Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενότητα 2.2. Σύγχρονες θεωρίες στη Διδακτική – δημιουργία πλαισίου εκπ/κών σεναρίων / δραστηριοτήτων / διδακτικού υλικού με τη διαμεσολάβηση των ΤΠΕ Επιμορφώτρια:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενότητα 2.2. Σύγχρονες θεωρίες στη Διδακτική – δημιουργία πλαισίου εκπ/κών σεναρίων / δραστηριοτήτων / διδακτικού υλικού με τη διαμεσολάβηση των ΤΠΕ Επιμορφώτρια:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενότητα 2.2. Σύγχρονες θεωρίες στη Διδακτική – δημιουργία πλαισίου εκπ/κών σεναρίων / δραστηριοτήτων / διδακτικού υλικού με τη διαμεσολάβηση των ΤΠΕ Επιμορφώτρια: Νότα Σεφερλή panseferli@sch.gr

2 Μεταφορές για τη μάθηση

3 Οι θέσεις που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τη μάθηση

4 Ο ρόλος του γνωστικού σχήματος στη διαδικασία της μάθησης Η διάκριση ανάμεσα στις κατώτερες και ανώτερες γνωστικές λειτουργίες Ο ρόλος των αναπτυξιακών και ατομικών διαφορών στη μαθησιακή διαδικασία Ο ρόλος των μεταγνωστικών στρατηγικών και της αυτορρύθμισης Ο ρόλος της πολιτισμικής εμπειρίας και της συμμετοχής σε κοινότητες

5 Ο ρόλος των ενηλίκων στη μαθησιακή πορεία των παιδιών Οι ενήλικες μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση των παιδιών  Κατευθύνοντας την προσοχή  Προσδίδοντας δομή στην εμπειρία  Ενθαρρύνοντας τις απόπειρες για μάθηση  Ελέγχοντας την πολυπλοκότητα και δυσκολία των πληροφοριών  Διδάσκοντας στρατηγικές μεταγνωστικού ελέγχου και αυτορρύθμισης

6 Χαρακτηριστικά της παραδοσιακής αντίληψης για τη μάθηση Χαρακτηριστικά της σύγχρονης αντίληψης για τη μάθηση Η γνώση προκύπτει από την παθητική αποδοχή Η γνώση ανακαλύπτεται και κατακτάται από το μαθητή Η μάθηση είναι μια μοναχική πορεία Η μάθηση είναι κοινωνική διαδικασία Η μάθηση είναι μονοδιάστατη και ακολουθεί ένα μόνο δρόμο Η μάθηση είναι ολιστική και οδηγούμαστε σε αυτήν από διάφορα μονοπάτια Η μάθηση εστιάζεται στις γνωστικές ανεπάρκειες των μαθητών Η μάθηση εστιάζεται στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των μαθητών Πηγή πληροφόρησης είναι μόνο ο δάσκαλος και το βιβλίο Η πληροφόρηση προέρχεται από ποικίλες διαφορετικές πηγές Η γνώση αναπαράγεταιΗ γνώση παράγεται από τους μαθητές Ο δάσκαλος μεταφέρει γνώσηΟ δάσκαλος διευκολύνει τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα

7 Νέος Ρόλος Δασκάλου Διευκολύνει το σχηματισμό ομάδων συνεργασίας και το διάλογο μεταξύ των μελών Ενθαρρύνει και υποστηρίζει μαθητικές πρωτοβουλίες Σχεδιάζει το περιβάλλον μάθησης, ώστε να προωθείται η αυτονομία η αλληλεπίδραση και οι επιλογές Εντάσσει την αποκτηθείσα γνώση σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο Χρησιμοποιεί ποικίλες στρατηγικές για να καλύψει όλα τα ενδιαφέροντα Αξιολογεί τη διαδικασία της δικής του διδασκαλίας Υποστηρίζει και διευκολύνει τον αναστοχασμό (self- reflection) επί της διαδικασίας μάθησης Κάνει χρήση διαφόρων εργαλείων για την παρακολούθηση της πορείας μάθησης

8 Νέος Ρόλος Μαθητή Αποτελεί μέλος μιας ομάδας με κοινό στόχο Αναλαμβάνει την αποπεράτωση έργου και αναπτύσσει την ανάλογη δράση Αλληλεπιδρά με συμμαθητές της ίδιας ομάδας για την εκπλήρωση του στόχου Αναζητά τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα Καλλιεργεί τα ταλέντα του και τα χρησιμοποιεί σε όλα τα γνωστικά πεδία Επιβλέπει τη διαδικασία μάθησης του και αυτο-αξιολογείται Αναστοχάζεται, στέκεται κριτικά και λαμβάνει αποφάσεις για τη μελλοντική του δράση Παρακολουθεί καθημερινά τη διαδικασία μάθησης που ακολουθεί και τα αποτελέσματα αυτής

9 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Ποιοι λόγοι συνηγορούν υπέρ της οργάνωσης μαθημάτων στα οποία ευνοούνται η κοινωνική αλληλεπίδραση, η συνεργατική, ομαδική μάθηση;

10 Οι λόγοι Λόγοι πρακτικοί Λόγοι επιστημολογικοί

11 Οι κοινωνικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις για τη μάθηση Οι δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εργασίας: άμεση σύγχρονη επικοινωνία (με ήχο, εικόνα, γραπτό κείμενο), από κοινού επεξεργασία κειμένων, εικόνων και ντοκουμέντων πάσης φύσεως, από κοινού επίλυση προβλημάτων, διαμοίραση ψηφιακών πόρων, παιχνίδια ρόλων και συλλογικών κατασκευών, συμμετοχή σε κοινότητες, ιστολόγια, Wikis, ασύγχρονη επικοινωνία

12 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Δυνατότητες και περιορισμοί Μέγεθος Κριτήρια συγκρότησης Κατανομή ρόλων Ανάθεση εργασιών – καθορισμός τρόπου εργασίας και παρουσίασης των εργασιών Χρονισμός Χωροταξική διαμόρφωση της τάξης Τρόπος επικοινωνίας του εκπ/κού με τις ομάδες Παρουσίαση των εργασιών Αξιολόγηση

13 Σχέδια συνεργατικής έρευνας - project Ομαδικές εργασίες που εκτελούνται σε σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα και αποσκοπούν στην παραγωγή ενός τελικού προϊόντος,το οποίο και αξιολογείται από τα μέλη της ομάδας (και από τις άλλες ομάδες)

14 Απαραίτητα βήματα Επιλογή του θέματος Συγκεκριμενοποίηση των στόχων Συνεργατικός σχεδιασμός Αναζήτηση πηγών Εκτέλεση Παρουσίαση του τελικού προϊόντος Αξιολόγηση


Κατέβασμα ppt "Ενότητα 2.2. Σύγχρονες θεωρίες στη Διδακτική – δημιουργία πλαισίου εκπ/κών σεναρίων / δραστηριοτήτων / διδακτικού υλικού με τη διαμεσολάβηση των ΤΠΕ Επιμορφώτρια:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google