Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΓεΠ - NaGi 2 ΕΥΓεΠ - NaGi 2 Ανάπτυξη Εθνικής Υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριών Επιστημονική Επιτροπή Geoinfo-Soc: M. Κάβουρας, A. Αρβανίτης, Π. Πατιάς,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΓεΠ - NaGi 2 ΕΥΓεΠ - NaGi 2 Ανάπτυξη Εθνικής Υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριών Επιστημονική Επιτροπή Geoinfo-Soc: M. Κάβουρας, A. Αρβανίτης, Π. Πατιάς,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΥΓεΠ - NaGi 2 ΕΥΓεΠ - NaGi 2 Ανάπτυξη Εθνικής Υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριών Επιστημονική Επιτροπή Geoinfo-Soc: M. Κάβουρας, A. Αρβανίτης, Π. Πατιάς, Π. Πραστάκος, Τ. Σελλής, Ν. Σουλακέλης, Γ. Φώτης, Γ. Χάλαρης, Μ. Κόκλα Γ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της HellasGI – «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - ΑΘΗΝΑ, ΕΜΠ, 11-12 Μαρτίου 2004

2 Μέτρο 2.4 του Ε.Π. ΚτΠ Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Ενέργειες ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3 Περίγραμμα 1. Δραστηριότητες geoinfo-soc 2. Τι έχει γίνει 3. Τι είναι σε εξέλιξη 4. Τι θα γίνει στο μέλλον 5. Προβλήματα Ενημέρωση: www.nagii.gr

4 Ρόλος της Επιστημονικής Επιτροπής  η παροχή τεχνικών - συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ  η γνωμοδότηση επί των υποβαλλομένων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ προτάσεων και της πορείας τους όποτε της ζητείται.  η αξιολόγηση εναλλακτικών δράσεων, με στόχο την ολοκλήρωση των διαδικασιών παροχής ψηφιακών δεδομένων προς τον πολίτη  η ανάδειξη / πρόταση συμπληρωματικών δράσεων προς υλοποίηση στο πλαίσιο του μέτρου 2.4.  Προετοιμασία για τις κατευθύνσεις που πρέπει να δοθούν στους φορείς για τις εφαρμογές των Περιφερειών και τις εφαρμογές των δημοσίων φορέων πριν τις σχετικές προσκλήσεις.  Επικαιροποίηση - σχεδιασμός ιστοσελίδας www.nagii.gr δικτυακός τόπος ενημέρωσης, καταγραφής και επικοινωνίας των φορέων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα των Γεωγραφικών Πληροφοριών.www.nagii.gr  Προσδιορισμός - καθορισμός πρότυπων εφαρμογών «πλατφόρμες» που θα δημιουργηθούν προκειμένου αφενός μεν να εξοικονομηθούν πόροι, και αφετέρου δε να υπάρχει όσο το δυνατόν κοινό interface, το οποίο στη συνέχεια θα διατεθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, ΟΤΑ) που θα "τροφοδοτήσει" το περιβάλλον με τα δικά της δεδομένα.

5 Τι έχει γίνει  Πρόσκληση 44:  Υποκατηγορία 2.1 “Δημιουργία ευρύτερης Υποδομής σε ψηφιακά δεδομένα για την υποστήριξη των εφαρμογών“  ΓΥΣ  ΥΠΕΧΩΔΕ  Υπ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

6 Θέματα που απασχολούν το Ε.Π. ΚτΠ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΕΩ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1.Αν υποστηρίζεται σήμερα και πώς; 2.Ποιοι οι χρήστες γεωδεδομένων και οι ανάγκες τους; 3.Ποιος ο σκοπός μιας υποδομής γεωγραφικών πληροφοριών; 4.Ποια είναι τα κρίσιμα θέματα πολιτικής διάθεσης δεδομένων; 5.Ποιες είναι οι τεχνικές απαιτήσεις/λύσεις; ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 6.Ποια είναι τα προβλήματα στη συσχέτιση/ ενοποίηση/ ολοκλήρωση διαφορετικών συλλογών γεωδεδομένων; 7.Ποιος ο ρόλος των προτύπων; 8.Ποια προβλήματα διαλειτουργικότητας παραμένουν;

7 Σε εξέλιξη  ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΕΜΠ  ΑΠΘ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

8 Οριζόντιες Μελέτες 1. Συνολικός σχεδιασμός ΕΥΓεΠ 2. Οργάνωση συστήματος και δεδομένων (αρχιτεκτονικής και διαλειτουργικότητα) 3. Πολιτική διάθεσης και χρήσης δεδομένων 4. Υλοποίηση πρωτοτύπου

9 Οργάνωση Συστήματος και Δεδομένων • Κύρια αρχιτεκτονικά μέρη:  Providers (δεδομένων, αλλά μελλοντικά και υπηρεσιών)  Εφαρμογές χρηστών  Υποσύστημα εντοπισμού-αξιολόγησης- πρόσβασης στα δεδομένα  Υποσύστημα μεταδεδομένων

10 Υποσύστημα Μεταδεδομένων • Ρόλος μεταδεδομένων  Για αναζήτηση δεδομένων  Για αξιολόγηση αποτελεσμάτων αναζήτησης • Ανάγκη προτυποποίησης μεταδεδομένων  ISO/TC211:19115  FGDC/CSDGM

11 Τι ακολουθεί  Επόμενες προσκλήσεις: Εφαρμογές (κεντρικές & περιφερειακές)  ΕΥΓεΠ

12 Εφαρμογές  Τοπικής αυτοδιοίκησης  Φορέων  ΟΧΙ απλή ανάπτυξη ΒΔ αλλά εφαρμογές GIS  Διαθέσιμα δεδομένα  Οριζόντιες κοινές εφαρμογές (πλατφόρμες )  Έμφαση στην εξωστρέφεια και την εξυπηρέτηση του πολίτη – όχι εξεζητημένες εφαρμογές  Λίγες αλλά αποτελεσματικές και βιώσιμες  Απαιτήσεις σε έμψυχο υλικό για τη λειτουργία τους

13 Προτεινόμενες Εφαρμογές 1.Σύστημα απεικόνισης των υπηρεσιών και δημογραφικών δεδομένων του Δήμου 2.Σύστημα διαχείρισης συλλογής απορριμμάτων 3.Σύστημα διαχείρισης δικτύων κοινής ωφέλειας (ύδρευση, αποχέτευση) 4.Σύστημα Διαχείρισης – Χωροθέτησης Υπηρεσιών (ΣΔΧΥ) 5.Οδηγός πόλης στο διαδίκτυο 6.Σύστημα διαχείρισης θεμάτων σχετικά με την κυκλοφορία / συγκοινωνίες 7.Σύστημα χαρτογράφησης ηχορύπανσης σε αστικούς χώρους 8.Εφαρμογή διαχείρισης και χωροθέτησης Εκπαιδευτικών Μονάδων Ερωτηματολόγιο για κρίση και ιεράρχηση των Εφαρμογών από τους Δήμους

14 Ανάπτυξη ΕΥΓεΠ

15 Προμηθευτές δεδομένων

16 Προμηθευτές και χρήστες

17 Ολοκλήρωση και άλλων συλλογών δεδομένων (fusion)

18 CORINE Land Cover

19 Κτηματολόγιο

20 Προβλήματα  Στρεβλή οπτική Προγράμματος από φορείς  Εσωστρέφεια/εγωκεντρικότητα φορέων  Αδυναμία συνεργασίας σε οριζόντια έργα  Πολιτική διάθεσης δεδομένων  Έλλειψη κατάλληλου προσωπικού, ειδικά στην περιφέρεια


Κατέβασμα ppt "ΕΥΓεΠ - NaGi 2 ΕΥΓεΠ - NaGi 2 Ανάπτυξη Εθνικής Υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριών Επιστημονική Επιτροπή Geoinfo-Soc: M. Κάβουρας, A. Αρβανίτης, Π. Πατιάς,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google