Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διακρατική συνάντηση EQUAL Σάμος, 25 – 26 Σεπτεμβρίου 2003

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διακρατική συνάντηση EQUAL Σάμος, 25 – 26 Σεπτεμβρίου 2003"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διακρατική συνάντηση EQUAL Σάμος, 25 – 26 Σεπτεμβρίου 2003
Ανάπτυξη και Διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Δρ. Γιάννης Κουτσονίκος Καθηγητής – Σύμβουλος ΕΑΠ

2 Κατάρτιση – Εκπαίδευση
Συχνότερες αλλαγές αντικειμένων και περιεχομένου Έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων Μικρότερη διάρκεια, ταχύρυθμη κατάρτιση Διαφορετικοί στόχοι και αποτελέσματα Επιλογή μεθοδολογίας εξ αποστάσεως επαγγελματικής κατάρτισης με χρήση των νέων τεχνολογιών Συχνή ενημέρωση του εκπαιδευτικού υλικού Αμεσότερη επικοινωνία με τους εκπαιδευτές Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων

3 Χρήση Internet στην κατάρτιση
Ενσωμάτωση πολυμέσων Άμεση ενημέρωση του εκπαιδευτικού υλικού Αμεσότερη και συχνότερη επικοινωνία των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις νέες τεχνολογίες Παρακολούθηση της πορείας των εκπαιδευομένων Ηλεκτρονική διαχείριση εκπαιδευτικής διαδικασίας

4 Προσεγγίσεις τηλεκατάρτισης
Σύγχρονη (synchronous) εκπαίδευση Ταυτόχρονη παρουσία εκπαιδευομένων και εκπαιδευτή στο Διαδίκτυο Εκπαίδευση σε «πραγματικό» χρόνο Αμεσότητα επικοινωνίας Διάλεξη - αλληλεπίδραση μέσω ερωταποκρίσεων Συνεργατικές ασκήσεις Καταγραφή της διαδικασίας για επανάληψη Μειονεκτήματα: Εξάρτηση της εκπαίδευσης από το χρόνο Αναγκαστική προσαρμογή των εκπαιδευομένων στο ρυθμό διδασκαλίας του εκπαιδευτή

5 Προσεγγίσεις τηλεκατάρτισης
Ασύγχρονη (asynchronous) εκπαίδευση: Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο σε web server στο Internet Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν το χρόνο και ρυθμό μελέτης Αυτοματοποιημένες διαδικασίες πλοήγησης στο μάθημα Εργαλεία παροχής απαντήσεων σε ασκήσεις αξιολόγησης Επικοινωνία με τον εκπαιδευτή μέσω Δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων σε forum συζητήσεων Μειονεκτήματα: Απομόνωση των εκπαιδευομένων Απουσία «ζωντανής» επικοινωνίας και διαλόγου

6 Συνδυασμός προσεγγίσεων
Η εκπαίδευση βασίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό, με περιοδικές εικονικές «συναντήσεις» Πλεονεκτήματα: αυτονομία χρόνου προσαρμοστικότητα του ρυθμού μάθησης στις ανάγκες των εκπαιδευομένων ευελιξία σε σχέση με την επιλογή των ενοτήτων του προγράμματος ανάπτυξη δεξιοτήτων, μέσω συνεργατικών ασκήσεων παρακολούθηση της πορείας των εκπαιδευομένων από επιστημονικούς υπεύθυνους και ανατροφοδότησή τους αμεσότητα επικοινωνίας με εκπαιδευτή και συνεκπαιδευόμενους

7 Εκπαιδευτικό υλικό Συμβατότητα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
Προϋπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες Συμβατότητα με τις ανάγκες της τηλεκατάρτισης Απόκτηση γνώσεων, Ανάπτυξη δεξιοτήτων Αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό υλικό Δραστηριοποίηση εκπαιδευομένων

8 Εκπαιδευτικό υλικό Χαρακτηριστικά
Κατάτμηση σε μικρές ενότητες  μελέτη σε στάδια Απλή και κατανοητή γλώσσα Σαφείς εκπαιδευτικοί στόχοι Επίκληση της εμπειρίας των εκπαιδευομένων (παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης) Δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων και εργασίες (projects) Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευομένων

9 Δομή εκπαιδευτικού υλικού
Μη δομημένη παρουσίαση Στατικές HTML σελίδες Αυτονομία πλοήγησης Χαμηλός βαθμός εποπτείας από τους εκπαιδευόμενους Σειριακή δομή Απλότητα, υψηλός βαθμός εποπτείας Έλλειψη αυτονομίας στην πλοήγηση Ιεραρχική δομή Αυτονομία, υψηλός βαθμός εποπτείας Δυσκολίες σχεδιασμού

10 Χρήση ΒΔ στην τηλεκπαίδευση
Εξ αποστάσεως ενημέρωση του εκπαιδευτικού υλικού Ανάπτυξη και διαχείριση διαφορετικών εκδόσεων του μαθήματος Γλώσσα Εκπαιδευτικό επίπεδο Αυτοματοποιημένη παρουσίαση της δομής Χάρτης του μαθήματος για πρόσβαση σε κάθε ενότητα Ασκήσεις, δραστηριότητες Στην εξέλιξη του μαθήματος Ομαδοποιημένες Άμεση παρουσίαση αποτελεσμάτων Προηγμένες υπηρεσίες Προσωπικό σημειωματάριο για κάθε χρήστη – κάθε τμήμα Διαχείριση και παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση

11 Περιεχόμενα Βάσης Δεδομένων
Τίτλοι – αρίθμηση Κεφαλαίων, Ενοτήτων, Υπο-ενοτήτων Κάθε Υπο-ενότητα αντιστοιχεί σε μία HTML σελίδα Περιεχόμενα κάθε τμήματος Κείμενο Εικόνες Ασκήσεις για κάθε τμήμα Σύνδεσμοι σε σχετικά sites Αναφορές - Βιβλιογραφία Επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευόμενοι Προσωπικές πληροφορίες Πληροφορίες σχετικές με την εκπαίδευση Σημειωματάριο

12 Εκπαιδευτικό σενάριο Κάθε μάθημα αναπτύσσεται σε πολλές εκδόσεις
Κάθε μάθημα περιέχει πολλά τμήματα Κάθε τμήμα μπορεί να περιέχει πολλές ασκήσεις Κάθε εκπαιδευόμενος εγγράφεται και παρακολουθεί ένα μάθημα, σε οποιαδήποτε έκδοση Κάθε εκπαιδευόμενος έχει ένα σημειωματάριο, με περιεχόμενα που σχετίζονται με κάθε τμήμα

13 Διάγραμμα Οντοτήτων - Σχέσεων
1 N M Μάθημα Περιέχει Ημερομηνία Κωδικός μαθήματος Τίτλος μαθήματος Έκδοση μαθήματος Εκπαιδευόμενος Ενότητα Σημειωματάριο Εγγραφή Διατηρεί Εκπονεί Κωδικός Ενότητας Τίτλος Ενότητας Έκδοση Κείμενο Εικόνες Σύνδεσμοι Περιεχόμενα Κωδικός Άσκησης Εκφώνηση Βαθμός Χρήση χάρτη Τρέχουσα ενότητα Καθηγητής Συμμετοχή Άσκηση Κωδικός Εκπαιδευόμενου Προσωπικά στοιχεία Στοιχεία εκπαίδευσης

14 Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων

15 Υπηρεσίες Τηλεκατάρτισης
Ηλεκτρονικές φόρμες Εγγραφή Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών Επιλογή μαθήματος και έκδοσης Ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης στο μάθημα Χάρτης μαθήματος, με δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε ενότητα Προσωπικό σημειωματάριο για κάθε εκπαιδευόμενο και για κάθε ενότητα Επικοινωνία πραγματικού χρόνου (chat, whiteboard) Ασύγχρονη επικοινωνία ( , forum) Γλωσσάριο με όρους και επεξηγήσεις Βιβλιοθήκη (εκπαιδευτικό υλικό, links)

16 Ποιοτικά στοιχεία ενός site
Αισθητική – Γραφιστική επιμέλεια Ελκυστικότητα Χρόνος μεταφοράς υλικού Λειτουργικότητα Εύκολη και γρήγορη χρήση των υπηρεσιών Αυτονομία Χρόνου Ρυθμού Πλοήγηση Εύκολη πρόσβαση σε κάθε ενότητα Επιλογή σειράς από τους εκπαιδευόμενους

17 Ανάπτυξη συμμετοχικότητας
Επίπεδα επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Εκπαιδευόμενος  Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευόμενος  Εκπαιδευόμενος Εκπαιδευτής  Εκπαιδευόμενος

18 Λειτουργία ομάδας εκπαιδευομένων
Mailing list Chat Πίνακας ανακοινώσεων Συνεργατικές ασκήσεις Συναντήσεις

19 Ο Ρόλος του «Εκπαιδευτή»
Εισηγητής - Διευκολυντής - Εμψυχωτής Λειτουργικά προσόντα Γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο εκπαίδευσης Τεχνικά προσόντα Γνώση του μέσου εκπαίδευσης Γνώση του περιβάλλοντος εκπαίδευσης Προσωπικά χαρακτηριστικά Εμψύχωση Υποκίνηση εκπαιδευομένων για συμμετοχή Υποστήριξη σε εκπαιδευτικά, τεχνικά ή προσωπικά θέματα


Κατέβασμα ppt "Διακρατική συνάντηση EQUAL Σάμος, 25 – 26 Σεπτεμβρίου 2003"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google