Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το έργο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕ+Τ) - Γ' ΦΑΣΗ "Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης"»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το έργο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕ+Τ) - Γ' ΦΑΣΗ "Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης"»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το έργο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕ+Τ) - Γ' ΦΑΣΗ "Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης"» υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο της "Ψηφιακής Ελλάδας" (www.psifiakiellada.gr) και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας", Γ' ΚΠΣ 2000-2006). Υποέργο 7 «Ευαισθητοποίηση επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας» ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΣΕ+Τ) - Γ' ΦΑΣΗ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

2 •προετοιμασία της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας για την αποδοχή και χρήση των σχημάτων ανοικτής πρόσβασης •υποστήριξη της δημιουργίας της υποδομής των αποθετηρίων και της έκδοσης των ηλεκτρονικών περιοδικών •προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει το ΕΚΤ •προβολή των αποτελεσμάτων που θα επιτευχθούν στο πλαίσιο του έργου. Στόχοι

3 •Ανάλυση διεθνούς και ελληνικού περιβάλλοντος με έρευνα των χαρακτηριστικών και σε βάθος ποιοτική διερεύνηση των κριτηρίων επιλογής στα ηλεκτρονικά αποθετήρια και στα ηλεκτρονικά περιοδικά. •Διαμόρφωση ενημερωτικού και επικοινωνιακού υλικού για τα ηλεκτρονικά αποθετήρια και τα ηλεκτρονικά περιοδικά. •Υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής και δράσεων ευαισθητοποίησης για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών αποθετηρίων και των ηλεκτρονικών περιοδικών. Ενέργειες

4 •σύνολο της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, κυρίως σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, στην οποία απευθύνονται οι υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης του έργου, τόσο ως χρήστες του επιστημονικού υλικού που συγκεντρώνεται και διατίθεται όσο και ως «παραγωγοί-πάροχοι» του υλικού αυτού. •ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. φοιτητές, μαθητές, δημοσιογράφοι, policy makers •ευρύ κοινό. Αποδέκτες

5 •Δικτυακός τόπος www.openaccess.gr - για ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού για θέματα ανοικτής πρόσβασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό - για παρουσίαση και προβολή του ηλεκτρονικού ιδρυματικού αποθετηρίου και των ηλεκτρονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης του ΕΚΤ •Ηλεκτρονικό newsletter που θα αποστέλλεται στη βάση χρηστών του site και θα ενημερώνει το κοινό τα νέα της ανοικτής πρόσβασης αλλά και ττην εξέλιξη του έργου •Forum και Blog (στο openaccess.gr) για ανταλλαγή ιδεών και απόψεων σε σχέση με βασικά ζητήματα που απασχολούν τους χρήστες των σχημάτων ανοικτής πρόσβασης Δράσεις υλοποίησης (1)

6 •Eνημερωτικό υλικό για την ανοικτή πρόσβαση και τις δράσεις του έργου - Έχει προγραμματιστεί η σύνταξη, παραγωγή και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για τις διάφορες δράσεις του έργου. - Για το εσωτερικό κοινό και όλους τους εμπλεκόμενους στην λειτουργία των υποδομών έχουν προετοιμαστεί αναλυτικά έγγραφά με πληροφορίες για το έργο και τα υποέργα του καθώς και οδηγοί χρήσης των υποδομών. - Τα έντυπα θα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στο openaccess.gr. •Δημιουργία εξωτερικών συνδέσμων (external links) σε δικτυακούς τόπους βιβλιοθηκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και σε άλλους δικτυακούς τόπους, με στόχο την ευρύτερη γνωστοποίηση του openaccess.gr. •Παραγωγή και διανομή οπτικοακουστικού υλικού (video, DVD), •Δημοσιεύσεις – Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ (σε Ελλάδα και Ευρώπη) Δράσεις υλοποίησης (2)

7 •Διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων με σκοπό την παρουσίαση των δράσεων του ΕΚΤ. Σημαντικό ρόλο για την ευαισθητοποίηση του κοινού παίζει η διαπροσωπική επαφή και η εκπαίδευση των εμπλεκομένων. - Παρουσιάσεις και συναντήσεις εργασίας σε πανεπιστήμια και επιστημονικές οργανώσεις στην περιφέρεια για την ευαισθητοποίηση της ερευνητικής κοινότητας - Διοργάνωση 2 διεθνών συνεδρίων (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) όπου θα παρουσιαστεί το έργο και τα αποτελέσματά του. - Ήδη, στις 7 Μαρτίου 2008 πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΕΚΤ, παρουσίαση του συστήματος ανοικτού κώδικα για την μακροχρόνια διατήρηση περιεχομένου LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe), από τον Dr. David Rosenthal, Stanford University Library. Δράσεις υλοποίησης (3)


Κατέβασμα ppt "Το έργο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕ+Τ) - Γ' ΦΑΣΗ "Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης"»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google