Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Γνωστικά εργαλεία θεωρούνται οι εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Γνωστικά εργαλεία θεωρούνται οι εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Γνωστικά εργαλεία θεωρούνται οι εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να λειτουργούν ως συνεργάτες του μαθητή υποστηρίζοντας και ενισχύοντας την κριτική σκέψη & την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου. Ο υπολογιστής έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει γνωστικές διεργασίες όπως, σκέψη, επίλυση προβλημάτων, μάθηση κ.λ.π. Ο υπολογιστής έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει γνωστικές διεργασίες όπως, σκέψη, επίλυση προβλημάτων, μάθηση κ.λ.π. Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

2 Πλεονεκτήματα χρήσης του Η/Υ Ο υπολογιστής εμπεριέχει λειτουργίες που αποδεσμεύουν (τον μαθητή) από μηχανιστικές διεργασίες και απομνημόνευση, μειώνουν την γνωστική υπερφόρτωση, εκτελούν υπολογισμούς, αναπαριστούν μεγέθη φαινόμενα και καταστάσεις απρόσιτες στην καθημερινή εμπειρία. Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

3 Υποστηρίζει γνωστικές και μεταγνωστικές διεργασίες. Υποστηρίζει γνωστικές και μεταγνωστικές διεργασίες. ( ο μαθητής ξέρει τι κάνει και γιατί το έκανε) ( ο μαθητής ξέρει τι κάνει και γιατί το έκανε) Μειώνει τον γνωστικό φόρτο με εκτέλεση μηχανιστικών διεργασιών ώστε ο μαθητής ελεύθερος να ασχολείται με νοητικές διεργασίες υψηλότερου επιπέδου. Μειώνει τον γνωστικό φόρτο με εκτέλεση μηχανιστικών διεργασιών ώστε ο μαθητής ελεύθερος να ασχολείται με νοητικές διεργασίες υψηλότερου επιπέδου. ( excel, δημιουργία γραφημάτων) ( excel, δημιουργία γραφημάτων) Εμπλέκει το μαθητή σε μαθησιακές δραστηριότητες που είναι αδύνατο να υλοποιηθούν με άλλο τρόπο. Εμπλέκει το μαθητή σε μαθησιακές δραστηριότητες που είναι αδύνατο να υλοποιηθούν με άλλο τρόπο. (εικονικά εργαστήρια) (εικονικά εργαστήρια) Δημιουργεί και ελέγχει υποθέσεις στο πλαίσιο της επίλυσης ενός προβλήματος (Λογισμικά ανοιχτού περιβάλλοντος) Δημιουργεί και ελέγχει υποθέσεις στο πλαίσιο της επίλυσης ενός προβλήματος (Λογισμικά ανοιχτού περιβάλλοντος) Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

4 Γενικότερα οι ΤΠΕ υποστηρίζουν Κατασκευή γνώσης Αναζήτηση-εξερεύνηση Μάθηση μέσω ενεργειών Γνωστική σύγκρουση Μάθηση με συνδιαλλαγή-συνεργασία Μάθηση μέσω αναστοχασμού Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

5 Ρόλος δασκάλου Ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο συντονιστή,καθοδηγητή της προσπάθειας του μαθητή να οικοδομήσει την γνώση. Από μεταφορέας της γνώσης μετατοπίζεται σε διευκολυντή της μάθησης. Δεν μειώνεται έτσι η αξία του αλλά υπαγορεύει νέα γνώση και δεξιότητες. Διευκολύνει την σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα. Ρόλος μαθητή Ο μαθητής εργάζεται με στόχο να ανακαλύψει το αντικείμενο της μάθησης. Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

6 Σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση των ΤΠΕ Οι ΤΠΕ χαρακτηρίζονται ως μέσο αναδιομόρφωσης της εκπ/κής πρακτικής.Οι ΤΠΕ χαρακτηρίζονται ως μέσο αναδιομόρφωσης της εκπ/κής πρακτικής.Μέσο συμπληρωματικό των παραδοσιακών μέσων υποβοηθητικό για τον εκπ/κό,Μέσο συμπληρωματικό των παραδοσιακών μέσων υποβοηθητικό για τον εκπ/κό,όχι υποκατάστατό του.όχι υποκατάστατό του.Οι ΤΠΕ δεν είναι πανάκεια.Οι ΤΠΕ δεν είναι πανάκεια.Η κατάλληλη αξιοποίησή τους από ένα σωστά εκπαιδευμένο δάσκαλο κάνει την διαφορά.Η κατάλληλη αξιοποίησή τους από ένα σωστά εκπαιδευμένο δάσκαλο κάνει την διαφορά.Οι ΤΠΕ χαρακτηρίζονται ως μέσο αναδιομόρφωσης της εκπ/κής πρακτικής.Οι ΤΠΕ χαρακτηρίζονται ως μέσο αναδιομόρφωσης της εκπ/κής πρακτικής.Μέσο συμπληρωματικό των παραδοσιακών μέσων υποβοηθητικό για τον εκπ/κό,Μέσο συμπληρωματικό των παραδοσιακών μέσων υποβοηθητικό για τον εκπ/κό,όχι υποκατάστατό του.όχι υποκατάστατό του.Οι ΤΠΕ δεν είναι πανάκεια.Οι ΤΠΕ δεν είναι πανάκεια.Η κατάλληλη αξιοποίησή τους από ένα σωστά εκπαιδευμένο δάσκαλο κάνει την διαφορά.Η κατάλληλη αξιοποίησή τους από ένα σωστά εκπαιδευμένο δάσκαλο κάνει την διαφορά. Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία. Οι ΤΠΕ χαρακτηρίζονται ως μέσο αναδιομόρφωσης της εκπ/κής πρακτικής. Μέσο συμπληρωματικό των παραδοσιακών μέσων υποβοηθητικό για τον εκπ/κό, όχι υποκατάστατό του. Οι ΤΠΕ δεν είναι πανάκεια. Η κατάλληλη αξιοποίησή τους από ένα σωστά εκπαιδευμένο δάσκαλο κάνει την διαφορά.

7 Δημιουργία εκπ/κών σεναρίων με χρήση των ΤΠΕ Η δημιουργία σεναρίων διδασκαλίας κρίνεται απαραίτητη! Το σενάριο περιγράφει την προεργασία που απαιτείται κατά περίπτωση, την εκπ/κή πορεία στην τάξη καθώς και την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας μετά την διδασκαλία. Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

8 Ορισμός σεναρίου διδασκαλίας Εκπαιδευτικό σενάριο (educational scenario) είναι η περιγραφή ενός μαθησιακού πλαισίου με εστιασμένο γνωστικό (ά ) αντικείμενο (α ), συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, παιδαγωγικές αρχές και σχολικές πρακτικές. Ένα τέτοιο σενάριο ενέχει (υλοποιείται μέσα από ) σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (educational activities). Η δομή και ροή κάθε δραστηριότητας καθώς και οι ρόλοι του διδάσκοντα - μαθητών και η αλληλεπίδρασή τους με τα όποια χρησιμοποιούμενα μέσα και υλικό, περιγράφονται σε ένα πλάνο δραστηριότητας (activity plan). Μέρος ενός τέτοιου πλάνου προβλέπει τη χρήση λογισμικού. πηγή: http://www.geocities.com/giac_t/scenario.htm http://www.geocities.com/giac_t/scenario.htm Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.

9 Δομή σεναρίων διδασκαλίας Περιγραφή γνωσιακού αντικειμένου (Μάθημα, Τάξη). Περιγραφή γνωσιακού αντικειμένου (Μάθημα, Τάξη). Στόχοι (διδακτικοί μαθησιακοί). Στόχοι (διδακτικοί μαθησιακοί). Χρόνος υλοποίησης. Χρόνος υλοποίησης. Μέσα, υλικά υλοποίησης (Ε Λ, ιστοσελίδες αναφοράς, συνοδευτικό υλικό-φύλλα εργασίας) Μέσα, υλικά υλοποίησης (Ε Λ, ιστοσελίδες αναφοράς, συνοδευτικό υλικό-φύλλα εργασίας) Αρχές θεωρητικό πλαίσιο. Αρχές θεωρητικό πλαίσιο. Ρόλους (δάσκαλος και μαθητές) Ρόλους (δάσκαλος και μαθητές) Αξιολόγηση. Αξιολόγηση. Καλέμας Απόστολος, Επιμόρφωση των Εκπ/κών στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία.


Κατέβασμα ppt "Οι ΤΠΕ στην εκπ/κή διδακτική διαδικασία Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Γνωστικά εργαλεία θεωρούνται οι εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google