Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής.  Υπήρξε το πολυπληθέστερο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής.  Υπήρξε το πολυπληθέστερο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής.  Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα.  Έχει παραδώσει στην κοινωνία περίπου δυο χιλιάδες φοιτητές επαρκώς καταρτισμένους ώστε να μπορούν να συμβάλουν εποικοδομητικά στα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και πολιτισμικά δρώμενα της Κύπρου και να ανταποκριθούν σε όλες τις σύγχρονες προκλήσεις.

3 Αποστολή του τμήματος  Η συμβολή στην ικανοποίηση των εθνικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.  Οι βασικές προτεραιότητες του Τμήματος είναι: H παραγωγή και μετάδοση γνώσης στις Επιστήμες της Αγωγής. O προσδιορισμός, η μελέτη και η έρευνα εκπαιδευτικών προβλημάτων. H εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού για στελέχωση των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.

4 Αποστολή του τμήματος  Οι βασικές προτεραιότητες του Τμήματος είναι: H παιδαγωγική κατάρτιση υποψηφίων εκπαιδευτικών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης. H συμμετοχή στην επιμόρφωση του προσωπικού των σχολείων με σειρές επιμορφωτικών μαθημάτων. H προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που αποβλέπουν τόσο στην προετοιμασία ερευνητικού προσωπικού, όσο και στην κατάρτιση προσωπικού ικανού να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση.

5 Προγράμματα τμήματος  Για να εκπληρώσει την πιο πάνω αποστολή του, το Τμήμα έχει αναπτύξει: Πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης δασκάλων και νηπιαγωγών. Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα. Πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης υποψηφίων εκπαιδευτικών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης.

6 Προγράμματα τμήματος  Επιπλέον το Τμήμα προτίθεται να αναπτύξει: Νέα μεταπτυχιακά προγράμματα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και για να πραγματώσει τους αναπτυξιακούς στόχους του. Προγράμματα επιμόρφωσης σε διάφορους τομείς για εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης.

7 Προπτυχιακά Προγράμματα  Τα δυο βασικά προπτυχιακά προγράμματα του τμήματος είναι: Πτυχίο Δασκάλου Πτυχίο Νηπιαγωγού Η διάρκεια ολοκλήρωσης των προπτυχιακών προγραμμάτων είναι οχτώ (8) εξάμηνα.

8 Προπτυχιακά Προγράμματα  Για την απόκτηση Πτυχίου Δασκάλου ή Πτυχίου Νηπιαγωγού, οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν μαθήματα, που ανέρχονται σε 240 ECTS.  Tα μαθήματα χωρίζονται σε: α) Υποχρεωτικά, με 190 ECTS (79.2%) για τους δασκάλους και 170 ECTS (70.8%) για τους νηπιαγωγούς β) Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής, με 30 ECTS (12.5%) για τους δασκάλους και 55 ECTS (22.9%) για τους νηπιαγωγούς γ) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, με 20 ECTS (8.3%) για τους δασκάλους και 15 ECTS (6.3%) για τους νηπιαγωγούς

9 Προπτυχιακά Προγράμματα  To πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τους πιο κάτω κύκλους: Επιστήμες της Αγωγής (π.χ Ιστορία της εκπαίδευσης, Συγκριτική παιδαγωγική, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Ι και ΙΙ κλπ.) Διδακτική Μεθοδολογία (π.χ Διδακτική Φυσικών Επιστημών, Θρησκευτικών, κλπ) Μαθήματα Περιεχομένου (π.χ Περιβαλλοντικά Θέματα, Νεοελληνική γλώσσα, κλπ)

10 Προπτυχιακά Προγράμματα  To πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τους πιο κάτω κύκλους: Ειδίκευση (Α και Β) Η ειδίκευση είναι υποχρεωτική μόνο για το πτυχίο του δασκάλου.  Ειδίκευση Α: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες  Ειδίκευση Β: Ενιαία Εκπαίδευση, Τέχνη, Μουσική και Φυσική Αγωγή. Mαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, γενικής μόρφωσης (4 μαθήματα) Σχολική Εμπειρία Διπλωματική εργασία – δεν είναι υποχρεωτική (Οι φοιτητές που πραγματοποιούν Διπλωματική εργασία απαλλάσσονται από δυο μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής).

11 Μεταπτυχιακά προγράμματα  Μεταπτυχιακά προγράμματα, που οδηγούν στηv απόκτηση τίτλου μάστερ και διδακτορικού στις πιο κάτω γνωστικές περιοχές: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση (Μάστερ και Διδακτορικό) Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδασκαλία(Μάστερ και Διδακτορικό) Μαθηματική Παιδεία (Μάστερ και Διδακτορικό) Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών (Μάστερ) Σπουδές Φύλου (Μάστερ και Διδακτορικό).

12 Μεταπτυχιακά προγράμματα  Μεταπτυχιακά προγράμματα, που οδηγούν στηv απόκτηση τίτλου μάστερ και διδακτορικού στις πιο κάτω γνωστικές περιοχές: Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες (Μάστερ και Διδακτορικό) Επιστήμες της Αγωγής (Μάστερ και Διδακτορικό) Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος (Μάστερ και Διδακτορικό) Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση (Μάστερ και Διδακτορικό)

13 Ερευνητικό έργο  Η ανάπτυξη των ερευνητικών προγραμμάτων γίνεται σε συνεργασία με διάφορους φορείς του τόπου, αλλά και με ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς του εξωτερικού. Σε αυτές τις έρευνες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν οι φοιτητές του τμήματος.  Στον τομέα της Παιδείας, έχουν αναπτυχθεί προγράμματα για: Την ιστορία της εκπαίδευσης Την κοινωνιολογία του διδασκαλικού επαγγέλματος Την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα Των εννοιών, πεποιθήσεων, αντιλήψεων και στάσεων για μάθηση γενικά και για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα Την ειδική και ενιαία εκπαίδευση Την ανάπτυξη της λογικής και επιστημονικής σκέψης Τη διδακτική μεθοδολογία και Την εκπαιδευτική διοίκηση και αξιολόγηση  Στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης έχει διεξαχθεί Έρευνα που μελετά τη μετάβαση των μαθητών από τη Δημοτική στη Μέση εκπαίδευση.


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής.  Υπήρξε το πολυπληθέστερο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google