Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρήση και υποστήριξη κοινοτήτων μάθησης. Ψηφιακές κοινότητες  Κοινότητες που τα μέλη τους επικοινωνούν ψηφιακά μεταξύ τους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρήση και υποστήριξη κοινοτήτων μάθησης. Ψηφιακές κοινότητες  Κοινότητες που τα μέλη τους επικοινωνούν ψηφιακά μεταξύ τους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρήση και υποστήριξη κοινοτήτων μάθησης

2 Ψηφιακές κοινότητες  Κοινότητες που τα μέλη τους επικοινωνούν ψηφιακά μεταξύ τους.

3 Διαθέσι μο στον ιστοχώρ ο http://w ww.futu reofthe book.or g/blog/a rchives/ 2007/0 5/map_ of_onlin e_com munitie s_1.htm l

4 Κοινότητα  Σύνολο ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά.  Με τη συμμετοχή τους σταδιακά δημιουργούν κοινή ορολογία, κοινές απόψεις, αξίες, νοοτροπίες, στάσεις και πρακτικές.

5 Κοινότητα  Κοινό κοινωνικό κεφάλαιο: π.χ. ένα πρόβλημα γνωστοποιείται και επιχειρείται η επίλυσή του, ακόμα κι αν δε γνωρίζονται προσωπικά τα πρόσωπα.  Κοινό γνωσιακό κεφάλαιο: μέσω της αλληλεπίδρασης και της επίλυσης προβλημάτων συνεχώς συσσωρεύεται γνώση που αξιοποιείται στην πορεία και εμπλουτίζεται.

6 Κοινότητες πρακτικής  Μέλη άτομα από το ίδιο επαγγελματικό περιβάλλον  Μέλη άτομα με ίδιες κοινωνικές πρακτικές (κόμματα, κοινωνικές οργανώσεις, ομάδες πολιτικού ακτιβισμού, εθνοτικά δίκτυα, ομάδες που αφορούν σε κάποιο γεωγραφικό χώρο, ομάδες ανάπτυξης λογισμικού).

7 Κοινότητες πρακτικής  Ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον ή πάθος για κάτι και μαθαίνουν περισσότερα γι’ αυτό καθώς επικοινωνούν τακτικά. (Wenger, 2006).(Wenger, 2006)  http://www.e-selides.gr http://www.e-selides.gr  www.podilatreis.gr www.podilatreis.gr  http://www.pezh.gr/ http://www.pezh.gr/  http://www.greenpeace.org/greece/ http://www.greenpeace.org/greece/  http://www.kritikoi.gr/index.php http://www.kritikoi.gr/index.php

8 Χαλαρές κοινότητες  Θέματα ανοιχτά για σχολιασμό σε όλους. http://apopsis.otenet.gr  Χώροι ανοιχτοί σε όλους www.facebook.com www.youtube.com www.myspace.com Σελίδα φίλων του Θ. Παπακωνσταντίνου στο my spaceΣελίδα φίλων του Θ. Παπακωνσταντίνου στο my space (το 6ο κράτος στη γη) http://el.wikipedia.org

9 Δυνατότητες επικοινωνίας  www.skype.com www.skype.com  http://gr.msn.com/?st=1 http://gr.msn.com/?st=1  Forum  Chat  Τηλεδιάσκεψη π.χ.π.χ.  Λίστα συζητήσεων.

10 Επιστημονικές ενώσεις για τις ΤΠΕ Κοινότητες που  προωθούν μια σειρά δράσεων για τη μελέτη των ΤΠΕ  Παράγουν υλικό σχετικό με τις ΤΠΕ  Διοργανώνουν εκδηλώσεις  Εκδίδουν περιοδικά ή πρακτικά.  Παρουσιάζουν τα νέα στο χώρο.  Έχουν ψηφιακές βιβλιοθήκες.  Υποστηρίζουν τη δημιουργία ψηφιακών κοινοτήτων  Διοργανώνουν διαγωνισμούς.

11 Ιστοχώροι που σχετίζονται με ΤΠΕ και εκπαίδευση  www.sch.gr www.sch.gr  www.alfavita.gr www.alfavita.gr  www.esos.gr www.esos.gr  www.edra.gr www.edra.gr  www.thranio.gr www.thranio.gr  www.pleysis.gr www.pleysis.gr  www.eduportal.gr www.eduportal.gr  www.tetradio.gr www.tetradio.gr  www.edunet.gr www.edunet.gr  http://www.e-yliko.sch.gr/ http://www.e-yliko.sch.gr/

12 Web2.0  είναι ένας όρος περιγράφοντας την τάση στη χρήση της τεχνολογίας World Wide Web που στοχεύει να ενισχύσει τη δημιουργικότητα, τo μοίρασμα πληροφοριών και, ειδικότερα, τη συνεργασία μεταξύ των χρηστών.  Αυτές οι έννοιες έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των βασισμένων στο WEB κοινοτήτων και των φιλοξενημένων υπηρεσιών, όπως οι περιοχές κοινωνικός-δικτύωσης, wikis, blogs.  Ο όρος υπάρχει από το 2004. Αν και ο όρος προτείνει μια νέα έκδοση του World Wide Web, δεν αναφέρεται σε μια αναπροσαρμογή σε οποιεσδήποτε τεχνικές προδιαγραφές, αλλά στις αλλαγές με τους τρόπους οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και οι τελικοί χρήστες λογισμικού χρησιμοποιούν τον Ιστό.

13

14 Ίσως ενδιαφέρουν τα εξής:  Ένας φορητός για κάθε παιδί http://olpc.ellak.gr  Κίνηση ανοιχτού λογισμικού www.open-source.gr www.ellak.gr


Κατέβασμα ppt "Χρήση και υποστήριξη κοινοτήτων μάθησης. Ψηφιακές κοινότητες  Κοινότητες που τα μέλη τους επικοινωνούν ψηφιακά μεταξύ τους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google