Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Εύη Μακρή - Μ π ότσαρη Πρόεδρος του τμήματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Εύη Μακρή - Μ π ότσαρη Πρόεδρος του τμήματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Εύη Μακρή - Μ π ότσαρη Πρόεδρος του τμήματος Ε π ιμόρφωσης & Αξιολόγησης του ΠΙ Αντι π ρόεδρος ΠΙ

2 2 Διαπιστώσεις Αναβάθμιση παρεχόμενης εκπαίδευσης Αρτιότητα κατάρτισης εκπαιδευτικών Σπουδές Επαγγελματική εμπειρία Δυνατότητες: Ανανέωσης, Βελτίωσης, Εκσυγχρονισμού

3 3 Ανάγκες Ύπαρξη συστήματος επιμόρφωσης που παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα : Να προσαρμόζεται στις εξελίξεις που συμβαίνουν στο χώρο της εκπαίδευσης, Να ανανεώνει και βελτιώνει τις γνώσεις και δεξιότητες του Να προσαρμόζεται σε νέα επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα

4 4 Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εφαρμογής του συστήματος επιμόρφωσης Να μην έχει χωρικούς ή χρονικούς περιορισμούς Να ξεφεύγει από τις διαδικασίες παραδοσιακής διδασκαλίας Να καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες διαπιστωμένες και πραγματικές Να διαθέτει δυνατότητα πιστοποίησης της αποκτηθείσας γνώσης ή/και δεξιότητας επιμορφουμένων.

5 5 Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εφαρμογής του συστήματος επιμόρφωσης (συνέχεια) Να υποστηρίζεται από το κατάλληλο και επιστημονικά τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό υλικό Να συνδυάζεται πιθανόν με κάποιο κίνητρο Να επιτρέπει την παραγωγική συμμετοχή του εκπαιδευτικού Να μη στερείται των χαρακτηριστικών της συμμετοχικής διαδικασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιμορφούμενων

6 6 Το πλαίσιο της πρότασης  Δημιουργία προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή  Ανάπτυξη συστήματος υποδοχής και διάθεσης του εκπαιδευτικού υλικού προς τους ενδιαφερόμενους.  Δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών με ομάδες υποστήριξης και προγραμματισμός περιορισμένου αριθμού συναντήσεων των επιμορφούμενων με επιμορφωτές.  Ανάπτυξη συστήματος εξέτασης-πιστοποίησης.  Ανάπτυξη μηχανισμών διοίκησης, αξιολόγησης και συντήρησης του συστήματος.

7 7 Εξεύρεση πόρων για ανάπτυξη & συντήρηση του συστήματος επιμόρφωσης  Από το ΚΠΣ για την ανάπτυξη του συστήματος  Από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ για τη συντήρηση του συστήματος

8 8 Οι προϋποθέσεις Όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί (82.000) έχουν ή σύντομα θα αποκτήσουν (35.000) τις βασικές δεξιότητες στη χρήση του Η/Υ και του Internet. Έχουν υπολογιστή δεδομένου ότι επιδοτήθηκαν για την απόκτησή του. Έχουν δωρεάν πρόσβαση στο Internet μέσα από το σχολικό δίκτυο. Η τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και τη στήριξη του συστήματος υπάρχει. Οι απαιτούμενοι πόροι μπορούν να εξευρεθούν

9 9 Τα οφέλη  Το σύστημα επιμόρφωσης απευθύνεται σε σημαντικό πληθυσμό ενεργών εκπαιδευτικών  Αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες σε ευρεία κλίμακα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  Αξιοποιούνται οι μέχρι σήμερα δαπάνες και η υποδομή που έχει αναπτυχθεί στον τομέα των νέων τεχνολογιών

10 10 Τα οφέλη (συνέχεια)  Αξιοποιούνται σημαντικά οι διαθέσιμοι πόροι (σχολικό δίκτυο και εξοπλισμός σχολικών εργαστηρίων)  Ο τρόπος προσέγγισης της επιμορφωτικής διαδικασίας καλύπτει, χωρίς χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς, τις ανάγκες των εκπαιδευτικών  Μπορεί να καλυφθεί σημαντικός αριθμός γνωστικών αντικειμένων και ειδικοτήτων


Κατέβασμα ppt "ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Εύη Μακρή - Μ π ότσαρη Πρόεδρος του τμήματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google