Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ
«Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας Δημήτριος

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή Διδακτικό σενάριο Στοιχεία εποικοδομισμού
Στοιχεία προσέγγισης Piaget Στοιχεία προσέγγισης Vygotsky Αξιολόγηση μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του εκπαιδευτικού Προβληματισμοί Μελλοντική εργασία

3 Εισαγωγή (1/2) Αντίληψη και αναπαράσταση Δημιουργία αναπαραστάσεων
Εισαγωγή (1/2) Αντίληψη και αναπαράσταση Σημαντικοί παράγοντες στην οικοδόμηση της γνώσης Δημιουργία αναπαραστάσεων Σύνδεση νέων γνώσεων με προϋπάρχουσες Σταδιακή αφομοίωση νέων γνώσεων Ιδιαίτερα σημαντική η αξιοποίηση εργαλείων που εστιάζουν στην αναπαράσταση Λογισμικό Γνωστικό εργαλείο

4 Εισαγωγή (2/2) Εννοιολογικός χάρτης Χρήσεις Ενίσχυση κατανόησης
Εισαγωγή (2/2) Εννοιολογικός χάρτης Ενίσχυση κατανόησης Ουσιαστική μάθηση Χρήσεις Διδασκαλία ενός αντικειμένου Διερεύνηση και συλλογής δεδομένων των αναπαραστάσεων των μαθητών Συνεργασία Επίλυση προβλημάτων Αξιολόγηση

5 Περιεχόμενα Εισαγωγή Διδακτικό σενάριο Στοιχεία εποικοδομισμού
Στοιχεία προσέγγισης Piaget Στοιχεία προσέγγισης Vygotsky Αξιολόγηση μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του εκπαιδευτικού Προβληματισμοί Μελλοντική εργασία

6 Διδακτικό σενάριο (1/7) Συνεργατική δραστηριότητα με χρήση εννοιολογικών χαρτών Σκοπός Ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης (Σύνδεση εννοιών) Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων Μελέτη, σχολιασμός και ανάπτυξη εννοιολογικών κατασκευών Διάρκεια: 6 εβδομάδες 16 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου

7 Διδακτικό σενάριο (2/7) Mindomo Edmodo Κατασκευή εννοιολογικών χαρτών
Διδακτικό σενάριο (2/7) Mindomo Κατασκευή εννοιολογικών χαρτών Edmodo Οδηγίες Υποστηρικτικό υλικό Ερωτήσεις Διευκρινίσεις Υποβολή εργασιών

8 Διδακτικό σενάριο (3/7) Φάση 1η Δύο εισαγωγικά μαθήματα Πρώτο μάθημα
Διδακτικό σενάριο (3/7) Φάση 1η Δύο εισαγωγικά μαθήματα Πρώτο μάθημα Τι είναι οι εννοιολογικοί χάρτες Περιγραφή δομής Παρουσίαση παραδείγματα Χρησιμότητα στη μαθησιακή διαδικασία Δεύτερο μάθημα Παρουσίαση Mindomo Δημιουργία λογαριασμών μαθητών Περιγραφή σεναρίου δραστηριότητας

9 Διδακτικό σενάριο (4/7) Φάση 2η Ατομική εργασία μαθητών
Διδακτικό σενάριο (4/7) Φάση 2η Ατομική εργασία μαθητών Ένας εννοιολογικός χάρτης για κάθε μαθητή «Βασικά εξαρτήματα Η/Υ» Διαμοιρασμός μεταξύ μαθητή - εκπαιδευτικού στο Mindomo Μελέτη του χάρτη από τον μαθητή Παραγωγή κειμένου Ολοκλήρωση εργασίας έως το επόμενο μάθημα

10 Διδακτικό σενάριο (5/7) Φάση 3η 4 ομάδες των 4 ατόμων
Διδακτικό σενάριο (5/7) Φάση 3η 4 ομάδες των 4 ατόμων Ένας ημιτελής χάρτης για κάθε ομάδα Διαμοιρασμός μεταξύ ομάδας – εκπαιδευτικού στο Mindomo «Η μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύων» Διαφορετικές ελλείψεις για κάθε ομάδα Επικοινωνία μεταξύ των μελών και μελών – εκπαιδευτικού μέσω του chat του Mindomo Ολοκλήρωση εργασίας έως το επόμενο μάθημα

11 Διδακτικό σενάριο (6/7) Φάση 4η 2 ομάδες των 8 ατόμων
Διδακτικό σενάριο (6/7) Φάση 4η 2 ομάδες των 8 ατόμων Σχεδιασμός εννοιολογικών χαρτών Διασύνδεση των εννοιών των προηγούμενων φάσεων: «Ο ρόλος των βασικών εξαρτημάτων ενός Η/Υ στη μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύων» Επικοινωνία μεταξύ των μελών και μελών – εκπαιδευτικού μέσω του chat του Mindomo Δημιουργία παρουσίασης

12 Διδακτικό σενάριο (7/7) Φάση 5η Παρουσιάσεις των ομάδων στην ολομέλεια
Διδακτικό σενάριο (7/7) Φάση 5η Παρουσιάσεις των ομάδων στην ολομέλεια Διεξαγωγή συζήτησης Παραγωγή εποικοδομητικών σχολίων Ανταλλαγή ιδεών

13 Περιεχόμενα Εισαγωγή Διδακτικό σενάριο Στοιχεία εποικοδομισμού
Στοιχεία προσέγγισης Piaget Στοιχεία προσέγγισης Vygotsky Αξιολόγηση μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του εκπαιδευτικού Προβληματισμοί Μελλοντική εργασία

14 Στοιχεία εποικοδομισμού (1/2)
Στοιχεία εποικοδομισμού (1/2) Ενεργός μάθηση Problem-based παραγωγικές μαθησιακές δραστηριότητες Μάθηση μέσω της πράξης (learning by doing) Αλληλεπίδραση Χρήση διαμεσολαβητικών εργαλείων Ρόλος εκπαιδευτικού Διευκολυντικός Ενθαρρυντικός Ανάπτυξη μαθησιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων

15 Στοιχεία εποικοδομισμού (2/2)
Στοιχεία εποικοδομισμού (2/2) Αυθεντικότητα Ρεαλιστικές δραστηριότητες Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις Παραγωγή και μεταφορά γνώσης και σε άλλες περιπτώσεις Συνεργασία Εργασία σε ομάδες Συνεισφορά όλων στην ανάπτυξη του τελικού προϊόντος Έκφραση ιδεών, προτάσεων και αντιρρήσεων με σκοπό τις κοινά αποδεκτές λύσεις

16 Περιεχόμενα Εισαγωγή Διδακτικό σενάριο Στοιχεία εποικοδομισμού
Στοιχεία προσέγγισης Piaget Στοιχεία προσέγγισης Vygotsky Αξιολόγηση μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του εκπαιδευτικού Προβληματισμοί Μελλοντική εργασία

17 Στοιχεία προσέγγισης Piaget
Γνωστική σύγκρουση Προηγούμενης γνώσης - νέα πληροφορίας Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών – εργαλείων Ανάλυση και ανακάλυψη της γνώσης Τροποποίηση προηγούμενης γνώσης Κατασκευή νέας γνώσης Ερμηνεία και χρήση διαθέσιμων πληροφοριών Πληροφορίες στο Διαδίκτυο Υποστηρικτικό υλικό του εκπαιδευτικού

18 Περιεχόμενα Εισαγωγή Διδακτικό σενάριο Στοιχεία εποικοδομισμού
Στοιχεία προσέγγισης Piaget Στοιχεία προσέγγισης Vygotsky Αξιολόγηση μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του εκπαιδευτικού Προβληματισμοί Μελλοντική εργασία

19 Στοιχεία προσέγγισης Vygotsky (1/2)
Κοινωνική αλληλεπίδραση Αλληλεπίδραση Μαθητών Από κοινού οικοδόμηση της γνώσης Ομάδες Edmodo Chat του Mindomo Αλληλεπίδραση Μαθητή - Εκπαιδευτικού Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (Zone of proximal development) Υποστήριξη (Scaffolding)

20 Στοιχεία προσέγγισης Vygotsky (2/2)
Πλαισιοθετημένη μάθηση Όχι στην απλή μεταφορά αφηρημένης γνώσης Ενσωμάτωσης μαθησιακής διαδικασία στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος Κοινότητα πρακτικής Κατανεμημένη νόηση Η γνώση και η νόηση δεν βρίσκονταν απλά στο μυαλό των μαθητών Κατανεμήθηκε μεταξύ ανθρώπων και εργαλείων Εξωτερικές αναπαραστάσεις Εσωτερικές αναπαραστάσεις

21 Περιεχόμενα Εισαγωγή Διδακτικό σενάριο Στοιχεία εποικοδομισμού
Στοιχεία προσέγγισης Piaget Στοιχεία προσέγγισης Vygotsky Αξιολόγηση μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του εκπαιδευτικού Προβληματισμοί Μελλοντική εργασία

22 Αξιολόγηση μαθητή Παράδοση εργασιών
Ατομικές Ομαδικές Παρακολούθηση συνομιλιών στο Edmodo και στο chat του Mindomo Ανάρτηση των βαθμολογιών στο Edmodo

23 Περιεχόμενα Εισαγωγή Διδακτικό σενάριο Στοιχεία εποικοδομισμού
Στοιχεία προσέγγισης Piaget Στοιχεία προσέγγισης Vygotsky Αξιολόγηση μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του εκπαιδευτικού Προβληματισμοί Μελλοντική εργασία

24 Καινοτομίες στο ρόλο του μαθητή
Ενεργή συμμετοχή στην οικοδόμηση της γνώσης Όχι απλοί αποδέκετες της γνώσης Συνεργατικές δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος Έρευνες Ο μαθητής γίνεται πηγή γνώσης Πρωτοβουλίες και αποφάσεις Πρόσβαση σε διάφορα είδη πληροφοριών και λογισμικά Ουσιαστική, εύκολη και ευχάριστη μάθηση

25 Περιεχόμενα Εισαγωγή Διδακτικό σενάριο Στοιχεία εποικοδομισμού
Στοιχεία προσέγγισης Piaget Στοιχεία προσέγγισης Vygotsky Αξιολόγηση μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του εκπαιδευτικού Προβληματισμοί Μελλοντική εργασία

26 Καινοτομίες στο ρόλο του εκπαιδευτικού
Ρόλος – κλειδί Σύνδεση διδακτικών αντικειμένων με τις ΤΠΕ Δεν ήταν ο ειδικός που απλά μεταφέρει τη γνώση Υποστήριξη των μαθητών μέσω της on-line συνεργασίας Ενθάρρυνση οικοδόμηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους Σταδιακή απόσυρση

27 Περιεχόμενα Εισαγωγή Διδακτικό σενάριο Στοιχεία εποικοδομισμού
Στοιχεία προσέγγισης Piaget Στοιχεία προσέγγισης Vygotsky Αξιολόγηση μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του εκπαιδευτικού Προβληματισμοί Μελλοντική εργασία

28 Προβληματισμοί Επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα
Εξοικείωση με τη χρήση των εννοιολογικών χαρτών Ελλιπής κατανόηση από μικρό αριθμό μαθητών Δημιουργία χαρτών με λανθασμένη δομή Δυσκολίες στον χειρισμό του Mindomo Προβληματισμός σχετικά με την ποιότητα της συνεργασίας Θέσπιση κανόνων Αυτορύθμιση της συμπεριφοράς

29 Περιεχόμενα Εισαγωγή Διδακτικό σενάριο Στοιχεία εποικοδομισμού
Στοιχεία προσέγγισης Piaget Στοιχεία προσέγγισης Vygotsky Αξιολόγηση μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του μαθητή Καινοτομίες στον ρόλο του εκπαιδευτικού Προβληματισμοί Μελλοντική εργασία

30 Μελλοντική εργασία Προτάσεις επέκτασης του εργαλείου εννοιολογικής χαρτογράφησης Mindomo Ενσωμάτωση στοιχείων που δεν υποστηρίζονται αυτή τη στιγμή από τη διεπαφή του Βελτίωση του εποικοδομητικού του περιβάλλοντος

31 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google