Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΣΕΛΙΔΑ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΣΕΛΙΔΑ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΣΕΛΙΔΑ»

2 Το χάσμα μεταξύ πληροφοριακά πλουσίων και πληροφοριακά φτωχών αποτελεί θέμα ιδιαίτερης κοινωνικής προσοχής και θα πρέπει να γεφυρωθεί. Πολιτικές που απαιτούνται:  Πρόσβαση σύμφωνη με το πνεύμα της δημοκρατίας σε όλη την εκδοθείσα πληροφορία  Δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης  Δυνατότητα συνεργασίας των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες και η πρόσβαση τους στα πληροφοριακά συστήματα εκείνα που χρειάζονται  Προστασία της τοπικής κουλτούρας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

3 Η κοινωνία της πληροφορίας χρειάζεται τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες. Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες παρέχουν τις λύσεις καθώς συνδυάζουν τους παρακάτω παράγοντες:  τον αριθμό των χρηστών τους που σε μερικές περιπτώσεις αγγίζει το μισό του πληθυσμού  τον παραδοσιακό τους ρόλο ως τοπικά πληροφοριακά κέντρα  την αναπτυσσόμενη τεχνολογία για βιβλιοθήκες

4 H Δημοτική Βιβλιοθήκη θα πρέπει να προσφέρει στην τοπική κοινωνία:  Πρόσβαση στην ανθρώπινη γνώση σε οποιαδήποτε μορφή και εάν είναι αυτή αποθηκευμένη.  Δανειστικές συλλογές τόσο έντυπου υλικού αλλά και πολυμέσων.  Πρόσβαση σε πληροφοριακά δίκτυα και υποστήριξη στην δικτυακή πλοήγηση και αναζήτηση πληροφοριών.  Σταθμούς εργασίας στους χρήστες της βιβλιοθήκης.  Δυνατότητες υποστήριξης της διαρκούς και ανοικτής μάθησης και εκπαίδευσης.  Χώρους διενέργειας συνεδριάσεων.  Ηλεκτρονική παράδοση εγγράφων (Document Delivery Services).  Πρόσβαση σε συλλογικούς καταλόγους και δυνατότητα διαδανεισμού  Συνεργασία μέσω των νέων τεχνολογιών με σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς  Ειδικές υπηρεσίες σε κοινωνικές ομάδες όπως μειονότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ.

5 Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες αναφορικά με το επίπεδο των νέων τεχνολογιών που έχουν εισάγει στη λειτουργία τους μπορούν να κατηγοριοποιηθούν:   Βιβλιοθήκες που έχουν αυτοματοποιήσει τις λειτουργικές τους εργασίες και έχουν την δυνατότητα να παρέχουν online πρόσβαση στον κατάλογο τους.   Βιβλιοθήκες που παρέχουν πρόσβαση σε online βάσεις δεδομένων στο προσωπικό και τους χρήστες τους και πρόσβαση στο Internet.   Βιβλιοθήκες που παρέχουν server- based υπηρεσίες μέσω της δικής τους ιστοσελίδας.

6 ΑΤΗΙΝΑ Αποτύπωση Παρούσας Κατάστασης - Ερωτηματολόγιο • •Στοιχεία Βιβλιοθήκης (διευθύνσεις, στοιχεία διοίκησης, γεωγραφικό διαμέρισμα που εξυπηρετούν, πληθυσμός της κοινότητας τους κλπ.) • •Στοιχεία Προσωπικού (αριθμός προσωπικού, εκπαίδευση του προσωπικού, γνώσεις αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες κλπ.) • •Στοιχεία Συλλογής(αριθμητικά και ποιοτικά στοιχεία των συλλογών των βιβλιοθηκών) • •Στοιχεία Εξυπηρέτησης χρηστών (στατιστικά στοιχεία χρήσης, δανεισμών, νέες υπηρεσίες κλπ.) • •Στοιχεία Εξοπλισμού (ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες) • •Οικονομικά στοιχεία (πηγές χρηματοδότησης, δαπάνες, έσοδα κλπ.) • •Παρατηρήσεις & προτάσεις (παρατηρήσεις & προτάσεις των βιβλιοθηκών πάνω σε θέματα που άπτονται των νέων τεχνολογιών και των νέων υπηρεσιών που θα επιθυμούσαν να παρέχουν)

7 Υπολογιστές βιβλιοθηκών και χρήση τους

8

9 Εγκαταστάσεις σε λογισμικό

10 Μέγεθος συλλογών και μηχανογράφηση αυτών.

11 Γεωγραφική διασπορά βιβλιοθηκών

12 Διοίκηση Βιβλιοθηκών

13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΣΕΛΙΔΑ Στόχος του έργου: Η δημιουργία ενός δυναμικού Δικτύου Δημοτικών βιβλιοθηκών για την εξυπηρέτηση του πολίτη ανεξάρτητα του τόπου διαμονής του και του χρόνου λήψης των υπηρεσιών.

14 Οι Νέοι Ρόλοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο “ΣΕΛΙΔΑ»  Προμηθευτής Πληροφορίας  Πύλη στη γνώση  Εκπαιδευτής  Οργανωτής της πληροφορίας  Παραγωγός πληροφορίας και εκδότης  Σύμβουλος

15 Δράσεις του έργου «ΣΕΛΙΔΑ»  Αναβάθμιση υποδομής υλικού & λογισμικού εφαρμογών των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δικτύου.  Εκπαίδευση του προσωπικού των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του δικτύου  Στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό  Διοικητική διαμόρφωση του Δικτύου Δημοτικών Βιβλιοθηκών

16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ « ΣΕΛΙΔΑ» Αναβάθμιση Εφαρμογών Λογισμικού  Εφαρμογές αυτοματοποίησης βιβλιοθηκονομικών εργασιών των Δημοτικών Βιβλιοθηκών  Εφαρμογές επικοινωνίας  Εφαρμογές υποστήριξης εργασιών γραφείου  Εφαρμογές Internet

17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ « ΣΕΛΙΔΑ» Αναβάθμιση Υλικού και Δικτυακής Υποδομής  SERVERS  Σταθμοί εργασίας των βιβλιοθηκονόμων  Σταθμοί εξυπηρέτησης του κοινού  Σταθμοί εργασίας για το κοινό των βιβλιοθηκών  Περιφερειακά άλλης τεχνολογίας (Fax, Φωτοτυπικά μηχ. Κλπ)  Δικτυακή υποδομή και σύνδεση των βιβλιοθηκών με το Internet

18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ « ΣΕΛΙΔΑ» •Εκπαίδευση του προσωπικού των βιβλιοθηκών •Στελέχωση των βιβλιοθηκών με εξειδικευμένο προσωπικό

19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ « ΣΕΛΙΔΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων & Υπηρεσιών του ΣΕΛΙΔΑ υπεύθυνο για:  Τη διαχείριση, την αναβάθμιση και τη συντήρηση του κεντρικού συστήματος αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών και των άλλων πληροφοριακών συστημάτων του Δικτύου Δημοτικών Βιβλιοθηκών  Τον καθορισμό της πολιτικής αναφορικά με θέματα λειτουργίας του Δικτύου των Δημοτικών Βιβλιοθηκών (πχ. τον καθορισμό των πολιτικών διαδανεισμού).  Την εκπαίδευση του προσωπικού των βιβλιοθηκών σε θέματα νέων τεχνολογιών την ανάπτυξη και αναβάθμιση ειδικών εφαρμογών λογισμικού και εφαρμογών πολυμέσων,  Την ενημέρωση των βιβλιοθηκών αναφορικά με θέματα πολιτικής και ανάπτυξης του Δικτύου Δημοτικών Βιβλιοθηκών.  Την αναβάθμιση και τη συντήρηση των διαφόρων εφαρμογών λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής,  Την ανάπτυξη και οργάνωση ψηφιακών συλλογών και υπηρεσιών διαδικτύου.

20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ « ΣΕΛΙΔΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Διαδικασίες που θα πρέπει να οργανωθούν διοικητικά:  Διαδικασίες διαχείρισης του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος  Διαδικασίες αναβάθμισης και συντήρησης εφαρμογών λογισμικού  Διαδικασίες αναβάθμισης και συντήρησης εξοπλισμού πληροφορικής  Διαδικασίες ανάπτυξης ψηφιακών συλλογών  Διαδικασίες οργάνωσης ψηφιακών συλλογών  Διαδικασίες ανάπτυξης υπηρεσιών Internet  Διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων  Διαδικασίες δημιουργίας ηλεκτρονικών παρουσιάσεων  Διαδικασίες ανάπτυξης ειδικών εφαρμογών λογισμικού


Κατέβασμα ppt "«ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΣΕΛΙΔΑ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google