Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΑ - Λονδίνο 14/02/2011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νίκη Λαμπροπούλου * Σοφία Ντάνη Intelligenesis.eu.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΑ - Λονδίνο 14/02/2011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νίκη Λαμπροπούλου * Σοφία Ντάνη Intelligenesis.eu."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΑ - Λονδίνο 14/02/2011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νίκη Λαμπροπούλου * Σοφία Ντάνη Intelligenesis.eu

2 Click to visit

3 KEA 14/02/2011 Aτζέντα •Θεωρία (20΄) – Διαδίκτυο 1.0 & 2.0 – Συνεργατική Μάθηση & Ρόλος Εκπ/κού - Μαθητή – Ερωτήσεις •Παραδείγματα (10΄) – Ελληνικό Σχολικό Δίκτυο – Διαχείριση Καινοτομίας •Εφαρμογή - Ερωτήσεις – Συζήτηση (30΄) –Κατασκευή τηλεμαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

4 KEA 14/02/2011 Aτζέντα •Θεωρία (20΄) – Διαδίκτυο 1.0 & 2.0 – Συνεργατική Μάθηση & Ρόλος Εκπ/κού - Μαθητή – Ερωτήσεις •Παραδείγματα (10΄) – Ελληνικό Σχολικό Δίκτυο – Διαχείριση Καινοτομίας •Εφαρμογή - Ερωτήσεις – Συζήτηση (30΄) –Κατασκευή τηλεμαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

5 KEA 14/02/2011 Γιατί μαθαίνουμε;

6 KEA 14/02/2011 Από το Web 1.0 >> στο Web 2.0 •Πληροφορίες •Η-Οικονομία  Σύνθεση Πληροφοριών  Κοινωνική δικτύωση

7 KEA 14/02/2011 Web 2.0 •Σχεδιασμός: Συμμετοχή όλων –Κοινωνικο-Τεχνικός Σχεδιασμός –Χρηστο-Κεντρικός Σχεδιασμός –Συμμετοχική Αρχιτεκτονική •Αλληλεπίδραση •Προσωποκεντρικότητα •Παρουσία & Συμ-παρουσία •Ελαφρές εφαρμογές •Συνεργατικότητα –Κοινωνικά Δίκτυα –Κοινότητες Πρακτικής –Συνεργατική Μάθηση

8 KEA 14/02/2011 ΟμάδαΔίκτυο Κοινότητα Ενεργός συμμετοχή Η εξέλιξη σήμερα

9 KEA 14/02/2011 Web 1.0 Web 2.0

10 KEA 14/02/2011 Τι είναι Συνεργατικότητα; (Collaboration & Cooperation?) •Collaboration –Κοινή εργασία στο ίδιο αντικείμενο, στο ίδιο πρότζεκτ/δραστηριότητα (κοινή κατασκευή) •Cooperation –Κοινή εργασία σε διαφορετικό αντικείμενο, στο ίδιο πρότζεκτ/δραστηριότητα (μέθοδος παζλ) •Στην πραγματικότητα κάνουμε και τα 2

11 KEA 14/02/2011 Ρόλος εκπ/κού - μαθητή Web 1.0 •Δασκαλοκεντρική Μάθηση •Διάδραση με τον Η/Υ •Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύγχρονη και ασύγχρονη συζητήση κλπ

12 KEA 14/02/2011 Ρόλος εκπ/κού – μαθητή Web 2.0 •Προσδιορίζει/προσχεδιάζει τους στόχους του προγράμματος, του μαθήματος, της δεξιότητας, της δραστηριότητας •Παρακολουθεί χωρίς να επεμβαίνει, δίνοντας «χώρο» στους μαθητές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους •Βοηθά τους μαθητές να προσδιορίσουν τους ρόλους τους μέσα στην ομάδα •Προωθεί τη συνεργατική μάθηση •Ενθαρρύνει την ανάπτυξη δημιουργικού διαλόγου

13 Η Συνεργατική Μάθηση είναι Δυναμική Μάθηση

14 Εκπαιδευτικός - Ενορχηστρωτής

15 KEA 14/02/2011 Κατασκευή Διαδικτυακών Μαθημάτων

16 KEA 14/02/2011 Δομή Σχεδιασμού ΔΜ Επίπεδα Υλικού Επίπεδα Μαθητή Επίπεδα Σεναρίου Διαφορετικά μαθησιακά στοιχεία (π.χ. Μαθησιακά αντικείμενα) δομούνται σε Eνότητες και ανάλογες Παιδαγωγικές Μεθοδολογίες Ο εκπαιδευόμενος κατασκευάζει το Προφίλ του και έχει ένα Ρόλο/ους. Δρα και μαθαίνει Ομαδικά και Ατομικά. Οι Μαθησιακοί Στόχοι οδηγούν στις ανάλογες Δομές όπου οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν ενεργό μέρος. Και τα 3 στοιχεία λειτουργούν ταυτόχρονα στις Μαθησιακές Δραστηριότητες

17 KEA 14/02/2011 Παιδαγωγικός Σχεδιασμός – Σενάρια (CSCL Scripts) • Mακρο-σενάρια (Macro-scripts): παιδαγωγικά μοντέλα π.χ. Εργασία σε ομάδες με συνεργατική μάθηση • Mικρο-σενάρια (Micro-scripts): διαλογικά μοντέλα που τα εχουμε ενσωματώσει στα εργαλεία ή και έχουμε μάθει τους μαθητές/τριες να τα χρησιμοποιούν ως βήματα κριτικής σκέψης • Στοιχεία: εκπαιδευτικό υλικό, προσδιορισμός συμμετεχόντων και ομάδων, δομή κάθε ομάδας, ρόλοι, δραστηριότητες, διανομή ρόλων/δραστηριοτήτων/υλικού, αλληλουχία και συνοχή της εκπαιδευτικής οργάνωσης κλπ

18 KEA 14/02/2011 ΜΙΚΡΟ-Σενάριο * Επίπεδα κριτικής σκέψης

19 KEA 14/02/2011 Παιδαγωγικός Σχεδιασμός – Σενάρια (CSCL scripts) Παράδειγμα Διαδικασίας Μοντέλου για τον Εκπαιδευτικό (Collins, Brown & Newman, 1987) 1. Μοντέλο: μάθηση με παρατήρηση του τρόπου που εργάζεται ο εκπαιδευτικός βήμα βήμα από τους μαθητές/τρεις (ενσυναίσθηση) 2. Καθοδήγηση και βοήθεια από τον ‘ειδικό’: δασκαλοκεντρικό μοντέλο 3. Σταδιακή αποχώρηση 4. Αναστοχασμός της διαδικασίας: διόρθωση λαθών που τυχόν έγιναν από τον εκπαιδευτικό

20 KEA 14/02/2011 Παιδαγωγικός Σχεδιασμός – Σενάρια (CSCL scripts) Παράδειγμα στόχων τηλεμαθήματος • Εργασία στη μάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (εκπαιδευτικές αρχές) • Δημιουργία ομάδων εργασίας σε διαφορετικά αντικείμενα • Επιτυχία στις εξετάσεις των μαθητών GCSE •

21 KEA 14/02/2011 Παιδαγωγικός Σχεδιασμός – Σενάριο (CSCL scripts)

22 Σκοπός Σεναρίων;

23 Σύγκλιση Οργάνωσης Οργάνωσης&Μάθησης

24 Ερωτήσεις;

25 KEA 14/02/2011 Aτζέντα •Θεωρία (20΄) – Διαδίκτυο 1.0 & 2.0 – Συνεργατική Μάθηση & Ρόλος Εκπ/κού - Μαθητή – Ερωτήσεις •Παραδείγματα (10΄) – Ελληνικό Σχολικό Δίκτυο – Διαχείριση Καινοτομίας •Εφαρμογή - Ερωτήσεις – Συζήτηση (30΄) –Κατασκευή τηλεμαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

26 KEA 14/02/2011 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

27 KEA 14/02/2011 Διαχείριση Καινοτομίας στον 21ο Αιώνα

28 KEA 14/02/2011 Διαχείριση Καινοτομίας στον 21ο Αιώνα

29 KEA 14/02/2011 Διαχείριση Καινοτομίας στον 21ο Αιώνα

30 KEA 14/02/2011 Διαχείριση Καινοτομίας στον 21ο Αιώνα

31 KEA 14/02/2011 Διαχείριση Καινοτομίας στον 21ο Αιώνα

32 KEA 14/02/2011 Διαχείριση Καινοτομίας στον 21ο Αιώνα

33 KEA 14/02/2011 Διαχείριση Καινοτομίας στον 21ο Αιώνα

34 KEA 14/02/2011 Παιδαγωγική Αξιοποίηση •Επεξεργασία, αναστοχασμός επί δεδομένων •Δημοσίευση/ ανάρτηση εργασιών (σε ατομικό επίπεδο και συλλογικό) •Ασύγχρονη επικοινωνία (π.χ. για τη διατύπωση ερωτημάτων σχετικών με το μάθημα, την εργασία στο σπίτι κλπ) •Καταγραφή απόψεων και εμπειριών (π.χ. σχετικά με τη μαθησιακή εμπειρία) •Εξέλιξη μαθησιακή πορείας (ατομικός φάκελος) •Πρακτική συμμετοχής, συνεργασίας

35 Ερωτήσεις;

36 KEA 14/02/2011 Aτζέντα •Θεωρία (20΄) – Διαδίκτυο 1.0 & 2.0 – Συνεργατική Μάθηση & Ρόλος Εκπ/κού - Μαθητή – Ερωτήσεις •Παραδείγματα (10΄) – Ελληνικό Σχολικό Δίκτυο – Διαχείριση Καινοτομίας •Ερωτήσεις – Εφαρμογή - Συζήτηση (30΄) –Κατασκευή τηλεμαθήματος για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

37 Πρακτική εφαρμογή http://www.intelligentq.net/e- learning/course/view.php?id=35ΕγγραφήΚΕΑ2011

38 KEA 14/02/2011 Νίκη Λαμπροπούλου * Σοφία Ντάνη Intelligenesis.eu nikilambropoulos@gmail.com * sophidanis@gmail.com Διαδικτυακό Περιβάλλον: http://intelligentq.net/e-learning/ Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΚΕΑ - Λονδίνο 14/02/2011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Νίκη Λαμπροπούλου * Σοφία Ντάνη Intelligenesis.eu."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google