Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ Γ.Σ.Π.. ΟΡΙΣΜΟΙ Ένα σύστημα για τακτικό και συνηθισμένο τρόπο επεξεργασίας δεδομένων και για απάντηση προκαθορισμένων και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ Γ.Σ.Π.. ΟΡΙΣΜΟΙ Ένα σύστημα για τακτικό και συνηθισμένο τρόπο επεξεργασίας δεδομένων και για απάντηση προκαθορισμένων και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ Γ.Σ.Π.

2 ΟΡΙΣΜΟΙ Ένα σύστημα για τακτικό και συνηθισμένο τρόπο επεξεργασίας δεδομένων και για απάντηση προκαθορισμένων και περιορισμένων ερωτημάτων είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Ένα πληροφοριακό σύστημα, σε αντίθεση, είναι ένα σύστημα στο οποίο η φύση των ερωτημάτων δεν είναι κατ’ ανάγκη προκαθορισμένη με λεπτομέρειες. Ένα Χωρικό Σύστημα Πληροφοριών είναι μια ειδική περίπτωση πληροφοριακού συστήματος, όπου η πληροφοριακή βάση αποτελείται από παρατηρήσεις για χωρικά κατανεμημένα χαρακτηριστικά, δραστηριότητες ή γεγονότα που καθορίζονται στο χώρο σαν σημεία, γραμμές ή επιφάνειες.

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΧΩΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (LIS) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (CAD) ΧΩΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (CAD) Τα συστήματα χωρικής απεικόνισης (design) ξεκίνησαν σαν γραφικά συστήματα από σχεδιαστές για να υποστηρίξουν και να απεικονίσουν την καθαρά σχεδιαστική δουλειά τους. Τα σημερινά πακέτα CAD, όμως, έχουν εφοδιαστεί με επιπλέον δυνατότητες που επιτρέπουν ποιοτικές και ποσοτικές σχεδιαστικές αναλύσεις.

5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (L.I.S) Τα συστήματα αυτά αποτελούν εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικών στοιχείων για χρήσεις γης. Βασικό χαρακτηριστικό και στόχο τους έχουν τη δημιουργία μιας πολύ λεπτομερούς βάσης δεδομένων.

6 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών έχουν σαν κυρίαρχο στόχο τον χωρικό σχεδιασμό και αντιπροσωπεύουν ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων για την συλλογή, αποθήκευση, ανάληψη ανά πάσα στιγμή, μετασχηματισμό και απεικόνιση χωρικών στοιχείων του πραγματικού κόσμου.

7 ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το σύστημα που θα αναπτυχθεί πρέπει να είναι χρήσιμο στους πολιτικούς υπεύθυνους που παίρνουν τις αποφάσεις δηλαδή στους χρήστες. Οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων, πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στην τεχνογνωσία και γενικότερα στην υποδομή που υπάρχει. Το επίπεδο απόδοσης του συστήματος και κατ΄ επέκταση οι δυνατότητες του Η/Υ, να είναι σύμφωνα με τις ανάγκες και κυρίως τις οικονομικές δυνατότητες και την τεχνογνωσία. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων, πρέπει να αναφέρονται ρητά και κατηγορηματικά σε κάθε επιλογή προγραμμάτων που βασίζονται στις πληροφορίες του Γ.Σ.Π.

8 ΤΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ Γ.Σ.Π. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κεντρική μονάδα (CPU) Περιφερειακά – Εισόδου – Εξόδου – Διαχείρισης – Παρουσίασης Τερματικό ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ- ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – Αποτύπωσης και Επαλήθευσης – Αποθήκευσης και Διατήρησης – Μετασχηματισμού – Αναζητήσεων – Παρουσίασης ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ – Στοιχεία – Οργανωτικής Υποδομής – Ανθρώπινα

9 ΟΡΙΣΜΟΣ Γ.Σ.Π. Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών είναι μία οργανωμένη συλλογή μηχανικών υπολογιστικών συστημάτων (hardware), λογισμικών συστημάτων (software), χωρικών δεδομένων και ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό τη συλλογή, καταχώρηση, ενημέρωση, διαχείριση, ανάλυση και απόδοση, κάθε μορφής πληροφορίας που αφορά στο γεωγραφικό περιβάλλον.

10 ΧΩΡΟΣ Ο.Χ.Π ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ Γ.Σ.Π. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΟΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Γ.Σ.Π. ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στοιχεία είναι μια σειρά από αριθμητικά, ποσοτικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός συνόλου, σε μη επεξεργασμένη για το συγκεκριμένο στάδιο ανάλυσης μορφή, ενώ όταν περάσουν από μια διαδικασία επεξεργασίας και απαντούν σε κάποιο ερώτημα, έχουμε πληροφορία

12 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Φυσικός Χώρος Οικονομικές Δομές Άνθρωποι Κοινωνικές Δομές ΠΗΓΗ Πρωτογενή Παρατήρηση Θεωρητική Έρευνα Δευτερογενή Μη-ψηφιακά (Ψηφιοποίηση) Ψηφιακά (Τράπεζες Στοιχείων) ΜΕΣΟ Πληκτρολόγιο Σαρωτής Ψηφιοποιητής Οπτικά- Μαγνητικά Μέσα ΜΟΡΦΗ Χάρτες Παρατηρήσεις Πεδίου Τηλεπισκόπιση Αεροφωτογραφίες Εικόνες Δορυφόρου Άλλα

13 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Θέση Χαρακτηριστικά Τοπολογία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Χρήση-Ανάκτηση Ενημέρωση Συντήρηση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

14 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Τι είναι... ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Πού βρίσκονται... ΤΑΣΕΙΣ Ποια η μεταβολή... ΠΡΟΤΥΠΑ Από ποια χωρικά πρότυπα χαρακτηρίζονται... ΜΟΝΤΕΛΑ Τι θα συνέβαινε αν...

15 ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΣΟ Η/Υ Σχεδιαστής Εκτυπωτής Οπτικά-Μαγνητικά Μέσα ΜΟΡΦΗ Μη-Σχεδιαστικές Αποδόσεις Χάρτες Γραφήματα Άλλα (video κλπ) ΕΞΟΔΟΣ

16 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Περιφερειακός Προγ/σμός - Σχεδιασμός Αστικός Προγραμματισμός - Σχεδιασμός Συγκοινωνίες - Μεταφορές Τεχνική υποδομή Περιβάλλον Φορολογία Εκπαίδευση και Υγεία - Πρόνοια Πυροσβεστική, Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία Ανάλυση Αγοράς Αγορά Εργασίας Δίκτυα διανομών, πωλήσεων και χωροθετήσεις κατανομών


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ Γ.Σ.Π.. ΟΡΙΣΜΟΙ Ένα σύστημα για τακτικό και συνηθισμένο τρόπο επεξεργασίας δεδομένων και για απάντηση προκαθορισμένων και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google