Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης
Νότα Σεφερλή

2 Η έννοια της κοινότητας
δυναμικό σύνολο ανθρώπων που: μοιράζονται κοινές πρακτικές λαμβάνουν τις αποφάσεις από κοινού και αναλαμβάνουν μακροπρόθεσμη δέσμευση για την ευημερία τους

3 Οι κοινότητες πρακτικής και μάθησης
Κομβικές έννοιες στη μελέτη των κοινοτήτων Π & Μ οι ακόλουθες: Κοινωνικό κεφάλαιο Γνωσιακό κεφάλαιο

4 Οι κοινότητες Π & Μ στον εκπαιδευτικό χώρο
Είναι μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία οι συμμετέχοντες (μαθητές & εκπαιδευτικοί) μπορούν να: συνευρίσκονται αλληλεπιδρούν επικοινωνούν θέτουν στόχους συνεργάζονται οικοδομούν τη γνώση

5 Θεωρητικές καταβολές Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για τη μάθηση, προερχόμενες από το χώρο των γνωστικών θεωριών και των θεωριών της κοινωνικής αλληλεπίδρασης: Θεωρία της Κατανεμημένης Γνώσης (Distributed Cognition theory), Θεωρία της Δραστηριότητας (Activity theory)

6 Χαρακτηριστικά της μάθησης στο πλαίσιο των ΚΠΜ
η γνώση οικοδομείται από τους μαθητές, μέσω ανακάλυψης, διερεύνησης και πειραματισμού αναπτύσσονται μηχανισμοί αιτιολόγησης, ανάλυσης, σύνθεσης & αξιολόγησης της διαχειριζόμενης πληροφορίας η μαθησιακή διαδικασία αποκτά προσωπικό νόημα για τους μαθητές καλλιεργούνται μεταγνωστικές δεξιότητες (αναστοχασμός, αυτοαξιολόγηση)

7 Προϋποθέσεις Για την επιτυχημένη λειτουργία μιας ΚΠΜ χρειάζονται:
η διαπραγμάτευση (negotiation) η οικειότητα (intimacy) η δέσμευση (commitment) η συμμετοχή (engagement)

8 Πλεονεκτήματα Ενεργός συμμετοχή των μελών σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο Ανάπτυξη διαδικασιών αλληλεπίδρασης και ομαδοσυνεργατικού πνεύματος Παροχή στους μαθητές ασφαλούς δικτύου υποστήριξης Ανάπτυξη μηχανισμών αυτορρύθμισης και μεταγνωστικού ελέγχου

9 Μειονεκτήματα Ελλιπής έλεγχος του βαθμού συμμετοχής των μελών
Προσωπικές προκαταλήψεις, άμυνες, εγκαθιδρυμένα σχήματα για τη μαθησιακή διαδικασία και τη λειτουργία της κοινότητας Συνεχείς αναπροσαρμογές στις ανάγκες των μελών

10 Ψηφιακές (online) κοινότητες
Οι κοινότητες που στηρίζονται στην ψηφιακά διαμεσολαβημένη επικοινωνία Άλλοι όροι: εικονικές ή δικτυακές κοινότητες

11 Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι η ίδια ανάμεσα στις φυσικές και στις ψηφιακές κοινότητες;

12 Τι αλλάζει Η οικονομία της συμμετοχής, της επικοινωνίας, της οργάνωσης, της ιεραρχίας, της διαμοίρασης της γνώσης κτλ. Κοινωνικοί ρόλοι που έχουν νόημα στη φυσική κοινότητα δεν υφίστανται, ενώ αναφύονται άλλοι (κάτοχος, διαχειριστής κτλ.) Ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά με την επίδραση που ασκεί η συμμετοχή σε μια εικονική κοινότητα στην προσωπικότητα και ατομική ταυτότητα

13 Ψηφιακές κοινότητες Αριθμός μελών Θεματική Τρόπος συμμετοχής
Τρόπος λειτουργίας

14 Μερικά παραδείγματα Επαγγελματικές κοινότητες Οικογενειακά γκρουπ
Εικονικοί χώροι κοινωνικής οργάνωσης (μη κυβερνητικές οργανώσεις, πολιτικών, ομάδες πολιτικού ακτιβισμού, πολιτισμικές-καλλιτεχνικές οργανώσεις κτλ)

15 Ψηφιακές κοινότητες και περιβάλλοντα
Σύγχρονη επικοινωνία: πολυμεσικό περιβάλλον (εικόνα, βίντεο, ήχος κείμενο, λ.χ., τα συστήματα Skype και MSN) Ασύγχρονη επικοινωνία: λ.χ., discussion lists, e-fora

16 Εκπαιδευτικές δυνατότητες των ψηφιακών κοινοτήτων
Επικοινωνία χωρίς όρια, χρονικά – γεωγραφικά Στοχευμένη πληροφόρηση Διαμοίραση και συνεργατική επεξεργασία ντοκουμέντων Σχεδίαση και υλοποίηση ομαδο-συνεργατικών projects

17 Κοινωνικό κεφάλαιο Ένα είδος κοινωνικού ιστού – δικτύου, το οποίο συγκροτούν οι κοινότητες. Παράδειγμα: ένα πρόβλημα-ερώτημα προς επίλυση

18 Γνωσιακό κεφάλαιο Η κατανεμημένη γνώση, η κοινή επιθυμία για επίλυση προβλημάτων που απασχολούν την κοινότητα, η συλλογική προσπάθεια για απάντηση στα αναδυόμενα ερωτήματα

19 Διαμεσολαβητική λειτουργία
Πολλές από τις κοινότυπες διαδικασίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης μετασχηματίζονται, μέσω του Η.Υ, στα ψηφιακά τους ισοδύναμα


Κατέβασμα ppt "Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google