Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΚΤΗΣ Ανάπτυξη και Πιλοτική Εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών για την υποστήριξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΚΤΗΣ Ανάπτυξη και Πιλοτική Εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών για την υποστήριξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΚΤΗΣ Ανάπτυξη και Πιλοτική Εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών για την υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης Παρουσίαση Προόδου Φυσικού Αντικειμένου 1 ου έτους (16.6.2006-16.6.2007) Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2008 Το έργο υλοποιήθηκε από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ Κρήτης και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ερευνητικό Πρόγραμμα ΕΤΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης με τελικό δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

2 Ποιοι συμμετέχουν Ινστ. Υπολογιστικών Μαθηματικών, ΙΤΕ InfoCharta Ε.Π.Ε. ForthNet Α.Ε ΕΤΑΜ Α.Ε. Palmera Α.Ε. Cytech Ε.Π.Ε. Νομαρχια Ηρακλείου Δημος Μαλίων

3 Στόχοι του προγράμματος Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος κατάλληλου για την υποστήριξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας περιοχής Το σύστημα θα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να ανακτούν τα δεδομένα και τις άλλες πληροφορίες μέσω του διαδικτύου. Πιλοτική εφαρμογή του για την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης της Βορειοανατολικής παράκτιας ζώνης του Νομού Ηρακλείου. (Ηράκλειο – Μάλλια) Ανάπτυξη SDI (Spatial Data Infrastructure) για την παράκτια περιοχή

4 Υποδομή γεωγραφικών δεδομένων (SDI) Είναι μία συλλογή από –δεδομένα, –τεχνολογίες, –πολιτικές, –και επιχειρησιακά πλαίσια Που στοχεύουν –να προωθήσουν την διαθεσιμότητα και –να διευκολύνουν την πρόσβαση σε γεωγραφικά (χωρικά) δεδομένα.

5 Υποδομή γεωγραφικών δεδομένων Δεν είναι απλά μια βάση δεδομένων, Αλλά περιλαμβάνει: –τα γεωγραφικά δεδομένα, – επαρκή περιγραφή των δεδομένων αυτών (μεταδεδομένα), –εργαλεία για τον εντοπισμό και την ανάκτησή τους (κατάλογοι δεδομένων), –εργαλεία για την οπτικοποίησή τους. –μια σειρά από υπηρεσίες και λογισμικό που υποστηρίζουν τις επιμέρους εφαρμογές.

6 Τι συμβαίνει στη Ελλάδα Έλλειψη κάποιου πρότυπου Απουσία κάποιας πολιτικής Υπάρχουν οργανισμοί και δεδομένα αλλά όχι κάποιος μηχανισμός διάχυσης δεδομένων Το πρόβλημα είναι εν μέρει τεχνολογικό αλλά κυρίως θέμα συντονισμού και οργάνωσης

7 SDI και ΑΑ Βασικός στόχος υπήρξε να αναπτυχθεί μέσα από το πρόγραμμα μια υποδομή που στη συνέχεια θα μπορούσε να θεωρηθεί η «μαγιά» για την δημιουργία ενός Regional SDI. Να αναπτυχθούν οι υποδομές και οι μεθοδολογίες που θα επιτρέπουν παραγωγή δεδομένων καθώς και τη διακίνηση τους και μετά το τέλος του προγράμματος μέσα από άλλα έργα να γίνει «scale up” του προγράμματος.

8 Τι δεδομένα είναι απαραίτητα για τον ΑΑ Διοικητικά όρια Τοπογραφία (Ακτογραμμή, ψηφιακό μοντέλο εδάφους, υδρογραφία, βαθυμετρία) Γεωμορφολογία (Γεωλογία ακτής, εδαφολογία, ιζήματα βυθού) Χρήσεις γης Περιοχές ιστορικού και οικολογικού ενδιαφέροντος Υποδομές (Οδικό δίκτυο, υδροδοτικό, αποχετευτικό) Εγκαταστάσεις (Βιομηχανικές μονάδες, αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες) Δημογραφικά και οικονομικά δεδομένα Ποιότητα θαλάσσιου περιβάλλοντος

9 Τι θέλουν οι χρήστες Να έχουν τη δυνατότητα να –«κατεβάζουν» δεδομένα –παράγουν θεματικούς χάρτες –τυπώνουν χάρτες –Συνδυάζουν δεδομένα στον server με δικά τους δεδομένα Δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον για αναλυτικές διεργασίες (χρήση μαθηματικών μοντέλων για «simulations” φαινόμενων κλπ. )

10 Πρωτογενείς πηγές δεδομένων Ψηφιοποιήσεις Συλλογή με GPS Δορυφορικές εικόνες –Very high resolution –High resolution –Low resolution

11 Μεθοδολογίες παραγωγής δεδομένων από δορυφορικές εικόνες Δορυφορικά δεδομένα VHR, HR και LR Συνέργεια των παραπάνω για: –Ατμοσφαιρική διόρθωση –Ανίχνευση αλλαγών Εφαρμογές δορυφορικών δεδομένων: –Παραγωγή DTM –Παραγωγή χαρτών χρήσεων γης –Ανίχνευση αλλαγών (change detection) –Εξαγωγή χαρακτηριστικών (ακτογραμμή, αστικές περιοχές κλπ.) –Εξαγωγή γεωφυσικών παραμέτρων –Παροχή υποβάθρων για το GIS

12 Το προτεινόμενο πληροφοριακό σύστημα 3 Υποσυστήματα –Ι Οργάνωση βάσεων δεδομένων, κατανεμημένες – –ΙΙ Σύστημα σε περιβάλλον ΓΣΠ που επιτρέπει την εφαρμογή μεθοδολογιών για Παραγωγή δεδομένων Σύνθεση δεδομένων για την παραγωγή καινούργιων δεδομένων –ΙΙΙ Σύστημα για την διάχυση των δεδομένων στο διαδίκτυο

13 Υποσύστημα Ι  Η βασική λειτουργία του Υποσυστήματος Ι είναι η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης βάσεων γεωγραφικών δεδομένων. Μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων εμπλουτισμένο με λειτουργίες γεωγραφικής ανάλυσης. Βάση Δεδομένων 1 Βάση Δεδομένων 2 Βάση Δεδομένων ν Εξυπηρετητές ΒΔ Πίνακας 1 Πίνακας 2 Πίνακας 3 Πίνακας ν Εφαρμογή

14 Υποσύστημα ΙΙ Βασισμένο σε τεχνολογία ΓΣΠ Stand alone σύστημα και μεθοδολογίες παραγωγής δεδομένων μετά από επεξεργασία δορυφορικών εικόνων Δυνατότητα χωρικών αναλύσεων χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία ΓΣΠ

15 Υλοποίηση υποσυστήματος ΙΙ Από τους πιθανούς χρήστες του συστήματος δεν είναι πλήρως ορισμένο τι λειτουργίες πρέπει να αυτοματοποιηθούν Ορισμένα δεδομένα (σχετικά με μόλυνση κλπ.) δεν είναι διαθέσιμα Στόχος είναι το σύστημα να υλοποιηθεί με απλό τρόπο χρησιμοποιώντας βασικές λειτουργίες GIS Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα επέκτασης του συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες τους Ανάπτυξη και με εργαλεία ARC/GIS και open source

16 Υποσύστημα ΙΙΙ Επιτρέπει την παρουσίαση των δεδομένων στο διαδίκτυο Διεπαφές με τις βάσεις δεδομένων ακολουθώντας την οδηγία INSPIRE –Υλοποιεί τις προδιαγραφές/υπηρεσίες και πρωτόκολλα που ορίζει το Open Geospatial Consortium (OGC) και ο ISO Δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα

17 Διεπαφές συστήματος ΙΙΙ με το σύστημα Ι WMS, Web Map Service η οποία παράγει δυναμικά «χάρτες» βασισμένους σε γεωγραφικές πληροφορίες. WFS – Web Feature Service: Η υπηρεσία Web Feature Service είναι ουσιαστικά μια διεπαφή (interface) η οποία επιτρέπει στις αιτήσεις για γεωγραφικά χαρακτηριστικά διαμέσου του διαδικτύου να έχουν υψηλή διαλειτουργικότητα. WCS – Web Coverage Service: Η υπηρεσία WCS επεκτείνει το interface του Web Map Server για να μας δώσει πρόσβαση σε γεωχωρικά επιστρώματα (coverages) τα οποία περιέχουν τιμές ή ιδιότητες γεωγραφικών τοποθεσιών, αντί για στατικούς χάρτες σαν εικόνες. CS-W – Catalog Service Web (Catalog Interface): Οι υπηρεσίες καταλόγου (Catalog Services) μας δίνουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουμε και να αναζητούμε συλλογές από περιγραφική πληροφορία (metadata) για δεδομένα, υπηρεσίες, καθώς και άλλα αντικείμενα με σχετική πληροφορία.

18 Open Source εργαλεία ανάπτυξης Apache Web Server UMN MapServer OpenLayers JavaScript Library για Web Client (Interface). GeoNetwork Opensource για Catalog Server QuantumGIS για το υποσύστημα ΙΙ GDAL/OGR Geospatial Library για επεξεργασία πρωτογενών δεδομενων PostgreSQL/PostGIS για DBMS.

19

20

21 Η «κατάσταση» του προγράμματος σήμερα Παραδοτέα –Σχετικά on time Πληροφοριακά συστήματα –Ι υλοποιημένο –ΙΙ μεθοδολογίες ανάλυσης δορυφορικών εικόνων υλοποιημένες σύστημα σε ARC/GIS στην αρχή υλοποίησης –ΙΙΙ κατά 80% υλοποιημένοι WMS,WFS,WCS Επίδειξη συστήματος –Συμμετοχή σε συνέδρια (AGILE), SDH (Spatial Data Handling)

22 Προβλήματα που παρουσιάσθηκαν Απουσία τελικών χρηστών Προβλήματα «coordination» ανάμεσα στην ομάδα που αναπτύσσει σε open source GIS και στην ομάδα που αναπτύσσει σε Arc/GIS Το σύστημα στη τελική μορφή του θα έχει δεδομένα. Δεν θα αποτελεί όμως εργαλείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας περιοχής Ερωτηματικό παραμένει ποια θα είναι η διαθεσιμότητα του συστήματος μετά το τέλος του προγράμματος Μεγάλη αργοπορία στη προκαταβολή για το δεύτερο έτος

23 Τα επόμενα βήματα Πλήρη υλοποίηση υποσυστημάτων ΙΙ, ΙΙΙ Πιθανή αλλαγή του Mapserver στο ΙΙΙ με τον Arc/Server Επίδειξη συστήματος –Διοργάνωση παρουσίασης στο Ηράκλειο –Διεξαγωγή ημερίδας στην Αθήνα σε συνεργασία με HellasGI σχετικά με θέματα SDI Ήδη έχει ζητηθεί παράταση προγράμματος για 2 μήνες, συνεπώς λήξη Μάιο 2008


Κατέβασμα ppt "ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΚΤΗΣ Ανάπτυξη και Πιλοτική Εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών για την υποστήριξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google