Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρακτική Άσκηση και Μαθητεία σε χώρες της Ε.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρακτική Άσκηση και Μαθητεία σε χώρες της Ε.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρακτική Άσκηση και Μαθητεία σε χώρες της Ε.Ε.
Πρακτική Άσκηση και Μαθητεία σε χώρες της Ε.Ε. Βιολέτης Αναστάσιος Προϊστάμενος Τμ.Β΄ ΤΕΕ Δ/νσης Σπουδών Δ.Ε. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α 3/4/2017

2 Η Μάθηση μέσω εργασίας Πλεονέκτημα για την Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση
Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΤΕΕ στις χώρες της Ε.Ε. Ενσωμάτωση της εργασιακής εκπαιδευτικής εμπειρίας στα επίσημα προγράμματα(curricula) Η ανάπτυξη πρακτικών/τεχνικών δεξιοτήτων επί ενός συγκεκριμένου αντικειμένου είναι υποχρεωτική στη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική 3/4/2017

3 Γερμανία Το Διπλό Σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης που συνδυάζει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Στο «πρακτικό» μέρος του συστήματος, οι μαθητές εκπαιδεύονται στα πλαίσια μιας επιχείρησης για τρεις έως πέντε μέρες την εβδομάδα Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΙΒΒ), με καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι μαθητές κατά την διάρκεια της φοίτησης τους αποκτούν γενικές γνώσεις (βασικά μαθήματα γλώσσας, μαθηματικών, οικονομικών και άλλων ανάλογα με την ειδικότητα), αλλά και εξειδικευμένη γνώση σχετική με την ειδικότητα επιλογής. 3/4/2017

4 Γερμανία Η επιτυχής ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών και η αξιολόγηση μέσα από εξετάσεις οδηγεί στη λήψη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Η δημιουργία και στήριξη πιλοτικών προγραμμάτων πρακτικής εκπαίδευσης από το κράτος, ήδη από τη δεκαετία του 1980. Η σημαντική υποστήριξη που λαμβάνουν από τους καθηγητές οι μαθητές πριν την επιλογή της ειδικότητας προς εκμάθηση. 3/4/2017

5 H δομή του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος
3/4/2017

6 Κόστος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης
Κόστος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης Οι επιχειρήσεις καλύπτουν το σύνολο του κόστους, ελλείψει κρατικής χρηματοδότησης Tο κόστος επαγγελματικής κατάρτισης μαθητών αποτελεί -κατά μέσο όρο- το 49% των ετησίων δαπανών εκπαίδευσης της κάθε επιχείρησης στην Γερμανία. Η αμοιβή του εκπαιδευόμενου μαθητή διαπραγματεύεται μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτών και καθορίζεται από συλλογικές συμβάσεις Το Διπλό Σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιλέγεται από το 65% των μαθητών στην Γερμανία μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης (CEDEFOP 2010). 3/4/2017

7 Φινλανδία Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής βάσει των αναγκών της αγοράς εργασίας και με γνώμονα την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας Εθνικό Βασικό Πρόγραμμα για τα Επαγγελματικά Προσόντα στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (National Core Curricula for Upper Secondary Vocational Qualifications). Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο σύστημα προσόντων βάσει ικανοτήτων. Παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης των επαγγελματικών ικανοτήτων ενός ατόμου, ανεξαρτήτως εάν αυτές προέρχονται από σπουδές, προϋπηρεσία ή άλλες δραστηριότητες. 3/4/2017

8 Μάθηση σε περιβάλλον εργασίας/Πρακτική άσκηση
Μάθηση σε περιβάλλον εργασίας/Πρακτική άσκηση Με ειδικό τεστ οι υποψήφιοι αξιολογούνται, όσον αφορά στις ικανότητες τους με γνώμονα τα απαιτούμενα Προσόντα που έχουν οριστεί ανά ειδικότητα Την ευθύνη για την οργάνωση της πρακτικής άσκησης έχει το εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο και υπογράφει τη σχετική σύμβαση με τον εργοδότη Οι καθηγητές και οι εκπαιδευτές στο χώρο εργασίας -οι οποίοι είναι εργαζόμενοι της επιχείρησης- σχεδιάζουν τη χρονική περίοδο που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση και θέτουν τους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος μαζί με τον μαθητή. 3/4/2017

9 Προγράμματα μαθητείας
Σύμβαση δεδομένης διάρκειας μεταξύ του εργοδότη και του μαθητευόμενου Ο εργοδότης αποζημιώνει τον μαθητευόμενο βάσει της σχετικής συλλογικής σύμβασης. Ο εργοδότης λαμβάνει αποζημίωση, με στόχο την κάλυψη του κόστους παροχής κατάρτισης στο χώρο του. Οι μαθητές λαμβάνουν επίσης ένα δωρεάν γεύμα ημερησίως και έχουν τη δυνατότητα κάλυψης του κόστους μετακίνησης τους. 3/4/2017

10 Χρηματοδότηση Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί μέρος της χρηματοδότησης της κεντρικής κυβέρνησης προς τις τοπικές κυβερνήσεις(Δήμους). Η χρηματοδότηση δίδεται στους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η κυβέρνηση ορίζει σε ετήσια βάση το μέσο κόστος ανά εκπαιδευτική μονάδα/μάθημα (unit) και τα κόστη για συγκεκριμένα πεδία/ειδικότητες υπολογίζονται βάσει αυτού του μέσου κόστους Ο κάθε πάροχος εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα να διοχετεύσει τη χρηματοδότηση που λαμβάνει όπως κρίνει ορθότερα 3/4/2017

11 Νορβηγία Το σύστημα «2+2», όπου συνδυάζονται 2 έτη θεωρητικής με 2 έτη πρακτικής εκπαίδευσης ανάλογα με την ειδικότητα. Η χρηματοδότηση για το θεωρητικό μέρος γίνεται από το κράτος ,για δε το πρακτικό από τον εργοδότη Το γεγονός ότι οι μαθητές που εργάζονται σε εταιρείες υπό το καθεστώς πρακτικής άσκησης θεωρούνται εργαζόμενοι, απολαμβάνοντας όλες τις τυπικές παροχές. Την απαραίτητη προϋπόθεση πιστοποίησης των εργοδοτών από το κράτος, ώστε να είναι σε θέση να προσλάβουν μαθητευόμενους. 3/4/2017

12 3/4/2017

13 Ευχαριστούμε 3/4/2017


Κατέβασμα ppt "Πρακτική Άσκηση και Μαθητεία σε χώρες της Ε.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google