Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Ελεύθερου και Ανοικτού Κώδικα (Open Source Software GIS / OSS-GIS) 23 Νοεμβρίου 2007 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γιώργος Χάλαρης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Ελεύθερου και Ανοικτού Κώδικα (Open Source Software GIS / OSS-GIS) 23 Νοεμβρίου 2007 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γιώργος Χάλαρης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Ελεύθερου και Ανοικτού Κώδικα (Open Source Software GIS / OSS-GIS) 23 Νοεμβρίου 2007 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γιώργος Χάλαρης

2 Γ. Χάλαρης Open Source GIS ( 23 /11/07 ) Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τα θέματα… u Γενικά (όπως πάντα..) u Οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές open source GIS u Τα μέρη u Σχόλια - Συμπεράσματα u Γενικά (όπως πάντα..) u Οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές open source GIS u Τα μέρη u Σχόλια - Συμπεράσματα

3 Γ. Χάλαρης Open Source GIS ( 23 /11/07 ) Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο Λογισμικό Open Source…. u «Όταν ο πηγαίος κώδικας διανέμεται μαζί με την εκτελέσιμη μορφή του προγράμματος, περιλαμβάνοντας επίσης και μια άδεια που επιτρέπει στον οποιονδήποτε να μεταβάλει και να αναδιανέμει το λογισμικό αυτό.» u Το παράδειγμα της Coca-Cola……  Πηγαίος κώδικας ---  η μυστική συνταγή του αναψυκτικού  Εκτελέσιμη μορφή --  το αναψυκτικό στο κουτί του..  Open source Coca-Cola --  Κουτί + συνταγή παρασκευής του με άδεια να την διανέμεις όπου θέλεις !!!!! u «Όταν ο πηγαίος κώδικας διανέμεται μαζί με την εκτελέσιμη μορφή του προγράμματος, περιλαμβάνοντας επίσης και μια άδεια που επιτρέπει στον οποιονδήποτε να μεταβάλει και να αναδιανέμει το λογισμικό αυτό.» u Το παράδειγμα της Coca-Cola……  Πηγαίος κώδικας ---  η μυστική συνταγή του αναψυκτικού  Εκτελέσιμη μορφή --  το αναψυκτικό στο κουτί του..  Open source Coca-Cola --  Κουτί + συνταγή παρασκευής του με άδεια να την διανέμεις όπου θέλεις !!!!!

4 Γ. Χάλαρης Open Source GIS ( 23 /11/07 ) Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές open source GIS u Με την μορφή βιβλιοθηκών φιλοσοσφίας open source με χαρτογραφικές λειτουργίες, δυνατότητες δημιουργίας μοντέλων κλπ. u Ως αυτόνομα συστήματα για διάφορες χρήσεις u Ο στόχος είναι,  Ο συνδυασμός μιας Object Relational DBMS που χειρίζεται χωρικά δεδομένα, μαζί με άλλα αρθρώματα που δημιουργούνται από την ομάδα, τα οποία διαθέτουν χωρικές λειτουργίες ανάλυσης και δυναμικού ορισμού μοντέλων. u Με την μορφή βιβλιοθηκών φιλοσοσφίας open source με χαρτογραφικές λειτουργίες, δυνατότητες δημιουργίας μοντέλων κλπ. u Ως αυτόνομα συστήματα για διάφορες χρήσεις u Ο στόχος είναι,  Ο συνδυασμός μιας Object Relational DBMS που χειρίζεται χωρικά δεδομένα, μαζί με άλλα αρθρώματα που δημιουργούνται από την ομάδα, τα οποία διαθέτουν χωρικές λειτουργίες ανάλυσης και δυναμικού ορισμού μοντέλων.

5 Γ. Χάλαρης Open Source GIS ( 23 /11/07 ) Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο H βασική αρχιτεκτονική ενός GIS Open source συστήματος ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ Β.Δ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ JAVA INTERFACE COM INTERFACE C ++ INTERFACE OPEN GIS INTERFACE KERNEL DBMS KAI ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

6 Γ. Χάλαρης Open Source GIS ( 23 /11/07 ) Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τι κάνει μια τυπική εφαρμογή GIS ; u Υποβάλλει ερωτήσεις στην Β.Δ u Διαχειρίζεται τα αποτελέσματα u Δημιουργεί νέα αντικείμενα, u Δίνει δυνατότητα οπτικοποίησης των νέων (και υπαρχόντων) αντικειμένων. u Όλα αυτά πρέπει να είναι ένα μέρος μιας πρωτογενούς open source gis βιβλιοθήκης. u Υποβάλλει ερωτήσεις στην Β.Δ u Διαχειρίζεται τα αποτελέσματα u Δημιουργεί νέα αντικείμενα, u Δίνει δυνατότητα οπτικοποίησης των νέων (και υπαρχόντων) αντικειμένων. u Όλα αυτά πρέπει να είναι ένα μέρος μιας πρωτογενούς open source gis βιβλιοθήκης.

7 Γ. Χάλαρης Open Source GIS ( 23 /11/07 ) Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τα μέρη … 1. Το KERNEL (o πυρήνας) 2. Οι drivers 3. Oι λειτουργίες 4. Οι διεπαφές 1. Το KERNEL (o πυρήνας) 2. Οι drivers 3. Oι λειτουργίες 4. Οι διεπαφές

8 Γ. Χάλαρης Open Source GIS ( 23 /11/07 ) Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο Το KERNEL (o πυρήνας) u Ο κρίσιμος παράγοντας το KERNEL, (ο πυρήνας). Πρέπει να είναι,  Σταθερός  Εύκολα επεκτάσιμος χωρίς εσωτερικές αλλαγές. t Πχ Apache kernel από τα 400 άτομα που αναπτύσσουν κώδικα μόνο τα 15 συνεισφέρουν για το 80% του κώδικα. u Ο κρίσιμος παράγοντας το KERNEL, (ο πυρήνας). Πρέπει να είναι,  Σταθερός  Εύκολα επεκτάσιμος χωρίς εσωτερικές αλλαγές. t Πχ Apache kernel από τα 400 άτομα που αναπτύσσουν κώδικα μόνο τα 15 συνεισφέρουν για το 80% του κώδικα.

9 Γ. Χάλαρης Open Source GIS ( 23 /11/07 ) Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο Το KERNEL (o πυρήνας) u Υποστηρίζει δομές που εκφράζουν χώρο και χρόνο, u Υποστηρίζει χαρτογραφικές πράξεις (πχ αλλαγη προβολής..) u Υποστηρίζει τυπολογικούς τελεστές u Υποστηρίζει κλάσεις για οπτικοποίηση των χωρικών δεδομένων u Υποστηρίζει ένα Application programming Interface (API) u Υποστηρίζει δομές που εκφράζουν χώρο και χρόνο, u Υποστηρίζει χαρτογραφικές πράξεις (πχ αλλαγη προβολής..) u Υποστηρίζει τυπολογικούς τελεστές u Υποστηρίζει κλάσεις για οπτικοποίηση των χωρικών δεδομένων u Υποστηρίζει ένα Application programming Interface (API)

10 Γ. Χάλαρης Open Source GIS ( 23 /11/07 ) Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι drivers u Ο τρόπος διεπαφής μεταξύ kernel και διαφορετικών DBMSs και άλλων μορφών αρχείων.  Υποστήριξη διαφορετικών (κατά προτίμηση open source) συστημάτων βάσεων δεδομένων. Πχ με έναν τρόπο διεπαφής, υποστήριξη και PostgreSQL και mySQL. u Ο τρόπος διεπαφής μεταξύ kernel και διαφορετικών DBMSs και άλλων μορφών αρχείων.  Υποστήριξη διαφορετικών (κατά προτίμηση open source) συστημάτων βάσεων δεδομένων. Πχ με έναν τρόπο διεπαφής, υποστήριξη και PostgreSQL και mySQL.

11 Γ. Χάλαρης Open Source GIS ( 23 /11/07 ) Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο Oι λειτουργίες u H επεκτασιμότητα (συμμετοχή και άλλων )  Προσθέτουμε κώδικα ο οποίος δεν επηρεάζει τον υπάρχοντα κώδικα. u Αποσύνδεση των αλγορίθμων από τις δομές δεδομένων.  Πχ υπολογισμός ιστογραμμάτων – δεν χρειάζεται να ξέρω πως είναι οργανωμένα τα στοιχεία u H επεκτασιμότητα (συμμετοχή και άλλων )  Προσθέτουμε κώδικα ο οποίος δεν επηρεάζει τον υπάρχοντα κώδικα. u Αποσύνδεση των αλγορίθμων από τις δομές δεδομένων.  Πχ υπολογισμός ιστογραμμάτων – δεν χρειάζεται να ξέρω πως είναι οργανωμένα τα στοιχεία

12 Γ. Χάλαρης Open Source GIS ( 23 /11/07 ) Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι διεπαφές (Ιnterfaces) u Ενσωμάτωση ήδη δημιουργημένων κλάσεων (πχ C++ κλάσεων) σε ένα νέο σύστημα. u Δημιουργία διαφορετικών κλάσεων ανάλογα με το επιθυμητό περιβάλλον ανάπτυξης του καθ’ ενός  Java classes  COM classes  Python classes  ………………. u Ενσωμάτωση ήδη δημιουργημένων κλάσεων (πχ C++ κλάσεων) σε ένα νέο σύστημα. u Δημιουργία διαφορετικών κλάσεων ανάλογα με το επιθυμητό περιβάλλον ανάπτυξης του καθ’ ενός  Java classes  COM classes  Python classes  ……………….

13 Γ. Χάλαρης Open Source GIS ( 23 /11/07 ) Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο INSPIRE και OS-GIS u Είναι πλέον ευκολότερη η διόρθωση προβλημάτων (μεγάλες κοινότητες χρηστών) και η επαναχρησιμοποίηση βιβλιοθηκών για την δημιουργία ολοκληρωμένων (και φθηνών) λύσεων. u H (υποχρεωτική για την εφαρμογή της ) κοινοτική οδηγία INSPIRE, υιοθετεί και υποστηρίζει πλήρως την δημιουργία Ευρωπαϊκών χωρικών υποδομών που παρέχουν ολοκληρωμένη χωρική πληροφορία μέσω ανοικτών προτύπων (Εθνικά SDIs- EΥΓΕΠ) u Σήμερα τεχνολογίες όπως MapServer, GeoNetwork εργαλεία (toolkits) ανοικτού κώδικα για client συστήματα, συναγωνίζονται επι ίσοις όροις και υιοθετούνται από έναν μεγάλο αριθμό υλοποιήσεων SDI σε όλη την Ευρώπη (βλέπε gvSIG). u Η ανοικτή αρχιτεκτονική μπορεί να είναι υποψήφια τουλάχιστον για ορισμένες λειτουργίες της υπό σχεδιασμό υποδομής του SDI για την Ελλάδα. u Είναι πλέον ευκολότερη η διόρθωση προβλημάτων (μεγάλες κοινότητες χρηστών) και η επαναχρησιμοποίηση βιβλιοθηκών για την δημιουργία ολοκληρωμένων (και φθηνών) λύσεων. u H (υποχρεωτική για την εφαρμογή της ) κοινοτική οδηγία INSPIRE, υιοθετεί και υποστηρίζει πλήρως την δημιουργία Ευρωπαϊκών χωρικών υποδομών που παρέχουν ολοκληρωμένη χωρική πληροφορία μέσω ανοικτών προτύπων (Εθνικά SDIs- EΥΓΕΠ) u Σήμερα τεχνολογίες όπως MapServer, GeoNetwork εργαλεία (toolkits) ανοικτού κώδικα για client συστήματα, συναγωνίζονται επι ίσοις όροις και υιοθετούνται από έναν μεγάλο αριθμό υλοποιήσεων SDI σε όλη την Ευρώπη (βλέπε gvSIG). u Η ανοικτή αρχιτεκτονική μπορεί να είναι υποψήφια τουλάχιστον για ορισμένες λειτουργίες της υπό σχεδιασμό υποδομής του SDI για την Ελλάδα.

14 Γ. Χάλαρης Open Source GIS ( 23 /11/07 ) Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο Παραδείγματα u QGIS, GRASS ως desktop gis u QT, ως βάση ανάπτυξης desktop εφαρμογών. u Postgis, Bάση δεδομένων για αποθήκευση vector/raster u Chameleon, Για web Interface από το μέρος του client. u Grass, Ως Server GIS u Ogr/gdal, Βιβλιοθήκες για επεξεργασία vector /raster. u R-statistics, GMT, Για στατιστική ανάλυση και γραφικά. u QGIS, GRASS ως desktop gis u QT, ως βάση ανάπτυξης desktop εφαρμογών. u Postgis, Bάση δεδομένων για αποθήκευση vector/raster u Chameleon, Για web Interface από το μέρος του client. u Grass, Ως Server GIS u Ogr/gdal, Βιβλιοθήκες για επεξεργασία vector /raster. u R-statistics, GMT, Για στατιστική ανάλυση και γραφικά.

15 Γ. Χάλαρης Open Source GIS ( 23 /11/07 ) Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σχόλια - Συμπεράσματα u H ανοικτή αρχιτεκτονική των OSS για GIS (έργα όπως τα Deegree, Mapbender ή gvSIG) που κυρίως αναπτύσσονται στην Ευρώπη εχουν την δυνατότητα να αποτελέσουν μέλη εν δυνάμει, στις λίστες των προς επιλογή λογισμικού. Τα επιτυχημένα εργα είναι σαν μια «χιονομπάλλα», οπου χρησιμοποιούνται ως αναφορά και ως υπόδειγμα για νέα εργα. u Δεν υπάρχουν κόστη συντήρησης και ως ανοικτά συστήματα μπορουν να αναβαθμισθούν και να τροποποιηθούν από οποιονδήποτε. u Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση των εργαλείων τους απεριόριστα. Δεν υπάρχει αριθμός χρηστών, δεν υπάρχουν κόστη αδειών χρήσης. u H ανοικτή αρχιτεκτονική των OSS για GIS (έργα όπως τα Deegree, Mapbender ή gvSIG) που κυρίως αναπτύσσονται στην Ευρώπη εχουν την δυνατότητα να αποτελέσουν μέλη εν δυνάμει, στις λίστες των προς επιλογή λογισμικού. Τα επιτυχημένα εργα είναι σαν μια «χιονομπάλλα», οπου χρησιμοποιούνται ως αναφορά και ως υπόδειγμα για νέα εργα. u Δεν υπάρχουν κόστη συντήρησης και ως ανοικτά συστήματα μπορουν να αναβαθμισθούν και να τροποποιηθούν από οποιονδήποτε. u Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση των εργαλείων τους απεριόριστα. Δεν υπάρχει αριθμός χρηστών, δεν υπάρχουν κόστη αδειών χρήσης.

16 Γ. Χάλαρης Open Source GIS ( 23 /11/07 ) Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σχόλια – Συμπεράσματα - 2 u Μια κοινή ερώτηση για το OSS GIS.  Υπάρχει δυνατότητα για ποιοτική εκπαίδευση ;  Υπάρχει δυνατότητα για ποιοτική υποστήριξη ; u Απάντηση t Το OSS GIS δεν είναι πλέον ένα θέμα που αναφέρεται μόνο στις Πανεπιστημιακές κοινότητες και εργαστήρια, αλλά αποτελεί μια υπολογίσιμη (εμπορικά) δύναμη αν και ακολουθεί ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης ( Larry Ellison της Oracle: «Δεν χρειάζεται να αντιταχθούμε στο νέο αυτό λογισμικό άλλα να το εκμεταλλευθούμε», 30 Απριλίου 2006 ) u Μια κοινή ερώτηση για το OSS GIS.  Υπάρχει δυνατότητα για ποιοτική εκπαίδευση ;  Υπάρχει δυνατότητα για ποιοτική υποστήριξη ; u Απάντηση t Το OSS GIS δεν είναι πλέον ένα θέμα που αναφέρεται μόνο στις Πανεπιστημιακές κοινότητες και εργαστήρια, αλλά αποτελεί μια υπολογίσιμη (εμπορικά) δύναμη αν και ακολουθεί ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης ( Larry Ellison της Oracle: «Δεν χρειάζεται να αντιταχθούμε στο νέο αυτό λογισμικό άλλα να το εκμεταλλευθούμε», 30 Απριλίου 2006 )

17 Γ. Χάλαρης Open Source GIS ( 23 /11/07 ) Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σχόλια – Συμπεράσματα - 3 u Τελικά φαίνεται ότι το OSS GIS αποτελεί ρεαλιστικά μια εναλλακτική πρόταση σε σχέση με τα “κλειστά- proprietary” συστήματα. u Μπορεί να συνδυασθεί με proprietary” συστήματα εφ όσον αυτά βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα. u Όπως πάντα απαιτείται νηφάλια και ορθολογική σκέψη για να πάρει κάποιος την τελική απόφαση βασισμένος σε στοιχεία όπως  Κόστος / όφελος  Υποστήριξη  Δυνατότητα για εκπαίδευση u Τελικά φαίνεται ότι το OSS GIS αποτελεί ρεαλιστικά μια εναλλακτική πρόταση σε σχέση με τα “κλειστά- proprietary” συστήματα. u Μπορεί να συνδυασθεί με proprietary” συστήματα εφ όσον αυτά βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα. u Όπως πάντα απαιτείται νηφάλια και ορθολογική σκέψη για να πάρει κάποιος την τελική απόφαση βασισμένος σε στοιχεία όπως  Κόστος / όφελος  Υποστήριξη  Δυνατότητα για εκπαίδευση

18 Γ. Χάλαρης Open Source GIS ( 23 /11/07 ) Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ευχαριστώ Ερωτήσεις ???


Κατέβασμα ppt "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Ελεύθερου και Ανοικτού Κώδικα (Open Source Software GIS / OSS-GIS) 23 Νοεμβρίου 2007 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γιώργος Χάλαρης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google