Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαιδευτικο Σενάριο (Σχέδιο Εργασίας)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαιδευτικο Σενάριο (Σχέδιο Εργασίας)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαιδευτικο Σενάριο (Σχέδιο Εργασίας)
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός διδασκαλίας για Μάθηση με νόημα

2 Το Εκπαιδευτικο Σενάριο είναι:
 η περιγραφή ενός μαθησιακού πλαισίου με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές και σχολικές πρακτικές.

3 Το Εκπαιδευτικο Σενάριο δεν είναι:
Τυποποιημένο σχέδιο μαθήματος Συνταγή για επανάληψη μιας μαθησιακής διαδικασίας Χρήση λογισμικού ως αυτοσκοπός και πορεία μαθήματος

4 Το Εκπαιδευτικο Σενάριο περιλαμβάνει:
τον στόχο, τα μέσα και την τελική αξιολόγηση …. Πού θέλουμε να πάνε οι μαθητές και οι μαθήτριες; Πώς θα πάνε εκεί; Πώς θα ξέρουμε ότι έχουν φτάσει; Τι θέλουμε να αποκομίσουν από αυτή τους τη δραστηριότητα;

5 Το Εκπαιδευτικο Σενάριο περιλαμβάνει:
1. Ταυτότητα 2. Περίληψη και Σκεπτικό δημιουργίας 3. Γνωστικό αντικείμενο 4. Παιδαγωγική στήριξη 5. Χρονισμός και Διάρκεια 6. Συνεργασία και Συντονισμός ομάδων-ατόμων 7. Οργάνωση τάξης 8. Διαδικασία (μαθητικές δραστηριότητες) 9. Παραλλαγές/Επέκταση 10. Υλικά 11. Βιβλιογραφία 12. Αξιολόγηση του σεναρίου

6 Ταυτότητα Κοινό: σε ποια τάξη απευθυνόμαστε
Γνωστικά αντικείμενα: με ποια μαθήματα συνδέεται το σενάριο Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα: με ποιες προβλεπόμενες ενότητες του Α.Π. συνδέεται

7 Περίληψη και Σκεπτικό Σύντομη εισαγωγή που επιτρέπει στον αναγνώστη να αποφασίσει αν το σενάριο του είναι ενδιαφέρον και χρήσιμο Κεντρική ιδέα του σεναρίου (σε τι διαφοροποιείται από την παραδοσιακή διδασκαλία;) Αναφορά στα καινοτομικά στοιχεία του σεναρίου και των εργαλείων στη σχολική κοινότητα και στον αναμενόμενο ρόλο τους για τους συμμετέχοντες Αναφορά στο βαθμό αναγκαιότητας του σεναρίου

8 Γνωστικό αντικείμενο Το γνωστικό υπόβαθρο του σεναρίου: περιληπτικά το περιεχόμενο στο οποίο αναφέρεται Το εννοιολογικό υπόβαθρο: κατανόηση εννοιών και διασυνδέσεις μεταξύ των επιμέρους γνώσεων Οι στόχοι του σεναρίου: (γνώσεις, δεξιότητες, αξίες) Προαπαιτούμενες γνώσεις

9 Διδακτική διαδικασία Περιγραφή των διδακτικών μεθόδων που εμπλέκονται και απαιτούνται στα πλαίσια εφαρμογής του σεναρίου Ανάλυση του τρόπου εργασίας των μαθητών (μόνοι , σε ομάδες , μετωπική ) και του βαθμού αυτενέργειας και αυτονομίας που παρέχεται Αναφορά και επεξήγηση του ρόλου του εκπαιδευτικού μέσα από το προτεινόμενο σενάριο

10 Παιδαγωγική Στήριξη Σε κάθε διδασκαλία ενυπάρχει ένα παιδαγωγικό σκεπτικό Παιδαγωγική προσέγγιση της οργάνωσης της δ/λίας και της μάθησης (θεωρίες από την έρευνα των επιστημών της αγωγής)

11 Χρονισμός και Διάρκεια
Διάρκεια: Η διάρκεια ενός σεναρίου δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με μια διδακτική ώρα Χρονισμός: ανάλογα με το θέμα και τα άλλα χαρακτηριστικά του, το σενάριο μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές διδακτικές ώρες, είτε σε ώρες που διαμοιράζονται κατά διαστήματα στη διάρκεια του έτους

12 Οργάνωση της Τάξης Ατομική εργασία Εργασία σε ομάδες
Ανάθεση ίδιας εργασίας Καταμερισμός εργασιών Ειδικοί ρόλοι Συνδυασμός τρόπων οργάνωσης της τάξης

13 Διαδικασία Καθορίζουμε ποιες πληροφορίες θα δοθούν στους μαθητές ώστε:
Να μπορούν να κατανοήσουν τι τους ζητά το σενάριο και γιατί είναι σημαντικό Να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ως αφετηρία για την εργασία τους Ειδικοί ρόλοι Δραστηριοποίηση των μαθητών/τριών Προσωπική ενεργή εμπλοκή, όχι μηχανική διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων Ενθάρρυνση της αυτενέργειας Τελικό Προϊόν κατασκευή Γραπτή συνθετική εργασία Παρουσίαση Αξιολόγηση της γνώσης

14 Παραλλαγές/Επεκτάσεις
Προτάσεις για επεκτάσεις ή και διαφοροποιήσεις του σεναρίου

15 Μέσα και Υλικά Συνοδευτικά υλικά που επισυνάπτονται στο σενάριο:
Φύλλα εργασίας Διευθύνσεις στο διαδίκτυο Τεχνικά εγχειρίδια για το λογισμικό Άλλα υλικά και μέσα λογισμικό Έντυπες πηγές Άλλα εργαλεία, χάρτες, συσκευές κλπ

16 Βιβλιογραφία Παράθεση πηγών: έντυπες ηλεκτρονικές
Συμπληρωματικές πηγές

17 Αξιολόγηση του σεναρίου
Τι πήγε καλά στο μάθημα? Τι προβλήματα αντιμετώπισα? Υπάρχουν πράγματα που μπορούσα να κάνω με διαφορετικούς τρόπους? Μπορώ να βασιστώ σ΄ αυτό το σενάριο για να σχεδιάσω διδακτικά σενάρια για άλλα μαθήματα?


Κατέβασμα ppt "Εκπαιδευτικο Σενάριο (Σχέδιο Εργασίας)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google