Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Κων/νος ΜαρινάκοςΤουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη1 Δρ. Κων/νος Μαρινάκος Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Κων/νος ΜαρινάκοςΤουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη1 Δρ. Κων/νος Μαρινάκος Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Κων/νος ΜαρινάκοςΤουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη1 Δρ. Κων/νος Μαρινάκος Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας

2 Δρ. Κων/νος ΜαρινάκοςΤουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη2 Αναπτυξιακό Πρότυπο Δήμου Τρίπολης – Νομού Αρκαδίας  Αργοί ρυθμοί ένταξης και χρήσης νέων τεχνολογιών ως προς την οικονομική και παραγωγική ζωή της περιοχής  Αποδυνάμωση και συρρίκνωση οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδίως στον μεταποιητικό και αγροτικό τομέα  Άμβλυνση αυτού του φαινομένου στον τουρισμό δίχως βέβαια να παρατηρείται και σε αυτόν τον τομέα ικανοποιητικό επίπεδο αξιολόγησης των νέων τεχνολογιών.  Η φθίνουσα πορεία του πρωτογενή τομέα και η στασιμότητα του δευτερογενούς προσδίδουν στον τουρισμό ένα ρόλο στρατηγικής σημασίας για την οικονομική ανόρθωση της περιοχής

3 Η συμβολή του Τουρισμού στην Τοπική Ανάπτυξη Στο πλαίσιο μιας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης ο τουρισμός επιφέρει:  Δημιουργία θέσεων εργασίας : συχνά εποχικές και ανειδίκευτες, ή σε συνδυασμό με άλλη απασχόληση όπως στον πρωτογενή τομέα, και ιδιαίτερη ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης μέσω τουριστικών και εμπορικών επιχειρήσεων  Διάχυση της ανάπτυξης της Χώρας στην Περιφέρειά της, με ιδιαίτερη σημαντικότητα σε περιοχές απομονωμένες γεωγραφικά, ορεινές και μειονεκτικές με υποβαθμισμένο αγροτικό τομέα  Πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην τοπική οικονομία, μέσω των τομέων ου συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμός, συμπαρασύροντας προς τα πάνω αρκετούς παραγωγικούς κλάδους ( βιοτεχνία, κατασκευές, γεωργία-κτηνοτροφία, εμπόριο, μεταφορές κ.ά.) Δρ. Κων/νος ΜαρινάκοςΤουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη3

4 Ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην διαχείριση του Τουριστικού Προορισμού Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εμπλέκεται :  Στη δημιουργία και συντήρηση των υποδομών (πρόσβαση, καθαριότητα κ.ά.)  Στο επίπεδο ασφάλειας του προορισμού  Στο επίπεδο διασκέδασης και ψυχαγωγίας  Στο επίπεδο πληροφόρησης  Στο επίπεδο προβολής του προορισμού  Στη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων για τη διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών Δρ. Κων/νος ΜαρινάκοςΤουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη4

5 Ο ρόλος του θεσμού της Αδελφοποίησης στην Τουριστική Ανάπτυξη Ο θεσμός της Αδελφοποίησης συμβάλει:  Στη βελτίωση της στρατηγικής ικανότητας των Ο.Τ.Α., ιδίως ως προς την διαχείριση των τουριστικών προορισμών  Στη βελτίωση των Τοπικών Κοινωνιών, εφόσον υπάρχει ενεργός συμμετοχή σημαντικού τμήματος αυτών  Στην βελτίωση των οργανώσεων των ιδιωτικών συλλογικών επαγγελματικών φορέων Δρ. Κων/νος ΜαρινάκοςΤουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη5

6 Πρόταση Συνεργασίας Επέκταση των ευεργετημάτων του θεσμού της αδελφοποίησης σε ειδικότερες συνεργασίες με αντικείμενο την αστική και αγροτουριστική ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό την δημιουργία: ενός Συντονιστικού Οργάνου σε κεντρικό επίπεδο μεταξύ των αδελφοποιημένων πόλεων, με τη συμμετοχή πολιτικών και διοικητικών στελεχών των ΟΤΑ σε συνδυασμό με εκπροσώπους των ιδιωτικών συλλογικών φορέων του τουρισμού, με απώτερο στόχο την δημιουργία ενός Σχεδίου Δράσης μέσω του οποίου θα είναι δυνατή:  η ανταλλαγή εμπειριών στη διαμόρφωση πολιτικών τουριστικού και αγροτικού σχεδιασμού που οδηγούν στη βελτίωση της αμφίδρομης ανάπτυξης των περιοχών και των παρεχόμενων υπηρεσιών  ο από κοινού σχεδιασμός πιλοτικών εφαρμογών για την αξιολόγηση των καινοτομιών πριν την γενίκευση της εφαρμογής τους Δρ. Κων/νος ΜαρινάκοςΤουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη6

7 Σχέδιο Δράσης Συντονιστικού Οργάνου για τον Τουρισμό, μεταξύ των Αδελφοποιημένων Πόλεων  η ανάπτυξη δικτύων μεταξύ ακαδημαϊκών θεσμών και της τουριστικής οικονομίας, με ανταλλαγή φοιτητών για την πρακτική τους εξάσκηση  η συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών συλλογικών οργάνων των αδελφοποιημένων περιοχών  η ανάληψη κοινών δράσεων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανθρωπίνου δυναμικού που θα εκτείνονται από ζητήματα αγροτουρισμού και προβολής του τουριστικού προϊόντος έως τη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων και διεκπεραίωσης καθημερινών ζητημάτων.  Φόρουμ επιχειρηματιών για οικονομική συνεργασία και κοινές επενδύσεις  Φόρουμ επιχειρηματιών για οικονομική συνεργασία και κοινές επενδύσεις Δρ. Κων/νος ΜαρινάκοςΤουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη7

8 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Δρ. Κων/νος Μαρινάκος Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας Δρ. Κων/νος ΜαρινάκοςΤουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη8


Κατέβασμα ppt "Δρ. Κων/νος ΜαρινάκοςΤουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη1 Δρ. Κων/νος Μαρινάκος Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google