Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Βασικές έννοιες της Διδακτικής Δέγγλερη Σοφία

2 Περιεχόμενα Αγωγή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικός Διδασκαλία Μαθητεία Μάθηση
Μόρφωση Παιδεία Το διδακτικό τρίγωνο Το παιδαγωγικό ζεύγος

3 Αγωγή (1/3) Αγωγή είναι το σύνολο των επιδράσεων, των μεταβολών και των αλλαγών που ασκούνται από συγκεκριμένους και γενικούς παράγοντες στον αναπτυσσόμενο άνθρωπο

4 Αγωγή (2/3) Φυσική αγωγή Αυτοαγωγή
Αγωγή (2/3) Φυσική αγωγή Είναι η αγωγή που γίνεται αποκλειστικά από επιδράσεις που δεν είναι οργανωμένες ή προγραμματισμένες, όπως συμβαίνει π.χ. στην καθημερινή επικοινωνία των ανθρώπων. Αυτοαγωγή Ξεκινά από το ίδιο το άτομο και καταλήγει σ' αυτό. Ο αναπτυσσόμενος άνθρωπος αναλαμβάνει διττό ρόλο: του παιδαγωγού και του παιδαγωγούμενου. Βασικές προϋποθέσεις παιδαγωγούμενου Κριτική ικανότητα Ικανότητα αυτογνωσίας Ισχυρή βούληση Κίνητρα για μάθηση

5 Αγωγή (3/3) Αναγκαιότητα της αγωγής
Αγωγή (3/3) Αναγκαιότητα της αγωγής Είναι αρμόδια για την οργάνωση και συστηματοποίηση των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων που θα δεχθεί ο άνθρωπος μετά τη γέννησή του, που σε συνδυασμό με τις κληρονομικές καταβολές θα διαμορφώσουν την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του. Είναι ακόμη παραδεκτό ότι όσο νωρίτερα αρχίζει η αγωγή τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα επίδρασης έχει.

6 Περιεχόμενα Αγωγή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικός Διδασκαλία Μαθητεία Μάθηση
Μόρφωση Παιδεία Το διδακτικό τρίγωνο Το παιδαγωγικό ζεύγος

7 Εκπαίδευση Εκπαίδευση είναι η διαδικασία της αγωγής που οργανώνεται από την πολιτεία ή από άλλο φορέα που έχει την εξουσιοδότηση της πολιτείας, με συστηματικό και υπεύθυνο τρόπο.

8 Περιεχόμενα Αγωγή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικός Διδασκαλία Μαθητεία Μάθηση
Μόρφωση Παιδεία Το διδακτικό τρίγωνο Το παιδαγωγικό ζεύγος

9 Εκπαιδευτικός Ο εκπαιδευτικός είναι ο πρακτικός της αγωγής
Αναλαμβάνει να διδάξει ένα ή περισσότερα μαθήματα, μια καλλιτεχνική δραστηριότητα, ένα επάγγελμα κ.τ.λ. στους μαθητές Έχει σπουδάσει το περιεχόμενο του μαθήματος ή της δραστηριότητας που αναλαμβάνει να διδάξει Έχει αποκτήσει γνώσεις στην επιστήμη της αγωγής Μετατρέπει τη διδακτέα ύλη σε διδάξιμη

10 Περιεχόμενα Αγωγή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικός Διδασκαλία Μάθηση Μαθητεία
Μόρφωση Παιδεία Το διδακτικό τρίγωνο Το παιδαγωγικό ζεύγος

11 Διδασκαλία Διδασκαλία είναι ένα σύστημα μεθοδικών και προγραμματισμένων ενεργειών που γίνονται συνήθως μέσα σε ένα πλαίσιο άμεσης διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και έχουν σκοπό να επιφέρουν μάθηση στους τελευταίους

12 Περιεχόμενα Αγωγή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικός Διδασκαλία Μαθητεία Μάθηση
Μόρφωση Παιδεία Το διδακτικό τρίγωνο Το παιδαγωγικό ζεύγος

13 Μαθητεία Μαθητεία είναι κάθε μορφή μαθησιακής δραστηριότητας και διαπροσωπικής επικοινωνίας που αναπτύσσουν οι μαθητές κατά την ώρα της διδασκαλίας Συνδέει λογικά και αιτιατά τη διδασκαλία με τη μάθηση (Ματσαγγούρας, 1999, σ. 174)

14 Περιεχόμενα Αγωγή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικός Διδασκαλία Μαθητεία Μάθηση
Μόρφωση Παιδεία Το διδακτικό τρίγωνο Το παιδαγωγικό ζεύγος

15 Μάθηση Μάθηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο αναπτυσσόμενος άνθρωπος αποκτά - με δική του δραστηριοποίηση - γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, γενικά εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της συμπεριφοράς, την ανάπτυξη της προσωπικότητας, καθώς και την ευχέρεια αντιμετώπισης των απαιτήσεων του περιβάλλοντος.

16 Περιεχόμενα Αγωγή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικός Διδασκαλία Μάθηση Μαθητεία
Μόρφωση Παιδεία Το διδακτικό τρίγωνο Το παιδαγωγικό ζεύγος

17 Μόρφωση Μόρφωση είναι το αποτέλεσμα της αγωγής
Το ρήμα μορφώνω σημαίνει δίνω μορφή, διαπλάθω. Όπως ο καλλιτέχνης ή ο τεχνίτης δίνει μορφή σε ένα έργο του, έτσι και η αγωγή μορφώνει τον άνθρωπο.

18 Περιεχόμενα Αγωγή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικός Διδασκαλία Μαθητεία Μάθηση
Μόρφωση Παιδεία Το διδακτικό τρίγωνο Το παιδαγωγικό ζεύγος

19 Παιδεία Ο όρος παιδεία έχει αποκτήσει πολυποίκιλη σημασία.
Υποδηλώνει το αποτέλεσμα της μόρφωσης και χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της αγωγής και της μάθησης.

20 Περιεχόμενα Αγωγή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικός Διδασκαλία Μαθητεία Μάθηση
Μόρφωση Παιδεία Το διδακτικό τρίγωνο Το παιδαγωγικό ζεύγος

21 Το διδακτικό τρίγωνο Εκπαιδευτικός Μαθητής Διδακτικό αντικείμενο

22 Το διδακτικό τρίγωνο Δείχνει τις σχέσεις (Δερβίσης, 1999)
Εκπαιδευτικού – Διδακτικού αντικειμένου Προετοιμασία (πλήρη αφομοίωση ύλης, επιλογή κατάλληλου τρόπου μετάδοσής της) Εκπαιδευτικού – Μαθητή Όχι απλή μετάδοση γνώσεων Συνειδητή προσέγγιση του μαθητή στο μορφωτικό αγαθό Μαθητή – Διδακτικού αντικειμένου Κατανόηση και αφομοίωση των γνώσεων Μάθηση

23 Περιεχόμενα Αγωγή Εκπαίδευση Εκπαιδευτικός Διδασκαλία Μαθητεία Μάθηση
Μόρφωση Παιδεία Το διδακτικό τρίγωνο Το παιδαγωγικό ζεύγος

24 Το παιδαγωγικό ζεύγος Δύο οι έμψυχοι παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας Ο μαθητής Να μάθει Να αποκτήσει γνώσεις, να καλλιεργήσει ικανότητες, να αναπτύξει δεξιότητες, να βελτιώσει στάσεις Ο εκπαιδευτικός Να διδάξει Να προκαλέσει στον μαθητή όλα τα παραπάνω

25 Το παιδαγωγικό ζεύγος Δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να ισχυριστεί ότι έκανε μία πολύ ωραία διδασκαλία αλλά οι μαθητές δεν έμαθαν Διδασκαλία και μάθηση Δύο έννοιες που αλληλοσυμπληρώνονται Η πρώτη προκαλεί τη δεύτερη

26 Το παιδαγωγικό ζεύγος Ευθύνη για τη μάθηση Παλαιότερα Σήμερα
Ο μαθητής ήταν υποχρεωμένος να μάθει Εάν δεν μάθαινε η ευθύνη ήταν εξολοκλήρου δική του Σήμερα Εκπαιδευτικός και ο μαθητής Μια δυαδική ενότητα Όχι δύο ξεχωριστές μονάδες που κάθε μία λειτουργεί ανεξάρτητα από την άλλη


Κατέβασμα ppt "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google