Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α. Αναλυτικό Α’ Γυμνασίου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α. Αναλυτικό Α’ Γυμνασίου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Α. Αναλυτικό Α’ Γυμνασίου Β. Μηχανισμός Υποστήριξης για την Εισαγωγή των ΝΑΠ

2 Α. Αναλυτικό Α’ Γυμνασίου
Α. Αναλυτικό Α’ Γυμνασίου

3 Λειτουργικά Συστήματα
Υλικό / Αρχιτεκτονική Βασικές Έννοιες Προγραμματισμός Βάσεις Δεδομένων και Ανάλυση Συστημάτων Λειτουργικά Συστήματα Λογισμικό Εφαρμογών Δίκτυα και Διαδίκτυο

4 Βασικές Έννοιες

5 Υλικό / Αρχιτεκτονική

6 Λειτουργικά Συστήματα

7 Λογισμικό Εφαρμογών

8 Λογισμικό Εφαρμογών

9 Δίκτυα και Διαδίκτυο

10 Δίκτυα και Διαδίκτυο

11 Βάσεις Δεδομένων και Ανάλυση Συστημάτων

12 Προγραμματισμός

13 Β. Μηχανισμός Υποστήριξης για την Εισαγωγή των ΝΑΠ
Β. Μηχανισμός Υποστήριξης για την Εισαγωγή των ΝΑΠ

14 Δομή Νέου Αναλυτικού Προγράμματος
Α Γυμνασίου Β Γυμνασίου Γ Γυμνασίου Α Λυκείου 1. Βασικές Έννοιες 2. Υλικό/Αρχιτεκτονική 3. Λειτουργικά Συστήματα 4. Λογισμικό Εφαρμογών 5. Δίκτυα/Διαδίκτυο 6. Βάσεις Δεδομένων/Ανάλυση Συστημάτων 7 Αλγόριθμοι/Προγραμματισμός

15 Πώς σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε το Ν.Α.Π. το 2011-2012
Α Γυμνασίου Πλήρης εφαρμογή σε όλα τα σχολεία Παροχή μαθησιακού υλικού Υποστήριξη διδασκόντων Ανατροφοδότηση/Βελτίωση Β Γυμνασίου Επιμόρφωση καθηγητών Περιεχόμενο Α.Π. Προγραμματισμός έτους/ενότητας Προετοιμασία μαθήματος + μαθησιακές πρακτικές/εργαλεία Δημιουργία μαθησιακού υλικού

16 Οργάνωση Εφαρμογής Ν.Α.Π. (1) Προγραμματισμός Έτους/Ενότητας
Σειρά παρουσίασης στο ΝΑΠ ≠ Σειρά διδασκαλίας

17 Οργάνωση Εφαρμογής Ν.Α.Π. (2) Προετοιμασία μαθήματος
Έννοιες ≠ Θεωρία Δεξιότητες ≠ Κατευθυνόμενη πρακτική Έννοιες ≠ Ηλεκτρονική Παρουσίαση + Πίνακας Οι μαθητές/τριες να χρησιμοποιούν τον Η.Υ. ως εργαλείο μάθησης σε όλα τα μαθήματα Εμπέδωση + Αξιολόγηση + Επιπρόσθετες Δραστηριότητες + Εργασία για το Σπίτι Σχέδιο Μαθήματος Οι δείκτες επιτυχίας (γενικοί) να μεταφραστούν σε στόχους (συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι) Προαπαιτούμενη γνώση: Μόνο τα απαραίτητα (στόχοι από προηγούμενα μαθήματα) Βασικές έννοιες Διδακτική προσέγγιση

18 Βοηθήματα/μαθησιακό υλικό
Η Ιστοσελίδα ΝΑΠ θα περιλαμβάνει Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Οδηγό Εκπαιδευτικού Υλικό επιμόρφωσης Σημειώσεις μαθήματος Φύλλα εργασίας (Άλλο μαθησιακό υλικό) Έντυπο υλικό Σημειώσεις (Θα σταλούν στα σχολεία σύντομα για όλους τους μαθητές/καθηγητές) Ενδεικτικά Φύλλα Εργασίας (προς εκτύπωση σύντομα) Ηλεκτρονικό Υλικό (μέσω συμβούλων) Άλλο μαθησιακό υλικό Βάση δεδομένων με παλαιότερο υλικό για αξιοποίηση Για την Ενότητα 7 (Αλγόριθμοι/Προγραμματισμός) Οι σημειώσεις και τα Φ.Ε. θα σταλούν αργότερα

19 Πώς να χρησιμοποιήσετε τις σημειώσεις
Έχουν υποστηρικτικό ρόλο Οι στόχοι για κάθε θέμα διατυπώνονται με απλά λόγια Επικέντρωση στις Βασικές Έννοιες/Υπόμνημα στο τέλος κάθε κεφαλαίου Να χρησιμοποιούνται και άλλες πηγές (Βιβλίο, Διαδίκτυο, κ.λπ.) Να αποφεύγεται η αποστήθιση. Οι μαθητές/τριες να ενθαρρύνονται να εκφράζουν τις βασικές έννοιες κ.λπ. με δικά τους λόγια

20 Πώς να χρησιμοποιήσετε τα φύλλα εργασίας
Παρέχονται ενδεικτικά φύλλα εργασίας Βασίστηκαν σε εργασία μάχιμων καθηγητών που συμμετείχαν στην επιμόρφωση πέρυσι, Περιέχουν κάποιες εναλλακτικές προσεγγίσεις Το φύλλο εργασίας γενικά περιλαμβάνει Δραστηριότητες Εμπέδωσης Μέσα από αυτές οι μαθητές αποκτούν νέες γνώσεις/δεξιότητες Δραστηριότητες Αξιολόγησης Διαπίστωση σε ποιο βαθμό αποκτήθηκαν οι γνώσεις/δεξιότητες Επιπρόσθετες Δραστηριότητες Προκλήσεις για όσους μαθητές/τριες έχουν ολοκληρώσει τις προηγούμενες δραστηριότητες Δραστηριότητες για το Σπίτι Προσαρμόστε το φύλλο εργασίας στους μαθητές/τριες σας Δημιουργείστε το δικό σας (με οδηγό τους στόχους)

21 Πώς να χρησιμοποιήσετε το μαθησιακό υλικό που θα παρέχεται ηλεκτρονικά
Νέο μαθησιακό υλικό (YlikoA) Καταχωρημένο/κωδικοποιημένο ανά τάξη και ενότητα του νέου Α.Π.(π.χ. Α.4.2) Φάκελος/Αρχείο .zip Μ1, Μ2, Μ3, … Συνοδευτικό υλικό που ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό με το κάθε Φύλλο Εργασίας (διαδραστικά εργαλεία, παρουσιάσεις, βίντεο, κλπ) Εναλλακτικές προσεγγίσεις (Other Material) Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις. Δεν έτυχαν επεξεργασίας. Περιέχουν στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν Παλαιότερο μαθησιακό υλικό (CSMaterials) Περιέχει βάση δεδομένων για αναζήτηση με βάση την τάξη, ενότητα, κλπ. Δεν προσαρμόστηκε στο νέο Α.Π., αλλά περιέχει ιδέες, στοιχεία, εργαλεία που μπορείτε να αξιοποιήσετε σε μια δική σας διδακτική προσέγγιση.

22 Μηχανισμός Ανατροφοδότησης/Υποστήριξης
Συζήτηση μέσα στη σχολική μονάδα, ιδιαίτερα με τον μάχιμο εκπαιδευτικό που επιμορφώθηκε πέρυσι Επικοινωνία με το σύμβουλο πληροφορικής του σχολείου σας (λειτουργεί ως υποστηρικτής) Αναζήτηση απαντήσεων μέσω της ομάδας υποστήριξης των Α.Π. για την Πληροφορική Θα υπάρχει Ομάδα Συζητήσεων (Forum)

23 Μηχανισμοί Αξιολόγησης της Εφαρμογής των Ν.Α.Π.
Οι διδάσκοντες της Α Γυμνασίου να διατηρήσετε ημερολόγιο με τις παρατηρήσεις σας μετά από κάθε μάθημα Ενδιαφέρον των μαθητών Βαθμός επιτυχίας των στόχων του μαθήματος (σε ποιο βαθμό ήταν αποδοτική η διδασκαλία, κατά πόσο είχε ανταπόκριση ή όχι σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, κ.λπ.) Δυσκολίες που αντιμετωπίσατε εσείς και οι μαθητές/τριες σας Σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, αναστοχασμός Θα δοθούν ερωτηματολόγια προς τους διδάσκοντες για συλλογή πληροφοριών για την εφαρμογή της κάθε ενότητας (πιθανόν ηλεκτρονικά) Δημιουργία τράπεζας ερωτήσεων για αξιολόγηση των μαθητών, κ.ά.

24 Επιμόρφωση για τη Β Γυμνασίου
1η Συνάντηση: Ενημέρωση για το περιεχόμενο του Ν.Α.Π. Προγραμματισμός έτους και ενότητας Εργαστήριο (να προγραμματίσουν οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί σε μικρές ομάδες το έτος, μετά κάποια ενότητα και να τη διαχωρίσουν σε μαθήματα, στόχους, προαπαιτούμενη γνώση, κλπ.) με την καθοδήγηση των συμβούλων 2η Συνάντηση: Οργάνωση μαθήματος Λογισμικό για υποστήριξη/προετοιμασία της μαθησιακής διαδικασίας και η αξιοποίηση του Εργαστήριο 3η Συνάντηση: Παρουσίαση/συζήτηση των μαθημάτων που ετοιμάστηκαν/ καινοτόμων προσεγγίσεων

25 Παρατηρήσεις Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Εφαρμόζονται με σκοπό να βελτιωθεί το επίπεδο μάθησης, το ενδιαφέρον και η άποψη των μαθητών/τριών για το μάθημα της Πληροφορικής Θέλουμε τις τεκμηριωμένες απόψεις σας για να γίνουν διορθωτικές κινήσεις όπου χρειάζεται Για επικοινωνία


Κατέβασμα ppt "Α. Αναλυτικό Α’ Γυμνασίου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google