Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2007 – 2013. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2007 – 2013. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2007 – 2013. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013

2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 2 Ανθρώπινο δυναμικό Χρόνια, ανεπίλυτα προβλήματα: Πολιτικές παρεμβάσεις στο διοικητικό έργο. Χαμηλός επαγγελματισμός, έλλειψη τεχνογνωσίας, κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων. Χαμηλή ενδο-υπηρεσιακή και δι-υπηρεσιακή κινητικότητα Διαφθορά, κρίση αξιών

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 3 Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες •Οι προσπάθειες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού δεν χαρακτηρίζονται, διαχρονικά, από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αλλά από μια αποσπασματικότητα με αποτέλεσμα την περιορισμένη αποτελεσματικότητά τους.

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 4  Νέος Υπαλληλικός Κώδικας μέσω του οποίου διασφαλίζεται Αντικειμενικότητα στις κρίσεις Ενδυνάμωση της κινητικότητας  Ενδυνάμωση των ελεγκτικών σωμάτων  Ενίσχυση των δομών κατάρτισης Πρόσφατες ενέργειες ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 5 Η προσέγγιση του Ε.Π. Στο Ε.Π. ακολουθούμε μια συστημική προσέγγιση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Με βάση τα επαγγελματικά περιγράμματα- μια μεταρρύθμιση απολύτως αναγκαία για την ελληνική δημόσια διοίκηση- σχεδιάζουμε παρεμβάσεις σε όλα τα κρίσιμα κεφάλαια του ανθρώπινου δυναμικού: τις προσλήψεις, την κινητικότητα και την εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων.

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 6 Επαγγελματικά περιγράμματα και κατάρτιση Η κατάρτιση συνδέεται στο Ε.Π άρρηκτα με τις αλλαγές στην πολιτική ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και, ειδικότερα, με τα επαγγελματικά περιγράμματα. Όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια, η κατάρτιση εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων.

7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 7 Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013»: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης Ειδικός στόχος 2.1: Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων μέσω διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών Υποστήριξη και εφαρμογή θεσμικών αλλαγών για ένα αποτελεσματικό, αποδοτικό και αξιοκρατικό σύστημα ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων της δημόσιας διοίκησης.

8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 8 Ανάπτυξη συστήματος περιγραμμάτων θέσεων (Έργο σημαία) Η ανάπτυξη του συστήματος περιγραμμάτων θέσεων θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των: αναγκαίων γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, δεοντολογίας και επαγγελματικής ηθικής και θα καλύψει κατά προτεραιότητα τις «οριζόντιες» θέσεις των Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και τις θέσεις στις Διευθύνσεις/φορείς και μονάδες που αναδιοργανώνονται στο πλαίσιο του Ε.Π.

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 9 Λοιπές ενδεικτικές δράσεις Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος στοχοθεσίας και μέτρησης της αποδοτικότητας με βάση το ν3230/2004. Δράσεις ενίσχυσης της οργανωτικής και επιχειρησιακής επάρκειας των Διευθύνσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.  Στο πλαίσιο αυτό θα ενισχυθεί, αναβαθμιστεί και αναδιοργανωθεί η Γενική Διεύθυνση κατάστασης προσωπικού του ΥΠΕΣΔΔΑ με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκηση του επιτελικού και συντονιστικού της ρόλου.

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 10 Διευθύνσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (1) Αναβάθμιση, ενίσχυση και αναδιοργάνωση των Διευθύνσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού των Υπουργείων με κύρια αποστολή: Τον προσδιορισμό των αναγκών του φορέα σε ανθρώπινο δυναμικό με βάση τα επαγγελματικά περιγράμματα. Την εξειδίκευση και προσαρμογή των περιγραμμάτων θέσεων στις ανάγκες του φορέα. Την εφαρμογή στοχοθεσίας, αξιολόγησης και μέτρησης της αποδοτικότητας Την υποστήριξη της κινητικότητας και της εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού με προτεραιότητα στις θέσεις των προϊσταμένων τμημάτων και Διευθύνσεων.

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013.. 11 Διευθύνσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (2) Η ενίσχυση και αναβάθμιση των Διευθύνσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού θα στηριχθεί σε ειδικές μελέτες τις οποίες θα καθορίζονται Οι αρμοδιότητές τους Το μέγεθός τους, η εσωτερική τους οργάνωση και οι επί μέρους λειτουργίες τους Οι σχέσεις τους με τις άλλες Διευθύνσεις Το προφίλ των στελεχών και οι ανάγκες κατάρτισής του Τα αναγκαία για την εκτέλεση της αποστολής τους εργαλεία πολιτικής.


Κατέβασμα ppt "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2007 – 2013. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google