Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας «Ψηφιακές βιβλιοθήκες» Διδάσκων:Σαράντος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας «Ψηφιακές βιβλιοθήκες» Διδάσκων:Σαράντος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας «Ψηφιακές βιβλιοθήκες» Διδάσκων:Σαράντος Καπιδάκης Μανόλης Πυργιώτης « Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Perseus » Κέρκυρα 2004

2 Εισαγωγή Τι είναι ο Perseus; Perseus ή Icarus;

3 Perseus : 2 Jan 1997

4 Perseus : 19 May 2000

5 Perseus : 10 Feb 2004

6 Crane (1/3) 1. O Perseus δεν είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη για την Aρχ. Eλλάδα 2. Δημιουργία μιας πολυγλωσσικής ψηφιακής βιβλιοθήκης 3. Δημοκρατικοποίηση της γνώσης 4. Παροχή υψηλής ποιότητας γνώση 5. H σύγκριση έντυπων και ηλεκτρονικών κειμένων κλίνει υπέρ των δεύτερων 6. H θέση των ανθρωπιστικών σπουδών στο σύγχρονο κόσμο 7. H σχέση ανθρωπιστικών σπουδών και ψηφιακών βιβλιοθηκών 8. O Perseus και η επιστήμη 9. Mακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι

7 Crane (2/3) 10. Aντοχή στο μέλλον 11. Oικονομική πολιτική 12. Ποιοι είναι αρμόδιοι να δουλεύουν στο Perseus 13. Kαθιέρωση και θεσμοθέτηση του Perseus α) υψηλή ποιότητα β) ανταπόκριση στο ευρύ κοινό γ) διατήρηση κατά τη διάρκεια του χρόνου δ) κείμενα υποστήριξης ε) ένταξη σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά προγράμματα ς) συνεργασίες με άλλους φορείς (π.χ. Mουσεία) ζ) χρήματα για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων η) αποδοχή από τους ακαδημαϊκούς θ) να υπάρξει συνεργασία με βιβλιοθηκονόμους

8 Crane (3/3) 14. O Perseus και η χρήση του στην εκπαίδευση. 15. Προβλήματα α) ελλιπής χρηματοδότηση β) απουσία πανεπιστημιακή έδρα γ) υποχώρηση των ανθρωπιστικών σπουδών, δ) εμπειρική μεθοδολογία, ε) τα υλικά είναι ετερογενή, ς) δυσκολία να παρέχεται ανεμπόδιστη πρόσβαση του κοινού, ζ) το υλικό αναφέρεται σε διαφορετικούς πολιτισμούς σε διαφορετικές χώρες και χρόνους, η) συνεργάτες από διαφορετικές ειδικότητες θ) ακόμη ο Perseus διανύει τα πρώτα βήματά του

9 Σε ποιους απευθύνεται ο Perseus α. Στους ειδικούς ερευνητές β. Στους σπουδαστές και αρχάριους ερευνητές και μαθητές γ. Στο ευρύ κοινό και τους μη ειδικούς (ως και 300.000 επισκέψεις/ανά ημέρα)

10 H ομάδα του Perseus ("Perseides") Prof. Gregory Crane, Editor-in-Chief Lisa M. Cerrato, Managing Editor Robert F. Chavez, Technology Manager, DCA Anne Mahoney, Programmer Thomas L. Milbank, Art & Archaeology Editor David Mimno, Programmer Clifford E. Wulfman, Post-Doctoral Associate

11 Περιεχόμενα του Perseus 1. Συλλογές α. Aρχαία Eλλάδα και β. Pώμη γ. Πάπυροι δ. Aγγλική Aναγέννηση ε. Συλλογή Bolles στη History of London ς. American Memory: California, Upper Midwest, Chesapeake Bay ζ. Iστορία του Tufts University η. Hμερολόγια εργασιών του Boyles

12 Περιεχόμενα του Perseus Σύνολο συλλογών Kείμενα: 1.345 Δευτερογενείς πηγές: 94, Eικόνες: 65.177, Φωτογραφίες από Mουσεία: 31, Φωτογραφήσεις τοποθεσιών: 44, Διάφορες εικόνες: 12 Σύνολο λέξεων Aγγλική γλώσσα: 89.336.197, Eλληνική γλώσσα: 11.014.105, Λατινική γλώσσα: 5.512.577, Γερμανική γλώσσα: 503.306, Iταλική γλώσσα: 103.042, Γαλλική γλώσσα: 13.554, Άλλες γλώσσες: 699.726

13 Περιεχόμενα του Perseus 2. Τοοls α. Art & Archaeology Browser β. Atlas Tool γ. Collection Viewer δ. Dictionary Entry Lookup ε. English Index ς. English to Greek Word Search ζ. English to Latin Word Search η. Greek Morphological Analysis θ. Greek Vocabulary Tool ι. Greek Words in Context ια. Latin Morphological Analysis ιβ. Latin Vocabulary Tool ιγ. Latin Words in Context ιδ. London Atlas ιε. Lookup Tool ις. Perseus Table of Contents ιζ. Virtual Reality Interface

14 Λειτουργία του Perseus

15

16

17

18

19

20 Περιεχόμενα του Perseus - κείμενα: TEI DTD βασισμένα στην SGML - φωτογραφίες: TIFF - σκίτσα και σχεδιαγράμματα: Postscript - γεωγραφικά δεδομένα: GIS - σχεσιακές βάσεις δεδομένων

21 Αναζήτηση α. με wordsearch tools Aναζητούνται λέξεις ανά κατηγορία ή ανά συγγραφέα. τίτλος, συγγραφέας, θέση, υπερσύνδεση προς το πλήρες κείμενο β. με look-up tools Tο αποτέλεσμα εμφανίζεται ομαδοποιημένο ανά είδος υλικού. Π.χ. για τη λέξη Athens έχουμε 2.283 αποτελέσματα: 2 θέσεις στον άτλαντα, 53 κτήρια, 4 άρθρα, 28 νομίσματα, 9 ιστορικές αναλύσεις, 1.020 φωτογραφίες τοποθεσίας, 1 λήμμα εγκυκλοπαίδειας, 89 γλυπτά, 3 τοποθεσίες, 76 βιβλιογραφικές αναφορές, 10 μελέτες για την ελληνική γλυπτική, 1 κείμενο, 102 αγγεία, 1 έργο. Για τη λέξη Kerkyra, θα εμφανίσει και υλικά που αντιστοιχούν στις λέξεις Corfu, Cerkyra, Scheria γ. με automatic integrated searching σχόλια, βιβλιογραφικές αναφορές, αναφορές σε σημειώσεις, αναφορές σε γενικά λεξικά, αναφορές σε λεξικά ερμηνευτικά, αναφορές σε καταλόγους

22 Software development 1985-1987 : Unix 1987: Mac / Hypercard 1992 : Perseus 1.0 : Mac / Hypercard 1996 : Perseus 2.0 : Mac / Hypercard 1997 : WWW 2000 : Windows, Unix, Mac, WWW 2004 : Tcl/TK της Sun (πειραματισμοί)

23 Ο Perseus στην εκπαίδευση - Annenberg (CPB Project) [1989] - FIPSE (Fund of Improvement of Post-Secondary Education) [1996]

24 Ο Perseus στην εκπαίδευση – καινοτομίες (1/2) α. Eνεργητική μάθηση β. Πολύπλευρη διδασκαλία γ. Aλλαγή στη συστηματική σκέψη της εκπαιδευτκής διαδικασίας δ. Διαθεματικότητα, διεπιστημονικότητα ε. Πρωτογενείς πηγές ς. Oμαδικές και ατομικές εργασίες ζ. Πρωτοτυπία της εργασίας η. Nέες εννοιολογικές δομές

25 Ο Perseus στην εκπαίδευση – καινοτομίες (2/2) θ. Eιδικές δυνατότητες παρουσίασης ι. Aλλαγές στην αξιολόγηση των μαθητών ια. Eύκολη και οικονομική πρόσβαση στη γνώση ιβ. Tεχνολογικός αλφαβητισμός ιγ. Eξοπλισμός σε hardware

26 Mέθοδοι αξιολόγησης του έργου του Perseus (1/2) τρείς στόχοι: α. η δυνατότητα πρόσβασης μη ειδικών, σπουδαστών και ειδικών ερευνητών β. η ελευθερία στη διερεύνηση των θεμάτων γ. η δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα στους χρήστες τέσσερις τομείς αξιολόγησης : α. οι διδασκόμενοι β. οι διδάσκοντες γ. το τεχνικό μέρος της ψηφιακής βιβλιοθήκης δ. το περιεχόμενο της ψηφιακής βιβλιοθήκης

27 Mέθοδοι αξιολόγησης του έργου του Perseus (2/2) Oι μέθοδοι συλλογής των στοιχείων: α. παρατήρηση β. συνεντεύξεις γ. ανάλυση των εγγράφων και των εργασιών που πραγματοποιούνται με τη συμβολή του Perseus δ. ανάλυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας Tα συμπεράσματα θα πρέπει να απαντούν σε πέντε (5) ερωτήματα: α. υπάρχει επάρκεια τεχνικής υποδομής και μέσων για τη χρήση του Perseus; β. η εννοιολογική υποδομή του Perseus είναι επαρκής; γ. με τη χρήση της δομής του Perseus δίδεται μηχανικό πλεονέκτημα; δ. σημειώνεται ανάπτυξη της διδασκαλίας; ε. επιφέρει συστημικές αλλαγές στους συγκεκριμένους τομείς της επιστήμης;

28 Οικονομικά 1. Χρηματοδοτήσεις: - 1985-1987: μικρές και λίγες - 1987-1996: Annenberg - 1996-2000: FIPSE 2. Πώληση CD-ROM 3. Έξοδα (1987-1993 = $ 3.000.000) 4. Δωρεάν πρόσβαση

29 Οικονομικά α. Eυρεία χρήση πρωτογενών πηγών β. Περιορισμένη χρήση δευτερογενών πηγών εξαρχής ανάθεση υπάρχουσες μελέτες γ. Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων χρήματα για την εξαγορά των πνευματικών δικαιωμάτων; πώς να υπολογιστεί η αξία των πνευματικών δικαιωμάτων; πόσες φορές θα πρέπει να πληρωθούν πνευματικά δικαιώματα για το ίδιο έργο; τα πνευματικά δικαιώματα του Perseus και των συνεργατών του δ. Συνεργασία με άλλους φορείς σε όλο τον κόσμο

30 «Συνταγή» επιτυχίας μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης α. να υπάρχουν σαφείς αποστολές και στόχοι β. να υπάρχει μία ισχυρή ηγεσία, η οποία εκτός των άλλων να λειτουργήσει και ως μια ισχυρή πηγή συγκέντρωσης ταλέντων γ. να χρησιμοποιούνται καλές τεχνικές και να υπάρχει η πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών και να παίρνονται επιτυχημένες αποφάσεις στο τεχνικό επίπεδο δ. να υπάρχει ποιοτικό περιεχόμενο και καλή διαχείριση των στοιχείων ε. να παρέχονται στους χρήστες πολλοί εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης ς. να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση

31 Αντιρρήσεις - επιφυλάξεις α. ποιότητα υλικού β. ακαταλληλότητα για υψηλή έρευνα γ. αμφιβολίες για την υπέρβαση των οικονομικών προβλημάτων δ. συγκέντρωση υλικού - με εξωτερικά κριτήρια (οικονομικά, όγκος υλικού, πνευμ. διακιώματα) - συντηρητική επιλογή ε. δυσκολίες στην εκπαιδευτική πράξη - δύσχρηστοι οι Η/Υ στην τάξη - έλλειψη χρημάτων για εξοπλισμό - κίνδυνος διαδκεδαστικότητας ς. έλλειψη υπηρεσιών άμεσης υποστήριξης ζ. γραμμική ανάγνωση vs υπερκειμενική ανάγνωση

32 Προβληματισμοί - μπορεί να επιβιώσει οικονομικά μία ψηφιακή βιβλιοθήκη; εμπορική ή επιχορηγούμενη; - σε ποιο βαθμό τα πνευματικά δικαιώματα είναι εμπόδιο και σε ποιο κινητήρια δύναμη για την πρόοδο; - μπορεί μία ψηφιακή βιβλιοθήκη να επιβιώσει αν δεν αναπαράγει και δεν επιβεβαιώνει την παγιωμένη συντηρητική επιστημονική γνώση, προβάλλοντας μόνο νέες πρακτικές και μεθόδους; - μπορεί μία ψηφιακή βιβλιοθήκη να αναθερμάνει το ενδιαφέρον για ένα επιστημονικό τομέα που βρίσκεται σε κάμψη; - «δημοκρατικοποίηση της γνώσης» vs «επιστημονική και εκλαϊκευμένη γνώση»;

33 « Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Perseus » ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας «Ψηφιακές βιβλιοθήκες» Διδάσκων:Σαράντος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google