Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση σεναρίου Νότα Σεφερλή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση σεναρίου Νότα Σεφερλή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση σεναρίου Νότα Σεφερλή notaseferli@gmail.com

2 Διαπιστωμένα προβλήματα Ι • Οι ΤΠΕ αντιμετωπίζονται ως παιδαγωγικά εργαλεία και σπανίως ως μέσα πρακτικής γραμματισμούσπανίως ως μέσα πρακτικής γραμματισμού • Αναπαράγεται η λογική μιας συνηθισμένης διδασκαλίας (και η λογική του σχολικού εγχειριδίου)η λογική μιας συνηθισμένης διδασκαλίας • Εστιάζονται στο μάθημα και λιγότερο σε όλο το εύρος της φιλολογικής ζώνης και της σχολικής ζωής Εστιάζονται στο μάθημα

3 Διαπιστωμένα προβλήματα ΙΙ Απουσιάζουν επαρκείς εξηγήσεις για: • Την επιλογή του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου και τη λειτουργία του • Το ρόλο του εκπαιδευτικού • Τον τρόπο αξιολόγησης

4 Κριτήρια εκπόνησης σύγχρονων εκπ/κών σεναρίων Ι • Έμφαση στην αξιοποίηση σύγχρονων ανοιχτών περιβαλλόντωνσύγχρονων ανοιχτών περιβαλλόντων • Έμφαση στη νέα κειμενικότητανέα κειμενικότητα • Αξιοποίηση των ΤΠΕ ως μέσων πρακτικής γραμματισμού (επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσίασης) • Έμφαση στην κριτική ανάγνωση, αξιολόγηση της διαδικτυακής πληροφορίας • Παράλληλη καλλιέργεια κλασικού με νέο γραμματισμό

5 Κριτήρια εκπόνησης σύγχρονων εκπ/κών σεναρίων ΙΙ • Διαμόρφωση σαφούς παιδαγωγικού πλαισίου Διαμόρφωση σαφούς παιδαγωγικού πλαισίου • Καλλιέργεια της πρωτοβουλίας και αυτενέργειας των μαθητών • Δυνατότητες για πρόσληψη και δημιουργία ποικίλων κειμένων • Χαρακτηριστικά μικτής μάθησηςμικτής μάθησης • Αξιοποίηση ποικίλων περιβαλλόντων πρακτικής γραμματισμού και σημειωτικών πόρων • Ενεργός ρόλος του εκπαιδευτικού στην παροχή μαθησιακής σκαλωσιάς (ζώνη επικείμενης ανάπτυξης)

6 Βιβλιογραφία • Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης της Επιμόρφωσης. Τεύχος 3, κλάδος ΠΕ02. Πάτρα: ΕΑΙΤΥ. 1910. σσ. 334-338.

7 Ως μέσα πρακτικής γραμματισμού • Αυτή η διαπίστωση θέτει ως κριτήριο καλού σεναρίου την επαρκή αιτιολόγηση της επιλογής του εκάστοτε λογισμικού και την ανάγκη σύνδεσης με την αντίστοιχη μαθησιακή και διδακτική θεωρία

8 Η λογική μιας συνηθισμένης διδασκαλίας • Ο σχεδιασμός των φύλλων εργασίας θυμίζει πολύ τις ασκήσεις – ερωτήσεις στα σχολικά εγχειρίδια. • Απουσιάζουν οι εναλλακτικές διαδρομές και η ανάλογη υποστήριξη • Δεν καλλιεργούνται σημαντικές δεξιότητες: ανάληψη πρωτοβουλιών, συνδυαστική αναζήτηση, αξιοποίηση ποικίλων σημειωτικών πόρων, ουσιώδης συνεργασία

9 Εστιάζονται στο μάθημα • Ακόμα κι όταν αναφέρονται σε συγκεκριμένο μάθημα, η κυρίαρχη γραμμή είναι αυτή της διεκπεραίωσης της διδακτέας ύλης και όχι της δημιουργικής ανάγνωσής της

10 Σύγχρονων ανοιχτών περιβαλλόντων • Ηλεκτρονικά λεξικά, σώματα κειμένων, συμφραστικοί πίνακες, διαδίκτυο

11 Νέα κειμενικότητα • Δημιουργία κειμένων που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τον υπολογιστή ως μέσο επικοινωνίας

12 Διαμόρφωση σαφούς παιδαγωγικού πλαισίου • Ο σκοπός είναι να κινητοποιήσουμε τους μαθητές και να προσδώσουμε νόημα στη μαθησιακή διαδικασία (πρόβλημα προς επίλυση – project)

13 Μικτή μάθηση • Ο όρος «υβριδική» ή «μικτή» (“hybrid” ή “blended” learning) μάθηση αναφέρεται στη με περίσκεψη σύνθεση δια ζώσης και εξ αποστάσεως μαθησιακών εμπειριών (Garrison & Vaughan, 2007). Προϋποθέσεις επιτυχίας αποτελούν ο προσεκτικός συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως μάθησης, έτσι ώστε παραδοσιακές και online δραστηριότητες να μην παρατίθενται αλλά να αλληλοενισχύονται η αυξημένη εμπλοκή του μαθητή και η αναδιαμόρφωση ωρών παραδοσιακής διδασκαλίας (Garrison & Vaughan, 2007).


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση σεναρίου Νότα Σεφερλή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google