών


Κατέβασμα ppt "Το Έργο ‘’Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας’’ ως αφετηρία για την ένταξη των ΤΠΕ στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δρ Α. Τζιμογιάννης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google