Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ιωάννινα, Ιούνιος 2004 Μ. Κουτροκόη Πρόσβαση στη γνώση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ιωάννινα, Ιούνιος 2004 Μ. Κουτροκόη Πρόσβαση στη γνώση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ιωάννινα, Ιούνιος 2004 Μ. Κουτροκόη Πρόσβαση στη γνώση

2 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας.  Λειτουργεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η εξασφάλιση εύκολης, γρήγορης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης

3 Δραστηριότητες  Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε&Τ (ΕΠΣΕΤ)  Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ  Συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας  Προώθηση συνεργασιών Ε&ΤΑ με Μεσογειακές και Βαλκανικές χώρες στο πλαίσιο αντίστοιχων έργων (Πρόγραμμα Διεθνούς Συνεργασίας: ΙΝCΟ)

4 Δραστηριότητες - Υπηρεσίες  Οργάνωση και διάθεση περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας (Ε&Τ)  Υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης  Δραστηριότητες προς βιβλιοθήκες  Υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης για Έρευνα – Τεχνολογία - Καινοτομία

5 Υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο Ψηφιακή Βιβλιοθήκη  Ελληνικές βάσεις δεδομένων  Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών  Διεθνείς βάσεις δεδομένων  Ηλεκτρονικά περιοδικά  Επιλεγμένες πηγές στο Διαδίκτυο

6 Υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης  Υπηρεσία αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών (βιβλιογραφία, citation index, impact factor)  Yπηρεσία παραγγελίας δημοσιευμάτων

7 Δραστηριότητες προς βιβλιοθήκες  Λογισμικό για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών των ελληνικών βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ)  Υπηρεσία εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών ΑΒΕΚΤ  Δικτύωση βιβλιοθηκών  Βιβλιοθηκονομικά εργαλεία  Συλλογικοί κατάλογοι περιοδικών και βιβλίων

8 Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Ε&ΤΑ (1) Εθνικό Σημείο Επαφής  6 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα  Πρόγραμμα eContent  Πρόγραμμα Asia IT&C - ειδικός διαδικτυακός κόμβος www.ekt.gr/ncpfp6 www.ekt.gr/ncpfp6 - εκδηλώσεις - στοχευμένη ενημέρωση - συμβουλευτικές υπηρεσίες

9 Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Ε&ΤΑ (2)Στόχοι  Αυξημένη & επιτυχημένη συμμετοχή ελληνικών φορέων (σε αριθμό εγκεκριμένων προτάσεων και αντίστοιχη χρηματοδότηση)  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών προγραμμάτων της ΕΕ  Υποστήριξη των ελληνικών φορέων για διεθνείς συνεργασίες Δραστηριότητες - Δράσεις  Ενημέρωσης  Υποστήριξης  Συμβουλευτικές  Αναζητήσεις συνεργασιών  Στατιστική ανάλυση της εθνικής συμμετοχής

10 Προώθηση και μεταφορά τεχνολογίας Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας  Τεχνολογικές προσφορές / αναζητήσεις  Automatic Matching Tool  Hμερίδες Επιχειρηματικών Συναντήσεων  Τεχνοδιαγνώσεις  Στοχευμένη ενημέρωση  Συμβουλευτικές υπηρεσίες

11 Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (EΠΣΕΤ)  Δημιουργία υποδομών - Οργάνωση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου  Ψηφιακή βιβλιοθήκη επιστήμης, τεχνολογίας & πολιτισμού  Ανάπτυξη επιστημονικού ψηφιακού περιεχομένου από ελληνικές πηγές  Διεύρυνση συνεργασιών (βιβλιοθήκες, αρχεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μουσεία), δημιουργία δικτύου φορέων γνώσης  Διαδικτυακή πύλη έρευνας και τεχνολογίας  Ανάπτυξη εργαλείων νοηματικής επεξεργασίας προσαρμοσμένων στα ελληνικά δεδομένα για αποτελεσματικότερη οργάνωση περιεχομένου  Δράσεις για την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας

12 Πληρόφορηση για έρευνα και καινοτομία  Eλληνικός κόμβος CORDIS  Περιοδικό “Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία”  eNewsletter “Έρευνα και Καινοτομία”  Nέα και Εκδηλώσεις

13 Η ζωφόρος του Παρθενώνα σε CD ROM και στο Διαδίκτυο http://www.ekt.gr/parthenonfrieze  Συγκεντρώνει και υπομνηματίζει για πρώτη φορά, ελληνικά - αγγλικά, όλους τους σωζόμενους λίθους της ζωφόρου των μουσείων Βρετανικού, Ακροπόλεως, Λούβρου, σε φωτογραφίες των αυθεντικών λίθων  Ψηφιακή τεκμηρίωση και προβολή πολιτιστικού περιεχομένου με εύληπτο και κατανοητό τρόπο για το ευρύ κοινό

14 1 η Ελληνική Εκδοση της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey  Tο πιο διαδεδομένο ταξινομικό σύστημα βιβλιοθηκών στον κόσμο  Καθιέρωση κοινού ταξινομικού εργαλείου στις ελληνικές βιβλιοθήκες  Διάθεση σε δημόσιες, δημοτικές, σχολικές, πανεπιστημιακές και ερευνητικές βιβλιοθήκες  Δίγλωσση ηλεκτρονική βάση επιστημονικής ορολογίας (υπό διαμόρφωση)

15 Ελληνικός Κόμβος CORDIS www.cordis.lu/greece  Ολοκληρωμένη παρουσίαση  Ολοκληρωμένη παρουσίαση δραστηριοτήτων ελληνικής προεδρίας για έρευνα και καινοτομία  Επισκεψιμότητα:  Επισκεψιμότητα: 1η θέση στο σύνολο των κόμβων των κρατών μελών (56.000 ιστοσελίδες τον Μάιο 2003)  Πανευρωπαϊκή διάκριση  Πανευρωπαϊκή διάκριση ως “ιστορία επιτυχίας” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

16 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48 116 35 Αθήνα Τηλ: 210 7273900-3 Fax: 210 7246824 e-mail: ekt@ekt.gr ncp@ekt.gr www.ekt.gr


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ιωάννινα, Ιούνιος 2004 Μ. Κουτροκόη Πρόσβαση στη γνώση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google