Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Αθλητισμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Εθνικές Κατευθύνσεις & Προοπτικές Δρ. Βασίλης Κάκκος Προιστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης & Ελέγχου Προγραμμάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Αθλητισμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Εθνικές Κατευθύνσεις & Προοπτικές Δρ. Βασίλης Κάκκος Προιστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης & Ελέγχου Προγραμμάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Αθλητισμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Εθνικές Κατευθύνσεις & Προοπτικές
Δρ. Βασίλης Κάκκος Προιστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης & Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

2 Η κατάσταση σε εθνικό επίπεδο (την τελευταία δεκαετία)
Η κατάσταση σε εθνικό επίπεδο (την τελευταία δεκαετία) Υλοποιεί προγράμματα μόνο το 50% περίπου των ΟΤΑ Τα προγράμματα για το παιδί και τη γυναίκα αποτελούν το 64-69% των προγραμμάτων (38-40% και 26-29% αντίστοιχα) Εγκρίσεις μόνο για δομημένα προγράμματα μεγάλης διάρκειας (διαχρονικά) Εγκρίσεις για μη δομημένα προγράμματα («Αθλοχώροι» αλλά και εργασιακός-πανεπιστημιακός κλπ με συμβάσεις ΓΓΑ) ( ) Εγκρίσεις για διαδημοτικές και περιφερειακές εκδηλώσεις (Αττική: ) Εγκρίσεις για χειμερινά και θερινά προγράμματα μικρής διάρκειας (έως και το 2003)

3 Η κατάσταση σε εθνικό επίπεδο (την τελευταία δεκαετία)
Η κατάσταση σε εθνικό επίπεδο (την τελευταία δεκαετία) Δεν «γνωρίζει» η ΓΓΑ τι από μόνοι τους υλοποιούν οι ΔΑΟ με συνέπεια να μη υπάρχουν οι προυποθέσεις για την κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου Εκτιμάται ότι στα πολεοδομικά συγκροτήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης η πλειοψηφία των ΔΑΟ υλοποιούν 2πλάσια έως 4πλάσια προγράμματα από αυτά που εγκρίνει η ΓΓΑ Αντίθετα στην περιφέρεια και ειδικά στους Καποδιστριακούς Δήμους οι εγκρίσεις της ΓΓΑ καλύπτουν την ανάπτυξη των προγραμμάτων στην πλειοψηφία των ΟΤΑ

4 Η σημερινή κατάσταση σε έναν μικρομεσαίο ΔΑΟ (υποθετικό παράδειγμα)
Διαχρονική και συστηματική (?) υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων Μεγάλη ποσοτική και ποιοτική (?) ανάπτυξη προγραμμάτων Επιθυμητή (?) οργάνωση και λειτουργία Μικρές (?) διαφορές (ποσοτικές και ποιοτικές) στην οργάνωση και στην υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων (από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, από περιοχή σε περιοχή, κλπ)

5 Να επιβεβαιώσουμε ότι …
Για την ικανοποίηση των αναγκών άθλησης όλων των πολιτών σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού ή άθλησης για όλους( ), που αποτελούν τον προνομιακό χώρο σύνδεσης και συνέχειας των άλλων δύο πυλώνων ανάπτυξης του αθλητισμού, τη σχολική φυσική αγωγή και τον αγωνιστικό αθλητισμό.

6 Να επιβεβαιώσουμε ότι …
η ικανοποίηση της ανάγκης και του δικαιώματος του πολίτη να αθληθεί πρέπει να προσεγγιστεί με βάση την αρχή της εγγύτητας το κρίσιμο σημείο είναι η ΔΙΑΚΡΙΣΗ και ΟΧΙ η σύγχυση ρόλων (σε κάθετο και οριζόντιο επίπεδο)

7 Η αποκέντρωση στον αθλητισμό αποτελεί εθνική αναγκαιότητα και απαιτεί μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στην Περιφέρεια και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ύπαρξη βιώσιμων και αναπτυξιακών φορέων αθλητισμού στην τοπική αυτοδιοίκηση, με ρόλο στον τοπικό αθλητικό σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης των πολιτών. Καθιέρωση του μοντέλου του αθλητισμού των τριών πυλώνων σε τοπικό επίπεδο (σωματείο – σχολείο – δήμος).

8 Τα νέα δεδομένα «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Σύστημα προσλήψεων
Εθνικοί Πόροι

9 Περιφερειακές αυτοδιοικήσεις
Τομείς από τους οποίους μπορούν να μεταφερθούν επιμέρους αρμοδιότητες, αντικείμενα για τα οποία δεν ασκείται αποφασιστική αρμοδιότητα η οποία δεν ανήκει στα κρατικά όργανα Εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού

10 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
Δυνατότητα διοικητικού, λειτουργικού και οικονομικού εκσυγχρονισμού Ένα νομικό πρόσωπο ανά κατηγορία δραστηριότητας σε κάθε νέο δήμο Ομαδοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται σε τρεις κατηγορίες 3η κατηγορία: κοινωνικές υπηρεσίες (βελτιώνουν την πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν –παιδεία, υγεία, πολιτισμό, αθλητισμό- και εγκαθιστούν διαδικασίες ηλεκτρονικής εγγραφής, προσδιορισμό ραντεβού μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου κλπ)

11 πρώτης σημασίας για τη φυσική και ψυχική υγεία των πολιτών
Άσκηση και αθλητισμός για όλους τους πολίτες– Άσκηση και αθλητισμός για τον κάθε πολίτη πρώτης σημασίας για τη φυσική και ψυχική υγεία των πολιτών πρέπει και μπορεί να είναι υπόθεση όλης της οικογένειας μπορεί να λειτουργεί ως κοινωνικό δίκτυο, αναπτύσσοντας τις κοινωνικές σχέσεις στην παρέα, στη γειτονιά, στη συνοικία, στη πόλη μπορεί να λειτουργεί ως «κίνηση» που συμβάλλει στην ανάπτυξη και την προώθηση των δημιουργικών δραστηριοτήτων και των ηθικών αξιών

12 Στόχοι και κριτήρια για ανάπτυξη και ποιότητα
Δυνατότητες επιλογών σε αθλητικές δραστηριότητες και μορφές οργάνωσης της άθλησης «Συνέχεια» από την προσχολική κινητική δραστηριότητα και τη σχολική φυσική αγωγή έως την άσκηση και κίνηση στη τρίτη ηλικία Παροχή υπηρεσιών άθλησης με κάλυψη όλου του έτους, όλης της εβδομάδας και όλης της ημέρας με δραστηριότητες Πλήρης αξιοποίηση (χώρος, χρόνος) των εγκαταστάσεων και των χώρων

13 Στόχοι και κριτήρια για ανάπτυξη και ποιότητα
Εξέταση των οικονομικών δυνατοτήτων των πολιτών να συμβάλλουν στον προϋπολογισμό των προγραμμάτων Ποιοτικά κριτήρια και εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων Δημοσιότητα των προγραμμάτων και πληροφόρηση των πολιτών Παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες και σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες

14 Κριτήρια πιστοποίησης φορέων υλοποίησης ΟΠΑγΟ
(α) Οργάνωση και διοίκηση φορέα, (β) Ανθρώπινο δυναμικό, (γ) Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, (δ) Πόροι και προυπολογισμός, (ε) Ετήσιος προγραμματισμός, προγράμματα και δράσεις, (στ) Σύστημα παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου, (ζ) Επιστημονική υποστήριξη, (η) Συνέργια με σχολική κοινότητα, αθλητικά σωματεία, άλλους φορείς και άλλες υπηρεσίες του ΟΤΑ, (θ) Πλαίσιο συνοδευτικών και υποστηρικτικών ενεργειών, (ι) Ενημέρωση – προβολή.

15 Στελέχη αθλητισμού σε ΟΤΑ
Ποιες είναι οι θέσεις, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των στελεχών αθλητισμού Ποιοι είναι οι φορείς Αθλητικός τομέας Διοικητικός – οικονομικός τομέας Τεχνικός τομέας Άλλοι τομείς (πολιτισμός, νεολαία, κλπ)

16 Διοικητικά στελέχη Τυπική δομή και οργάνωση (επαγγελματικά στελέχη)
Θέσεις ευθύνης (Διευθυντής, προιστάμενος τμήματος ή γραφείου) Συντονιστής ή υπεύθυνος προγραμμάτων ή τομέων Επιστημονικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι ή υπεύθυνοι Στελέχη υπηρεσιών ή τομέων ή προγραμμάτων Εθελοντικά στελέχη

17 Φορείς υλοποίησης και χρηματοδότησης ΠΑγΟ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθλητικοί οργανισμοί Δημοτικές επιχειρήσεις ΚΥ ΟΤΑ ΑΘΗΝΩΝ 47 27 15 (14) 5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 19 14(13) 2 (1) 3 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 11 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 14 1 (0) 10 ΕΥΒΟΙΑ 21 2 5 (2) ΗΜΑΘΙΑ 9 (7) ΗΡΑΚΛΕΙΟ 16 6 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 32 4 ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 11(10) ΣΥΝΟΛΟ 576 152 214 155

18 Οι ΠΦΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση
Μορφές εργασιακών σχέσεων, τύποι συμβάσεων σε σχέση με τις κατηγορίες και τα είδη προγραμμάτων και δράσεων των ΔΑΟ Μόνιμο προσωπικό (πολύ μικρός αριθμός, αυξητικές τάσεις) Συμβάσεις αορίστου χρόνου (αυξητικές τάσεις) Συμβάσεις έργου (αυξομειώσεις) Συμβάσεις ορισμένου χρόνου (σημαντικό ποσοστό) Ωρομίσθιο προσωπικό (μεγάλο ποσοστό) Προσωπικό μερικής απασχόλησης (μεμονωμένες περιπτώσεις) Άλλες μορφές (σύλλογοι, κλπ)

19 Απασχόληση ΠΦΑ σε ΟΤΑ (ΓΓΑ)
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Φ.Α. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 454 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 34 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 71 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 243 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ 1077

20 Απασχόληση ΠΦΑ σε ΟΤΑ (ΓΓΑ)

21 Σύστημα εκπαίδευσης και απόκτησης επαγγελματικών προσόντων στον αθλητισμό
Επίπεδα (βασικό, προχωρημένο, εξειδικευμένο) Γνώσεις και δεξιότητες Θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση Πιστοποίηση ακαδημαικών γνώσεων Πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης Πιστοποίηση επαγγελματικής εμπειρίας

22 Σύστημα εκπαίδευσης και απόκτησης επαγγελματικών προσόντων (στον αθλητισμό)
Φορέας πιστοποίησης Φορείς εκπαίδευσης Προσφορά προγράμματος σε ετήσια και περιοδική βάση Οργάνωση σε εθνικό και τοπικό επίπεδο

23 Εθνικό & Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης της ΑγΟ
Στόχοι Ποσοτική αύξηση Ποιοτική αναβάθμιση Καινοτομία Ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών

24 Κατηγορίες Προγραμμάτων
Δομημένα και μη δομημένα προγράμματα (δομημένα: 2-3 φορές την εβδομάδα, σταθερή συμμετοχή αθλουμένων, σε συγκεκριμένο αθλητικό χώρο με προπονητή) Γενικά και ειδικά προγράμματα Μεγάλης και μικρής διάρκειας Αθλητικές εκδηλώσεις για όλους

25 Θεωρητική κατανομή στο σύνολο των προγραμμάτων (στόχος 4ετίας)
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α ΔΟΜΗΜΕΝΑ 1.0 0.6 – 0.7 Α1 ΓΕΝΙΚΑ 0.7 – 0.8 Α2 ΕΙΔΙΚΑ 0.1 – 0.2 Α3 ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Β ΜΗ 0.15 – 0.25 Β1 ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 0.6 – 0.8 Β2 0.2 – 0.4 Γ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Γ1 ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Γ2 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 0.2 – 0.3 Γ3 ΑΛΛΕΣ

26 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΓΑ
ΑΤΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΓΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α ΔΟΜΗΜΕΝΑ 0.70 Α1 ΓΕΝΙΚΑ 0.84 0.59 Α2 ΕΙΔΙΚΑ 0.16 0.11 Α3 ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - Β ΜΗ 0.30 Β1 0.90 0.27 Β2 0.10 0.03 Γ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Γ1 ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Γ2 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Γ3 ΑΛΛΕΣ

27 Θεωρητική κατανομή στα γενικά προγράμματα (στόχος 4ετίας)
4-18 ΕΤΩΝ 50% (58%) ΚΑΤΗΓ/ΜΕΝΑ 80% ΑπρΗ 10-20% (16%) ΝΗΠ-ΠΣ 60% ΑΘΛΗΜ. 40% ΑΠ 60-80% (67%) Διαδεδομένα % ΑΕΗ 10-20% (17%) 12-15 & ΕΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (42%) ΑΝ 10-20% (5%) ΑΓ 50-70% (58%) ΑΕ 10-20% (15%) ΑΤΗ

28

29 Έλεγχος και αξιολόγηση
«Εξωτερικός» – «εσωτερικός» έλεγχος Διοικητικός – οικονομικός – επιστημονικός έλεγχος Εκ των προτέρων – στη πορεία εκτέλεσης - εκ των υστέρων Αυτοψία – δια εγγράφων Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση - Παράμετροι αξιολόγησης Αξιολόγηση τμήματος/προγράμματος/φορέα Έρευνες αγοράς - διερεύνηση επιθυμιών κοινού - Αξιολόγηση στάσεων και ικανοποίησης των συμμετεχόντων στα προγράμματα Διοίκηση με στόχους και κοινό πλαίσιο αξιολόγησης των αθλητικών οργανισμών Αξιολόγηση της απόδοσης των αθλητικών οργανισμών

30 Αποτελέσματα από προηγούμενες έρευνες στην Αττική (Κάκκος & Σταύρου, 2004-2006)
Βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων σε προγράμματα ΔΑΟ (ενήλικες-γυναίκες)

31 την ανταπόκριση στις ανάγκες σας
από τους προπονητές με βάση Κ –Λ (%) Π – ΠΠ ΔΑ Μ SD την ανταπόκριση στις ανάγκες σας 2 87 7 4.53 .75 το επίπεδο γνώσεών τους 1 86 10 4.59 .66 τις οδηγίες χρήσης των οργάνων εκγύμνασης 5 72 16 4.27 1.00 τις οδηγίες εκτέλεσης των προγραμμάτων 77 14 4.44 .85 τη βοήθεια στην επιλογή του προγράμματος 71 15 1.03 τη συμπεριφορά τους προς τους αθλούμενους 88 9 4.69 .64

32 από τις αθλητικές εγκαταστάσεις με βάση
Κ- Λ (%) Π – ΠΠ (%) ΔΑ (%) Μ SD την καθαριότητα 32 36 3 3.03 1.29 την ασφάλεια 22 47 9 3.39 1.23 την ευρυχωρία /άνεση 25 37 3.15 1.21 τα αποδυτήρια 46 8 2.52 1.34 τον αθλητικό και τον άλλο εξοπλισμό 29 7 2.86 1.24

33 από τα προγράμματα άθλησης με βάση
Κ- Λ (%) Π – ΠΠ (%) ΔΑ (%) Μ SD την ποικιλία των προγραμμάτων 9 58 3.72 1.01 την προσαρμογή των προγραμμάτων 15 49 13 3.55 1.13 την ανανέωση των προγραμμάτων 17 44 3.41 1.11 την παροχή εξειδ. προγραμμάτων 28 26 2.96 1.14 τις διαφορετικές χρονικές ζώνες 30 3.04 1.18

34 από το δήμο σας με βάση τις δυνατότητες άθλησης στην περιοχή 12 52 8
Κ- Λ (%) Π – ΠΠ (%) ΔA (%) Μ SD τις δυνατότητες άθλησης στην περιοχή 12 52 8 3.57 .99 τα προσφερόμενα προγράμματα 9 48 11 3.53 .87 τη συνέπεια στις προσφερόμενες υπηρεσίες 54 14 3.62 .95 την ποιότητα των προγραμμάτων 7 55 3.68 .85 το ωράριο των προγραμμάτων 16 49 3.47 1.01 τον αριθμό των εγκαταστάσεων 31 21 13 2.81 1.04

35 από το δήμο σας με βάση την ποιότητα των εγκαταστάσεων 30 19 14 2.79
Κ- Λ (%) Π – ΠΠ (%) ΔA (%) Μ SD την ποιότητα των εγκαταστάσεων 30 19 14 2.79 1.02 την ενημέρωση για τα προγράμματα 25 13 2.85 1.10 την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων 40 17 2.43 1.14 τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων 27 2.96 1.15 την ύπαρξη εξειδ. προσωπικού 16 47 15 3.44 1.18 την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 20 2.57 1.21 το κόστος των υπηρεσιών 54 11 3.62

36 Εκδηλώσεις ΑγΟ Εκδηλώσεις Τοπικής Εμβέλειας
Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στα όρια του ΟΤΑ Εκδηλώσεις διαδημοτικής & περιφερειακής εμβέλειας (α) Από κοινού σχεδιασμό και συμμετοχή πολλών φορέων σε συγκεκριμένες αθλητικές εκδηλώσεις ενός φορέα (β) Από κοινού σχεδιασμό, συμμετοχή και υλοποίηση εκδηλώσεων πολλών φορέων. Άλλες Εκδηλώσεις (α) εθνικής και διεθνούς εμβέλειας (β) Καινοτόμες ή μη κατηγοριοποιούμενες εκδηλώσεις

37 Αθλητικές εκδηλώσεις ΑγΟ
Εθνικό και περιφερειακό ετήσιο πρόγραμμα αθλητικών εκδηλώσεων ΑγΟ με βάση Τη δραστηριότητα Το επίπεδο Την ηλικία Το φύλο

38 Μη δομημένα προγράμματα
Κατηγορία Προγράμματα Παράδειγμα ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ» ΑΘΛΗΣΗΣ Ελεύθερες-διαθέσιμες ζώνες Σαββάτου- Κυριακής Ελεύθερες-διαθέσιμες ζώνες καθημερινά «ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ» Σε σχολικούς και άλλους αθλητικούς χώρους ΜΙΚΡΗΣ «ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ από 1-3 ημέρες «ΘΕΡΙΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ CAMP» «Αθλητικό καλοκαίρι: 5νθήμερα ή 10ήμερα αθλητικής δράσης για παιδιά 4-14 ετών» - (από μέσα Ιουνίου έως τέλη Ιουλίου) και Σεπτέμβριο

39 Το αθλητικό σωματείο Είναι φορέας παροχής αθλητικών υπηρεσιών οι οποίες αναγνωρίζονται ως κοινωνικές υπηρεσίες και ως επιχειρηματικές δράσεις βιωσιμότητα του αθλητικού σωματείου πιστοποίηση του αθλητικού σωματείου εκτός της αθλητικής του αναγνώρισης

40 Βιωσιμότητα σωματείου και οικονομική υποστήριξη από την Τ.Α.
Η απορρόφηση δημόσιων κοινωνικών πόρων με σκοπό τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας κατόπιν αξιολόγησης του παραγόμενου αθλητικού κοινωνικού έργου. Η χρηματοδότηση από την τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει τη μορφή της οικονομικής συμμετοχής (συνχρηματοδότησης) σε αναπτυξιακά αθλητικά προγράμματα με σκοπούς, στόχους, χρονοδιαγράμματα κλπ. Η οικονομική υποστήριξη μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση (όπως στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων).

41 Οι σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις στον αθλητικό ιστό της πόλης
Οι σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις στον αθλητικό ιστό της πόλης Υπαρκτή η έλλειψη αθλητικών χώρων ενώ η κατασκευή και η συντήρηση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων είναι πολύ δαπανηρή (αν υπάρχουν οι χώροι), Καθίσταται αναγκαία η χρήση των εγκαταστάσεων που διαθέτουν τα σχολεία, μετατρέποντάς τα σε κέντρα άσκησης και κινητικής αναψυχής εκτός ωρών σχολικού προγράμματος. Δημιουργία γηπέδων αθλοπαιδιών, αποθηκών για αθλητικό υλικό, με την τοποθέτηση φωτισμού, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η χρήση τους.

42 Σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις
Ολοκληρωμένη μελέτη για κάθε σχολείο σε ότι αφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις (προαύλιο, κλειστή αίθουσα, κλπ) Με τις σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να ακολουθήσουμε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τις αθλητικές εγκαταστάσεις λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις ιδιαιτερότητες των σχολικών χώρων

43 ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, αθλητικά προγράμματα πολλών μορφών, φύλαξη, καθαριότητα, βασικές υποδομές (WC, φωτισμός, δάπεδο-τάπητας, αποδυτήρια) Σταθερός αθλητικός εξοπλισμός Ανακατασκευές, βελτιώσεις, προσθήκες, συντηρήσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με βάση μελέτη και προδιαγραφές

44 Στόχοι προγράμματος να αυξηθούν οι προσφερόμενες εναλλακτικές δυνατότητες στα παιδιά της πόλης μας να αθληθούν στους πιο κοντινούς αθλητικούς χώρους, να δοθεί ώθηση ώστε οι αθλητικοί χώροι στη γειτονιά να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν ένα πόλο έλξης της νεολαίας για δημιουργική και υγιεινή δραστηριότητα στα πλαίσια του περιορισμένου ελεύθερου χρόνου, να δώσει τη δυνατότητα στους γονείς να αθλούνται την ίδια ώρα με τα παιδιά τους.

45 Δικτύωση και εταιρικότητα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο τα επόμενα και αναγκαία βήματα…
Η ύπαρξη προγραμματικών συμφωνιών μεταξύ ΓΓΑ και ΟΤΑ στη βάση Εθνικού, Περιφερειακού και Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (τετραετής προγραμματισμός) οι διαδημοτικές αθλητικές συνεργασίες σε επίπεδο δράσεων, προγραμμάτων, εκδηλώσεων και μεταφοράς τεχνογνωσίας οι «υγιείς» σχέσεις συνεργασίας Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών με τοπικούς αθλητικούς φορείς και ΜΚΟ δημιουργία και ενδυνάμωση αυτόνομων άτυπων και τυπικών δομών εθελοντικής αθλητικής κοινωνικής συμμετοχής και οργάνωσης

46 Άσκηση, αθλητισμός και υγεία
Καθιέρωση Κάρτας αθλουμένου που να συνδέει την πρόσβασή του σε αθλητικά προγράμματα με το σύστημα υγείας (προληπτικές εξετάσεις, ιατρικό ιστορικό, κλπ). Κάρτα υγείας του παιδιού και του εφήβου που να ισχύει σε όλο το φάσμα του αθλητισμού, με τις απαραίτητες περιοδικές ιατρικές και σωματομετρικές εξετάσεις, ως αναπόσπαστο μέρος του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού. Σύστημα υγείας, προστασίας και ασφάλειας του αθλητή- Εθνικό πρόγραμμα για την υγεία των αθλητών (ιατρικές εξετάσεις, κλπ)- κάρτα υγείας αθλητή.

47 Άσκηση, αθλητισμός και υγεία
Δικτύωση και εταιρικότητα σε τοπικό επίπεδο δημοτικά ιατρεία των Δήμων, ιατρεία του ΙΚΑ, ιδιώτες συμβεβλημένους γιατρούς, δημοτικοί αθλητικοί οργανισμοί, ΚΑΠΗ, κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, δημοτικά κέντρα παιδιού Με στόχο περιοδικές έγκυρες και έγκαιρες εξετάσεις που να οδηγούν σε βεβαιώσεις δυνατότητας συμμετοχής σε διαβαθμισμένες αθλητικές δραστηριότητες αλλά και την οδηγία-σύσταση για συμμετοχή στο ανάλογο πρόγραμμα ως συνοδευτικό της ιατρικής γνωμάτευσης.

48 Άσκηση, αθλητισμός και υγεία
Δικτύωση και εταιρικότητα σε εθνικό επίπεδο Αντιμετώπιση ενός προβλήματος καθημερινότητας των πολιτών αλλά ταυτόχρονα με υψηλή προστιθέμενη αξία για την υγεία και ευεξία του συνολικού πληθυσμού Συμμετοχή του υγιούς πληθυσμού σε αθλητικές δραστηριότητες Συμμετοχή και άλλων ειδικών ομάδων πληθυσμού σε προγράμματα άσκησης (άτομα μεγάλης ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας, κλπ).

49 Προτάσεις Τα προγράμματα ΑγΟ ως «θεματικές γειτονιές»
Εθνικό πλαίσιο δράσης για τη σύζευξη ΑγΟ με άλλους τομείς όπως υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση, πράσινη ανάπτυξη και τουρισμό με αναφορά σε περιφερειακά και τοπικά σχέδια δράσης Συντονισμός, συνεργασία, δικτύωση και εταιρικότητα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο Συμπληρωματικότητα δράσεων για τον πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων Επικουρικότητα με τη μεταφορά και διάδοση τεχνογνωσίας

50 Συμπεράσματα Πέρα από τα αναγκαία βασικά βήματα, όπως η ύπαρξη εξειδικευμένου φορέα, ο καθορισμός στόχων, η απασχόληση εξειδικευμένων στελεχών και η αύξηση των διαθέσιμων πόρων, ο κάθε φορέας ως «ζωντανός οργανισμός» σχεδιάζει, προγραμματίζει, συνεργάζεται, υλοποιεί, παρακολουθεί, ελέγχει, αξιολογεί, μαθαίνει, γιατί «ο αθλητισμός για τον καθένα» απαιτεί γνώσεις, ικανότητες, δουλειά και έμπνευση.


Κατέβασμα ppt "Ο Αθλητισμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Εθνικές Κατευθύνσεις & Προοπτικές Δρ. Βασίλης Κάκκος Προιστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης & Ελέγχου Προγραμμάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google